Sim 4G giá rẻ mua ở đâu?

Bạn đang cần mua sim 4G ở đâu giá rẻ nhưng lại phân vân không biết đâu mới là địa chỉ uy tín, chất lượng. Cũng giống như bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về địa chỉ bán sim số đẹp giá rẻ uy tín chất lượng.Cùng xem giải đáp trong thông tin bài viết dưới đây.

>>>Tham khảo thêm:

Sim 4G giá rẻ mua ở đâu?
>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0931.832.666 Giá: 8,600,000    < - > 0901 008555 Giá: 5,000,000
0931.837.888 Giá: 8,600,000    < - > 0901 010143 Giá: 5,000,000
0931.840.888 Giá: 8,600,000    < - > 0901 010162 Giá: 5,000,000
0931.840.999 Giá: 8,600,000    < - > 0901 010246 Giá: 5,000,000
0931.841.888 Giá: 8,600,000    < - > 0901 012299 Giá: 5,000,000
0931.842.888 Giá: 8,600,000    < - > 0901 012929 Giá: 5,000,000
0931.842.999 Giá: 8,600,000    < - > 0901 015151 Giá: 5,000,000
09313.44.666 Giá: 8,600,000    < - > 0901 019119 Giá: 5,000,000
0932 986686 Giá: 8,600,000    < - > 0901 026699 Giá: 5,000,000
0933 106886 Giá: 8,600,000    < - > 0901 034666 Giá: 5,000,000
0935 738668 Giá: 8,600,000    < - > 0901 041994 Giá: 5,000,000
0933 241999 Giá: 8,668,000    < - > 0901 055155 Giá: 5,000,000
0932 555115 Giá: 8,686,000    < - > 0901 057666 Giá: 5,000,000
0932 555225 Giá: 8,686,000    < - > 0901 064666 Giá: 5,000,000
0937 111468 Giá: 8,686,000    < - > 0901 067068 Giá: 5,000,000
0899 999707 Giá: 8,700,000    < - > 0901 071994 Giá: 5,000,000
0901 268688 Giá: 8,700,000    < - > 0901 080090 Giá: 5,000,000
0901 571571 Giá: 8,700,000    < - > 0901 097666 Giá: 5,000,000
0901 777178 Giá: 8,700,000    < - > 0901 099688 Giá: 5,000,000
0931 201888 Giá: 8,700,000    < - > 0901 103666 Giá: 5,000,000
0931 543543 Giá: 8,700,000    < - > 0901 115556 Giá: 5,000,000
0931.26.4567 Giá: 8,700,000    < - > 0901 115556 Giá: 5,000,000
0931.27.4567 Giá: 8,700,000    < - > 0901 157666 Giá: 5,000,000
0931.28.4567 Giá: 8,700,000    < - > 0901 184666 Giá: 5,000,000
0931.29.4567 Giá: 8,700,000    < - > 0901 222322 Giá: 5,000,000
0933 492999 Giá: 8,700,000    < - > 0901 222339 Giá: 5,000,000
0933 991777 Giá: 8,700,000    < - > 0901 222522 Giá: 5,000,000
0898 612888 Giá: 8,800,000    < - > 0901 222722 Giá: 5,000,000
0898 666778 Giá: 8,800,000    < - > 0901 226227 Giá: 5,000,000
0898 699698 Giá: 8,800,000    < - > 0901 228338 Giá: 5,000,000
0898 900980 Giá: 8,800,000    < - > 0901 232668 Giá: 5,000,000
0898 900980 Giá: 8,800,000    < - > 0901 234909 Giá: 5,000,000
0898 908009 Giá: 8,800,000    < - > 0901 235686 Giá: 5,000,000
0898 908009 Giá: 8,800,000    < - > 0901 267799 Giá: 5,000,000
0898.658.658 Giá: 8,800,000    < - > 0901 274888 Giá: 5,000,000
0898.68.22.86 Giá: 8,800,000    < - > 0901 278288 Giá: 5,000,000
0898.68.22.86 Giá: 8,800,000    < - > 0901 279789 Giá: 5,000,000
0899 096888 Giá: 8,800,000    < - > 0901 282292 Giá: 5,000,000
0899 980800 Giá: 8,800,000    < - > 0901 286586 Giá: 5,000,000
0899 980800 Giá: 8,800,000    < - > 0901 286986 Giá: 5,000,000
0899 997557 Giá: 8,800,000    < - > 0901 287288 Giá: 5,000,000
0899 998698 Giá: 8,800,000    < - > 0901 288988 Giá: 5,000,000
0899 998799 Giá: 8,800,000    < - > 0901 345579 Giá: 5,000,000
0899 998829 Giá: 8,800,000    < - > 0901 368779 Giá: 5,000,000
0899 999078 Giá: 8,800,000    < - > 0901 379368 Giá: 5,000,000
0899 999079 Giá: 8,800,000    < - > 0901 379739 Giá: 5,000,000
0899 999086 Giá: 8,800,000    < - > 0901 398399 Giá: 5,000,000
