Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 4G. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước 4G. Hiển thị tất cả bài đăng

Giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới?

Khách hàng chọn số Viettel, Vinaphone, Mobifone trên một số tỉnh thành đã được trải nghiệm 4G với nhiều gói cước ưu đãi hấp dẫn. Sau khi Viettel chính thức triển khai 4G tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác thì đã có sự so sánh với giá cước 3G. Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn về sim ghép 4G GPP LTE. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới như nào  nhé!

Tham khảo bài viết:

Giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0901 088666 Giá: 12,400,000    < - > 0901.80.79.68 Giá: 6,000,000
0902 303456 Giá: 12,400,000    < - > 0901.82.9666 Giá: 6,000,000
0902 316668 Giá: 12,400,000    < - > 0901.86.86.96 Giá: 6,000,000
0902 345093 Giá: 12,400,000    < - > 0901.99.79.68 Giá: 6,000,000
0902 345111 Giá: 12,400,000    < - > 0901.992.993 Giá: 6,000,000
0902 345577 Giá: 12,400,000    < - > 0902 311388 Giá: 6,000,000
0902 345610 Giá: 12,400,000    < - > 0902 311777 Giá: 6,000,000
0902 345620 Giá: 12,400,000    < - > 0902 341379 Giá: 6,000,000
0902 345635 Giá: 12,400,000    < - > 0902 345145 Giá: 6,000,000
0902 345641 Giá: 12,400,000    < - > 0902 345225 Giá: 6,000,000
0902 345643 Giá: 12,400,000    < - > 0902 397497 Giá: 6,000,000
0902 345644 Giá: 12,400,000    < - > 0902 461388 Giá: 6,000,000
0902 345661 Giá: 12,400,000    < - > 0902 466677 Giá: 6,000,000
0902 345662 Giá: 12,400,000    < - > 0902 515616 Giá: 6,000,000
0902 345663 Giá: 12,400,000    < - > 0902 547788 Giá: 6,000,000
0902 345757 Giá: 12,400,000    < - > 0902 599588 Giá: 6,000,000
0902 345767 Giá: 12,400,000    < - > 0902 603388 Giá: 6,000,000
0902 345800 Giá: 12,400,000    < - > 0902 661777 Giá: 6,000,000
0902 345909 Giá: 12,400,000    < - > 0902 698998 Giá: 6,000,000
0902 345919 Giá: 12,400,000    < - > 0902 757767 Giá: 6,000,000
0902 345929 Giá: 12,400,000    < - > 0902 793344 Giá: 6,000,000
0902 345995 Giá: 12,400,000    < - > 0902 799179 Giá: 6,000,000
0902 888234 Giá: 12,400,000    < - > 0902 828898 Giá: 6,000,000
0902 888567 Giá: 12,400,000    < - > 0902 828898 Giá: 6,000,000
0902 888585 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888821 Giá: 6,000,000
0902 888787 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888824 Giá: 6,000,000
0902 888809 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888825 Giá: 6,000,000
0902 888848 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888827 Giá: 6,000,000
0902 888910 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888830 Giá: 6,000,000
0902 921979 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888831 Giá: 6,000,000
0902 951888 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888832 Giá: 6,000,000
0903 133386 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888834 Giá: 6,000,000
0903 884422 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888835 Giá: 6,000,000
0904 444437 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888840 Giá: 6,000,000
0904 444475 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888843 Giá: 6,000,000
0906 666800 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888845 Giá: 6,000,000
0906 666811 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888849 Giá: 6,000,000
0906 666833 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888850 Giá: 6,000,000
0906 666977 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888851 Giá: 6,000,000
0906 777738 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888852 Giá: 6,000,000
0906 777989 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888854 Giá: 6,000,000
0906 789079 Giá: 12,400,000    < - > 0902 897079 Giá: 6,000,000
0906 789093 Giá: 12,400,000    < - > 0902 910123 Giá: 6,000,000
0906 789096 Giá: 12,400,000    < - > 0902 936777 Giá: 6,000,000
0906 789097 Giá: 12,400,000    < - > 0902 938968 Giá: 6,000,000
0906 789119 Giá: 12,400,000    < - > 0902 939929 Giá: 6,000,000
0906 789444 Giá: 12,400,000    < - > 0902 946677 Giá: 6,000,000
0906 789579 Giá: 12,400,000    < - > 0902 957779 Giá: 6,000,000
0906 789839 Giá: 12,400,000    < - > 0902 970979 Giá