0899 999690 Giá: 8,800,000    < - > 0901 399168 Giá: 5,000,000
0899 999691 Giá: 8,800,000    < - > 0901 400777 Giá: 5,000,000
0899 999692 Giá: 8,800,000    < - > 0901 420666 Giá: 5,000,000
0899 999693 Giá: 8,800,000    < - > 0901 430666 Giá: 5,000,000
0899 999878 Giá: 8,800,000    < - > 0901 441666 Giá: 5,000,000
0899.09.09.79 Giá: 8,800,000    < - > 0901 468779 Giá: 5,000,000
0899.09.09.89 Giá: 8,800,000    < - > 0901 468979 Giá: 5,000,000
0899.98.08.09 Giá: 8,800,000    < - > 0901 470666 Giá: 5,000,000
0899.98.08.09 Giá: 8,800,000    < - > 0901 477666 Giá: 5,000,000
0899.98.80.90 Giá: 8,800,000    < - > 0901 536586 Giá: 5,000,000
0899.98.80.90 Giá: 8,800,000    < - > 0901 550123 Giá: 5,000,000
09.33.55.44.00 Giá: 8,800,000    < - > 0901 555151 Giá: 5,000,000
09.33.55.44.00 Giá: 8,800,000    < - > 0901 573939 Giá: 5,000,000
090.14.14.666 Giá: 8,800,000    < - > 0901 586579 Giá: 5,000,000
0901 010184 Giá: 8,800,000    < - > 0901 588568 Giá: 5,000,000
0901 012011 Giá: 8,800,000    < - > 0901 588789 Giá: 5,000,000
0901 022008 Giá: 8,800,000    < - > 0901 632789 Giá: 5,000,000
0901 022017 Giá: 8,800,000    < - > 0901 660123 Giá: 5,000,000
0901 022018 Giá: 8,800,000    < - > 0901 680123 Giá: 5,000,000
0901 022019 Giá: 8,800,000    < - > 0901 818819 Giá: 5,000,000
0901 032010 Giá: 8,800,000    < - > 0901 833899 Giá: 5,000,000
0901 032011 Giá: 8,800,000    < - > 0901 838938 Giá: 5,000,000
0901 042004 Giá: 8,800,000    < - > 0901 839777 Giá: 5,000,000
0901 042006 Giá: 8,800,000    < - > 0901 868368 Giá: 5,000,000
0901 042008 Giá: 8,800,000    < - > 0901 884666 Giá: 5,000,000
0901 042012 Giá: 8,800,000    < - > 0901 95 2468 Giá: 5,000,000
0901 042013 Giá: 8,800,000    < - > 0901 96 2468 Giá: 5,000,000
0901 052004 Giá: 8,800,000    < - > 0901 986989 Giá: 5,000,000
0901 052011 Giá: 8,800,000    < - > 0901.00.1991 Giá: 5,000,000
0901 052012 Giá: 8,800,000    < - > 0901.00.91.91 Giá: 5,000,000
0901 052013 Giá: 8,800,000    < - > 0901.01.11.91 Giá: 5,000,000
0901 062004 Giá: 8,800,000    < - > 0901.03.11.99 Giá: 5,000,000
0901 062005 Giá: 8,800,000    < - > 0901.03.2345 Giá: 5,000,000
0901 062010 Giá: 8,800,000    < - > 0901.04.39.39 Giá: 5,000,000
0901 072009 Giá: 8,800,000    < - > 0901.05.11.99 Giá: 5,000,000
0901 082001 Giá: 8,800,000    < - > 0901.05.1234 Giá: 5,000,000
0901 082004 Giá: 8,800,000    < - > 0901.05.6668 Giá: 5,000,000
0901 082011 Giá: 8,800,000    < - > 0901.06.1234 Giá: 5,000,000
0901 092004 Giá: 8,800,000    < - > 0901.06.2345 Giá: 5,000,000
0901 092006 Giá: 8,800,000    < - > 0901.07.1777 Giá: 5,000,000
0901 121985 Giá: 8,800,000    < - > 0901.07.2345 Giá: 5,000,000
0901 121992 Giá: 8,800,000    < - > 0901.07.6668 Giá: 5,000,000
0901 121993 Giá: 8,800,000    < - > 0901.0888.98 Giá: 5,000,000
0901 121995 Giá: 8,800,000    < - > 0901.09.1234 Giá: 5,000,000
0901 121996 Giá: 8,800,000    < - > 0901.09.3579 Giá: 5,000,000
0901 121998 Giá: 8,800,000    < - > 0901.15.1102 Giá: 5,000,000
0901.06.39.39 Giá: 8,800,000    < - > 0901.16.18.19 Giá: 5,000,000
0902 022005 Giá: 8,800,000    < - > 0901.2.2.1981 Giá: 5,000,000
0902 042007 Giá: 8,800,000    < - > 0901.22.8886 Giá: 5,000,000
0902 102016 Giá: 8,800,000    < - > 0901.2222.52 Giá: 5,000,000
0902 122001 Giá: 8,800,000    < - > 0901.2222.69 Giá: 5,000,000
0902 122019 Giá: 8,800,000    < - > 0901.2222.72 Giá: 5,000,000
0902 212014 Giá: 8,800,000    < - > 0901.24.39.39 Giá: 5,000,000

Sim 4G đang hot nhất hiện nay

Ra đời trong hoàn cảnh cải thiện những bất cập của các loại sim trước đó về tốc độ truy cập, sim 4G đã mang đến “hơi thở mới” bắt nhịp cuộc sống hiện đại với nhiều tiện nghi cho người dùng.

Với dung lượng tốc độ cao, sim 4G giúp cho người dùng thỏa thích truy cập website, xem video, online mạng xã hội,… mà không lo bị gián đoạn. Đường truyền ổn định, băng thông rộng,… đã nâng cao chất lượng dịch vụ vầ đón nhận sự hưởng ứng của người dùng.

Do đó, các nhà mạng đã cung cấp dịch vụ sim 4 G cho máy tính bảng, iphone, bộ phát wifi,… đa dạng tới người dùng. Chính về vậy, rất nhiều người mong muốn sở hữu loại sim thần thánh này nên dễ hiểu vì sao họ phân vân không biết mua 4G ở đâu giá rẻ, uy tín?

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn mua sim viettel giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn mua sim viettel giá rẻ


Mua 4G ở đâu giá rẻ, uy tín

7/10 người chọn mua Sim 4G tại: http://www.sodepsieure.com/

sodepsieure.com là địa chỉ uy tín được các nhà mạng lớn như Viettel, Mobifone, Vinaphone,… ủy quyền. Do đó, sodepsieure.com chuyên cung cấp các loại sim, trong đó có sim 4G đang được người dùng ưa chuộng nhất hiện nay. Lý do sodepsieure.com được 9/10 người chọn mua là vì:

+ Tất cả sim 4G của chúng tôi đều là sản phẩm chính xác 100% của nhà mạng lớn như: Viettel, Mobifone, Vinaphone,…
+ Các cửa hàng của các cửa hàng đều nhận bảo hành 12 tháng + Không ở đâu tại Thành phố Hồ Chí Minh bán sim 4G giá rẻ và ưu đãi nhiều như ở đây
+ Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ mang sim tận nhà, cắt, lắp đặt vào thiết bị từ cho bạn hoàn toàn miễn phí.
+ Có rất nhiều loại sim 4G với gói cước không giới hạn giúp bạn không cần nạp tiền mà vẫn thoải mái lướt web và phục vụ các nhu cầu giải trí của mình.
+ Khách hàng có thể mua hàng bằng cách gọi điện tới Hotline đặt hàng sau đó không lâu, nhân viên giao hàng đến đưa hàng cho bạn tận nhà.

Như vậy, nếu bạn có nhu cầu mua sim mà còn phân vân không biết mua sim ở đâu giá rẻ thì sodepsieure.com chính là sự lựa chọn hàng đầu cho bạn. Hãy để sodepsieure.com mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống hiện đại đến với bạn.

* Để được tư vấn miễn phí về Sim 4G mời Bạn liên hệ Hotline: 0932338888-0989575575

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-4g-gia-re.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bí quyết chọn sim số đẹp giá rẻ

Với tình trạng thị trường mua bán sim số quá nhiều như hiện nay, khách hàng hoang mang không biết làm thế nào để mua sim số đẹp ở đâu uy tín một cách an toàn? Hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn làm thế nào để mua sim giá rẻ, với địa chỉ uy tín chất lượng

>>>Tham khảo thêm:

Làm thế nào để mua được sim số đẹp giá rẻ

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0906 660996 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.1994 Giá: 5,000,000
0906 660996 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.1997 Giá: 5,000,000
0907 325325 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.2007 Giá: 5,000,000
0907 563563 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.2008 Giá: 5,000,000
0907.95.39.39 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.2012 Giá: 5,000,000
0908 980246 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.04.1995 Giá: 5,000,000
0909 211119 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.05.1980 Giá: 5,000,000
0909 230666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.05.2003 Giá: 5,000,000
0909.27.3666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.05.2007 Giá: 5,000,000
093 159 8686 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.06.1978 Giá: 5,000,000
0931 011666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.06.1985 Giá: 5,000,000
0931 015888 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.06.2000 Giá: 5,000,000
0931 022666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.07.1984 Giá: 5,000,000
0931 023888 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.07.2000 Giá: 5,000,000
0931 026999 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.08.1981 Giá: 5,000,000
0931 027999 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.08.1998 Giá: 5,000,000
0931 029888 Giá: 8,500,000    < - > 09.0123.1133 Giá: 5,000,000
0931 059888 Giá: 8,500,000    < - > 09.0123.1222 Giá: 5,000,000
0931 060666 Giá: 8,500,000    < - > 09.02.02.02.80 Giá: 5,000,000
0931 068666 Giá: 8,500,000    < - > 09.02.03.2008 Giá: 5,000,000
0931 071888 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.03.68.03 Giá: 5,000,000
0931 071999 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.06.2000 Giá: 5,000,000
0931 072888 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.08.2014 Giá: 5,000,000
0931 072999 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.09.2010 Giá: 5,000,000
0931 073888 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.09.2013 Giá: 5,000,000
0931 074074 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.10.2014 Giá: 5,000,000
0931 075999 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.13.49.49 Giá: 5,000,000
0931 080666 Giá: 8,500,000    < - > 09.05.11.2017 Giá: 5,000,000
0931 086886 Giá: 8,500,000    < - > 09.06.08.1980 Giá: 5,000,000
0931 551368 Giá: 8,500,000    < - > 09.06.11.2013 Giá: 5,000,000
0931 864888 Giá: 8,500,000    < - > 09.07.08.1994 Giá: 5,000,000
0931 874888 Giá: 8,500,000    < - > 09.07.09.1997 Giá: 5,000,000
0931.0.66669 Giá: 8,500,000    < - > 09.07.09.2005 Giá: 5,000,000
0931.00.01.02 Giá: 8,500,000    < - > 09.08.02.1996 Giá: 5,000,000
0931.0000.44 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.04.2000 Giá: 5,000,000
0931.02.86.86 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.06.1998 Giá: 5,000,000
0931.03.86.86 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.29.22 Giá: 5,000,000
0931.06.4444 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.7251 Giá: 5,000,000
0931.06.6886 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8361 Giá: 5,000,000
0931.07.86.86 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8451 Giá: 5,000,000
0931.09.6886 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8504 Giá: 5,000,000
0931.929.979 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8753 Giá: 5,000,000
0931.93.96.99 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1978 Giá: 5,000,000
0932 557888 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1979 Giá: 5,000,000
0933 333518 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1982 Giá: 5,000,000
0933 333518 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1983 Giá: 5,000,000
0934 567842 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1994 Giá: 5,000,000
0934.272.777 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1995 Giá: 5,000,000
0935 531531 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1996 Giá: 5,000,000
0935 674674 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1997 Giá: 5,000,000
0935.07.8989 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1998 Giá: 5,000,000
0936 706688 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.2002 Giá: 5,000,000
0938 511666 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.05.1985 Giá: 5,000,000
0939 6 2 1985 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.05.2007 Giá: 5,000,000
0939 721721 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.1987 Giá: 5,000,000
0939 79 1994 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.1988 Giá: 5,000,000
0939.15.6886 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.2009 Giá: 5,000,000
0939.44.8668 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.2012 Giá: 5,000,000
0939.5.88866 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.88.51.88 Giá: 5,000,000
0939339930  Giá: 8,500,000    < - > 09.31.88.61.88 Giá: 5,000,000
0939339930  Giá: 8,500,000    < - > 09.31.88.71.88 Giá: 5,000,000
0909 821555 Giá: 8,520,000    < - > 09.3131.32.31 Giá: 5,000,000
0931 434888 Giá: 8,560,000    < - > 09.3180.99.88 Giá: 5,000,000
0899 995998 Giá: 8,600,000    < - > 09.3181.99.88 Giá: 5,000,000
0899 996679 Giá: 8,600,000    < - > 09.32.42.92.92 Giá: 5,000,000
0899 998268 Giá: 8,600,000    < - > 09.33.99.22.00 Giá: 5,000,000
0899 999659 Giá: 8,600,000    < - > 09.333.77.111 Giá: 5,000,000
09.31.34.8666 Giá: 8,600,000    < - > 09.39.59.68.79 Giá: 5,000,000
09.3134.9888 Giá: 8,600,000    < - > 090 494 1995 Giá: 5,000,000
0901 681980 Giá: 8,600,000    < - > 090.1 621616 Giá: 5,000,000
0901 681984 Giá: 8,600,000    < - > 090.11.88.339 Giá: 5,000,000
0901 681992 Giá: 8,600,000    < - > 090.123.32.32 Giá: 5,000,000
0901 681994 Giá: 8,600,000    < - > 090.15.365.79 Giá: 5,000,000
0901 681995 Giá: 8,600,000    < - > 090.161.666.7 Giá: 5,000,000
0901 681997 Giá: 8,600,000    < - > 090.179 86.39 Giá: 5,000,000
0901.79.1984 Giá: 8,600,000    < - > 090.18.16.777 Giá: 5,000,000
0901.79.1995 Giá: 8,600,000    < - > 090.234.49.49 Giá: 5,000,000
0902 058668 Giá: 8,600,000    < - > 090.29.3.2929 Giá: 5,000,000
0908 107666 Giá: 8,600,000    < - > 090.34567.63 Giá: 5,000,000
0908 207666 Giá: 8,600,000    < - > 090.39.00005 Giá: 5,000,000
093.13.4.1999 Giá: 8,600,000    < - > 090.44444.36 Giá: 5,000,000
093.134.6886 Giá: 8,600,000    < - > 090.570.33.88 Giá: 5,000,000
093.134.8668 Giá: 8,600,000    < - > 090.571.33.88 Giá: 5,000,000
093.1347.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.666.41.41 Giá: 5,000,000
093.141.8666 Giá: 8,600,000    < - > 090.666.48.48 Giá: 5,000,000
093.18.4.1999 Giá: 8,600,000    < - > 090.676.33.88 Giá: 5,000,000
0931.08.89.89 Giá: 8,600,000    < - > 090.678.04.04 Giá: 5,000,000
0931.336.777 Giá: 8,600,000    < - > 090.69.13689 Giá: 5,000,000
0931.34.86.86 Giá: 8,600,000    < - > 090.72.000.27 Giá: 5,000,000
0931.340.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.72.000.27 Giá: 5,000,000
0931.340.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.777.50.50 Giá: 5,000,000
0931.341.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.777.51.51 Giá: 5,000,000
0931.342.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.777.94.94 Giá: 5,000,000
0931.342.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.78910.68 Giá: 5,000,000
0931.402.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.79.386.79 Giá: 5,000,000
0931.403.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.828.96.96 Giá: 5,000,000
0931.405.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.86.1.88.66 Giá: 5,000,000
0931.410.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.88.777.11 Giá: 5,000,000
0931.421.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.95.93339 Giá: 5,000,000
0931.83.88.66 Giá: 8,600,000    < - > 090.99.55.886 Giá: 5,000,000

>>>Xem video hướng dẫn mua sim giá rẻ từ 3 đến 5 triệu:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim, mua sim giá rẻ

Làm thế nào để mua được sim số đẹp?

Nhận sim mới trao tiền chứ không nên trả tiền mà không biết rõ người bán là ai, ở đâu, số điện thoại di động và cố định thế nào, uy tín ra sao. Bạn có thể nhìn vào sim của người bán để đánh giá độ uy tín, vì thông thường, người bán sim uy tín sẽ sở hữu 1 sim đẹp

Khi mua sim phải chắc chắn sim là của mình vì nhiều khi khách hàng bị lừa mua phải sim đã kích hoạt, sim dùng rồi. Sim mới còn nguyên vẹn, người bán sim có thiết bị kích hoạt cả thẻ sim lớn mà không cần bẻ sim và nối với máy di động để kích. Khi đã sở hữu sim rồi, phải đảm bảo thông tin về sim là bảo mật, không nên để lộ thông tin cuộc gọi của mình bởi có người lợi dụng lộ thông tin, lên trung tâm di động xin cấp lại sim đó.

Luôn đăng ký trả sau cho những sim số đắt tiền đồng thời khai báo đầy đủ thông tin cá nhân để người dùng khiếu nại khi xảy ra trường hợp bị mất sim

Nguyên tắc lòng tham được vận dụng ở đây. Nghĩa là người bán sim bất chính lợi dụng sở thích mua sim đẹp nhưng giá rẻ liền tung chiêu này để “dụ” khách hàng. Chỉ khi khách hàng tới và xem thử, mới tá hỏa sim số đẹp không như họ nói.

Mua sim số đẹp ở đâu uy tín

Để tránh các trường hợp bất lợi cho mình, khách hàng nên đến địa chỉ uy tín được khách hàng tín nhiệm để mua. Hiện nay, cửa hàng ủy quyền Viettel - Gmobile là đơn vị uy tín, hoạt động vì niềm tin yêu của khách hàng, chuyên cung cấp sim số đẹp và là đáp án cho câu hỏi mua sim số đẹp ở đâu uy tín được nhiều khách hàng quan tâm.

Để biết thêm chi tiết về kiến thức sim số đẹp, bạn có thể truy cập website: http://www.sodepsieure.com/ hoặc liên hệ hotline: 0932338888-0989575575, để được giải đáp tận tình nhé!

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73


>>>Xem thêm các bài viết khác:

Hướng dẫn chọn số điện thoại phong thủy ,hợp tuổi .

Hướng dẫn chọn số điện thoại phong thủy ,hợp tuổi .

rất  nhiều cách để tính điểm phong thủy khác nhau độ chính xác cũng khác nhau siêu thị sim số đẹp 73 Trường Chinh xin giới thiệu cùng quý khách một công cụ kiểm tra điểm phong thủy sim  của vietaa phiên bản đáng tin cậy nhất . Đặc điểm của phiên bản này khách hàng phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ chính xác về ngày tháng năm sinh , giờ sinh , giới tính . Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu từ số điện thoại hay muốn xem phong thủy biển số xe quý khách chỉ cần click XEM hoặc từ bàn phím ấn enter . Kết qủa đánh giá điểm phong thủy số điện thoại hoặc biển số xe hiển thị ở phần kết quả . Chắc hẳn không ai giám khẳng định dùng sim phong thủy  là mang ngay đến tài lộc hay vinh hoa phú quý gì cao sang lắm nhưng ít nhất cũng mang lại cho người sử dụng một cảm giác bình yên an lành với số điện thoại mình đang dùng hoàn toàn yên tâm về điểm phong thủy

Cách chọn sim phong thuy số đẹp hợp tuổi hợp mệnh

Xem thêm tài liệu về phong thủy số :
Theo quan niệm của người Trung Quốc việc nghiên cứu những con số là hết sức quan trọng. Đối với họ những con số không phải chỉ được dùng trong tính toán mà chúng có những giá trị huyền bí nữa , nghĩa là chúng có thể có ảnh hưởng đến đời sống vận mệnh con người phần nào đó. Trong Phong Thuỷ , thiên nhiên cũng được coi là một hiện tượng huyền bí vì thiên nhiên cũng có thể được biểu diễn bằng những con số nên Phong Thuỷ "số học” có sự tương quan mật thiết
Giống như tất cả mọi vật trong thiên nhiên, con sốtính âm tính dương khác nhau . Những số lẻ (1, 3, 5, 7, 9) được coi là những con số dương những con số chẵn (2, 4, 6, 8) lại được coi là những số âm. Bởi vì dương tính được coi như một biểu hiện của sự phát triển tăng trưởng nên thông thường người Trung Quốc ưa chuộng số lẻ hơn số chẵn.

Theo trường phái Huyền Không Học dùng Dịch Học làm cơ sở, nguyên lý của nó là vạn vật biến dịch không ngừng theo nguyên lý "Cùng tắc biến, biến tắc thông", kết hợp với nguyên lý Âm Dương - Ngũ Hành làm cơ chế suy luận. Huyền Không Học lấy Hậu Thiên Bát Quái, tức sự phân bố bát quái do vua Văn Vương phát minh làm cơ sở, kết hợp với Lạc Thư. Theo trường phái này vận 8 là (năm 2004-2023) do sao Bát Bạch (tượng trưng cho số 8) cai quản. Vì thế, số tám (8) được coi là con số thịnh nhất tượng trưng cho sự phát đạt . Trong tiếng Quảng Đông số tám được phát âm giống như chữ "phát" (Bát - Phát). Không những thế số tám còn là con số "chí âm" bởi vì nó là con số âm sau cùng của hàng số âm 2, 4, 6, 8 hay con số "cực âm" từ 1 đến 9 . Người Trung Quốc tin rằng ếu một người đã xuống đến tận đáy sâu thì chỉ còn một cách là đi trở ngược lên (Cùng tắc biến, biến tắc thông). Vì thế số 8 biểu hiện cho tiềm năng sự trỗi dậy, một chuyển đổi từ vận xui qua vận may . Ngoài ra số tám còn là con số của Bát Quái mà hình Bát Quái là một biểu tượng của sự chuyển biến tốt lành.

Chọn sim đẹp hợp tuoi


Ý nghĩa các con số tương ứng với các sao theo phái Huyền không:
+ Nhất Bạch Thuỷ Tinh : gọi là sao Văn Xương chủ công danh, thi cử. Nếu Nhất Bạch sinh vượng thì vượng đinh, vượng tài, công danh hiển đạt, thi cử đắc lợi, tốt cho công danh sự nghiệp.

+ Nhị Hắc Thổ Tinh : gọi là sao Bệnh Phù. Khi nó sinh vượng thì gia đạo an khang, phát về võ cách.

+ Tam Bích Mộc Tinh : gọi là sao Lộc Tồn. Khi nó sinh vượng thì an khang, phú quý.

+ Tứ Lục Mộc Tinh : gọi là sao Văn Khúc. Khi nó sinh vượng thì phát về thi cử, công danh, đỗ đạt, văn chương nổi danh thiên hạ.

+ Ngũ Hoàng Thổ Tinh : gọi là sao Chính Quan. Ngũ Hoàng là ngôi ua, ngôi tôn quý nên nó chỉ có thể đóng ở Trung Tâm là tốt.

+ Lục Bạch Kim Tinh : gọi là sao Vũ Khúc. Khi sinh vượng thì sao này rất tốt, chủ phát tài phát quan, công danh hiển đạt, tài lộc đầy đủ.

+ Thất Xích Kim Tinh : gọi là sao Phá Quân. Khi sinh vượng thì vượng đinh vượng tài, phát về võ chức.

+ Bát Bạch Thổ Tinh : gọi là sao Tả Phụ. Khi sinh vượng thì công danh phú quý.

+ Cửu Tử Hoả Tinh : gọi là sao Hữu Bật. Khi sinh vượng thì thi cử đỗ đạt, sự nghiệp hiển vinh.

Khi các con số đứng riêng rẽ sẽ hình thành nên những ý nghĩa khác nhau bao hàm sự tốt xấu, may mắn hay đen đủi. Nhưng khi kết hợp với nhau nó sẽ hình thành một ý nghĩa khác nhau nhưng lúc này ý nghĩa của từng con số không còn cứng nhắc mà mang sắc thái bổ trợ, tác dụng lẫn nhau hình thành nên tính chất tốt xấu cho cả dãy số.

Số 1 tượng là sao Nhất Bạch thuộc hành Thuỷ, theo Hậu Thiên bát Quái thì tượng của nó tượng trưng cho quẻ Khảm chủ về công danh nghề nghiệp, tượng trưng cho trí tuệ , sự nhất quán, sự phát triển danh tiếng. Số 8 theo Hậu Thiên bát Quái thì tượng của nó là sao Bát Bạch thuộc hành Thổ, tượng trưng cho quẻ Cấn chủ về kiến thức, sự thông minh, tiền bạc lợi ích do sự ổn định mang lại. Ở vận 8 thì 2 số này đều vượng khí tức là tốt lành bởi hàm chứa những năng lượng vận động tích cực. Khi xét riêng rẽ phải căn cứ vào ý nghĩa hậu Thiên của từng con số, đó chính là 9 sao của Huyền Không Đại quái.

Những hiểu biết về sim Vietnamobile đuôi 092 !!!

Sim Vietnamobile đuôi 092 là gì?
Vietnamobile hiện đang là nhà mạng di động giá cước rẻ, phổ biến chương trình ưu đãi cực hấp dẫn. Đây cũng là môt nhà mạng liên tục đưa ra thị trường số lượng bự Sim Vietnamobile đuôi 092 vừa đẹp về hiện tượng, vừa có các ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp. hiện giờ sim số đẹp Vietnamobile 092 đang là một trong sự chọn lọc hàng đầu của rất nhiều quý khách. 
Vốn là một nhà mạng xuất hiện sau, Vietnamobile khẳng định chính mình bằng các bỗng phá gói cước và hướng tới phân vùng đối tượng ban bè cụ thể. ko chấm dứt tập trung vào công nghệ và hạ tầng, các trạm phát sóng, sim Vietnamobile liên tục được mở mang để phục vụ cho nhiều hơn nữa các nhu cầu sử dụng của Các bạn. Từ đó, tiến tới mục tiêu phủ rộng mạng lưới mạng di động Vietnamobile 100% lãnh thổ Việt Nam.
Cũng như các nhà mạng di động bự khác sở hữu sự phân loại sim số đẹp mười số và sim số đẹp 11 số, nhà mạng Vietnamobile đưa ra những sim số đẹp Vietnamtobile 10 số sở hữu đầu 092. Sử dụng sim số đẹp Vietnamobile 092 10 số các bạn mang thời cơ được thưởng thức những dịch vụ mạng đương đại, đương đại và thoải mái sử dụng với gói cước di động giản tiện nhất.
Cách chọn sim số đẹp Vietnamobile 092
Những hiểu biết về sim Vietnamobile đuôi 092 !!!
Tùy theo điều kiện và mong muốn, quý khách với thể mang các cách chọn Sim Vietnamobile đuôi 092 không giống nhau. Tại trọng tâm sim số đẹp Số 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội . Những hiểu biết về sim Vietnamobile đuôi 092 !!! phù hợp nhất, nhận sim trong thời gian ngắn nhất và giao hàng tận tay người dùng.
Theo:http://chosimsodep.blogspot.com/Bí quyết mua sim Vietnamobile dễ nhớ giá rẻ

1. Tại sao sim Vietnamobile dễ nhớ được rất nhiều người quan tâm ?
Vietnammobile là nhà một mạng mới với kho sim số đẹp cùng mức giá cả phải chăng nên sim Vietnamobile dễ nhớ giá rẻ thu hút được sự chú ý của nhiều người chơi sim số đẹp. Sim số đẹp Vietnamobile thu hút được sự quan tâm của nhiều người dùng với những gói cước cực kỳ hấp dẫn. Là mạng trẻ có tốc độ phát triển mạnh và đang dần có được chỗ đứng riêng trong lòng khách hàng. Vietnamobile đem đến cho khách hàng những sim số đẹp với giá rẻ bên cạnh chất lượng mạng tốt, gói cước cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Sim Vietnamobile dễ nhớ sẽ giúp cho nhiều người có thể sở hữu cảm giác tự tin, an toàn, may mắn và thuận lợi khi dùng trong công việc làm ăn buôn bán.

Bí quyết mua sim Vietnamobile dễ nhớ giá rẻ

2. Mua  sim Vietnamobile dễ nhớ như thế nào ?

Khi đã quyết định mua một  sim Vietnamobile dễ nhớ, bạn nên xác định mục đích và mong muốn của mình đối với chiếc sim số đẹp. Tại đại lý 575 Giải Phóng với công cụ Tìm sim cực kỳ thông minh tại website bán hàng bạn có thể dễ dàng chọn được sim số đẹp ưng ý với mức giá cả phù hợp cũng như của các nhà mạng uy tín như Viettel, Vinaphone, Mobifone,... Với sự tư vấn nhiệt tình của tổng đài viên qua Hotline 0989 575.575 - 0932 33.8888 cùng với những nhân viên kinh doanh sim số đẹp lâu năm sẽ giúp bạn chọn được sim số đẹp hợp mệnh mang lại nhiều may mắn.

Sau đây là danh sách sim Vietnamobile dễ nhớ đang được ưa chuộng trên thị trường chúng tôi sàng lọc gửi tới các bạn tham khảo :

09.222222.87 <==> 59,000,000 09.234567.27 <==> 8,500,000
0924 567890 <==> 30,000,000 0923 313233 <==> 8,000,000
0925 555589 <==> 25,000,000 0923 657585 <==> 8,000,000
0929 922992 <==> 22,000,000 0925 515253 <==> 8,000,000
0924 567892 <==> 20,000,000 0925 555593 <==> 8,000,000
0924 567893 <==> 20,000,000 0925 588880 <==> 8,000,000
09.234567.00 <==> 19,500,000 0925 588881 <==> 8,000,000
0921 188881 <==> 18,700,000 0925 588882 <==> 8,000,000
0924 567894 <==> 18,000,000 0925 588883 <==> 8,000,000
0924 567895 <==> 18,000,000 0925 588884 <==> 8,000,000
0924 567896 <==> 18,000,000 0925 588887 <==> 8,000,000
0925 586878 <==> 18,000,000 0927 222324 <==> 8,000,000
09.234567.55 <==> 15,500,000 0927 232425 <==> 8,000,000
09.234567.37 <==> 15,000,000 0927 323334 <==> 8,000,000
0925 555595 <==> 15,000,000 0927 333435 <==> 8,000,000
0926 666966 <==> 14,000,000 0927 334353 <==> 8,000,000
0929 123678 <==> 13,000,000 0928 200002 <==> 8,000,000
09.234567.36 <==> 12,500,000 0928 56789 8 <==> 8,000,000
09.234567.50 <==> 12,500,000 09.2992.9229 <==> 8,000,000
09.234567.51 <==> 12,500,000 0928 886869 <==> 7,700,000
09.234567.53 <==> 12,500,000 09.234567.19 <==> 7,500,000
09.234567.56 <==> 12,500,000 09.234567.20 <==> 7,500,000
09.234567.57 <==> 12,500,000 09.234567.24 <==> 7,500,000
09.234567.58 <==> 12,500,000 09.234567.25 <==> 7,500,000
09.234567.59 <==> 12,500,000 09.234567.26 <==> 7,500,000
09.234567.70 <==> 12,500,000 09.234567.31 <==> 7,500,000
09.234567.71 <==> 12,500,000 09.234567.34 <==> 7,500,000
09.234567.72 <==> 12,500,000 09.234567.40 <==> 7,500,000
09.234567.75 <==> 12,500,000 09.234567.41 <==> 7,500,000
09.234567.90 <==> 12,500,000 09.234567.42 <==> 7,500,000
09.234567.93 <==> 12,500,000 09.234567.43 <==> 7,500,000
09.234567.95 <==> 12,500,000 0923 456744 <==> 7,500,000
09.234567.96 <==> 12,500,000 09.234567.45 <==> 7,500,000
09.234567.97 <==> 12,500,000 09.234567.46 <==> 7,500,000
0922 365078 <==> 12,000,000 0923 456747 <==> 7,500,000
092.66666.76 <==> 11,200,000 09.234567.49 <==> 7,500,000
0922.98.98.99 <==> 11,000,000 09.234567.54 <==> 7,500,000
0922 855558 <==> 10,500,000 09.234567.60 <==> 7,500,000
0927 999899 <==> 10,500,000 09.234567.61 <==> 7,500,000
0927 999929 <==> 10,500,000 09.234567.62 <==> 7,500,000
0927 999959 <==> 10,500,000 09.234567.63 <==> 7,500,000
0927 999969 <==> 10,500,000 09.234567.64 <==> 7,500,000
092.66666.46 <==> 10,100,000 09.234567.65 <==> 7,500,000
0922 17 18 19 <==> 10,000,000 09.234567.74 <==> 7,500,000
0922.98.98.89 <==> 10,000,000 0923 303132 <==> 7,000,000
0922.98.9998 <==> 10,000,000 0923 314151 <==> 7,000,000
0923 688788 <==> 10,000,000 0927 101112 <==> 7,000,000
0927 755557 <==> 10,000,000 0927 111213 <==> 7,000,000
09.28.28.28.09 <==> 9,800,000 0927 223242 <==> 7,000,000
09.29.02.2008 <==> 9,800,000 0928 366 388 <==> 7,000,000

Kính chúc Quý Khách chọn được sim số đẹp ưng ý!
Theo : http://chosimsodep.blogspot.com/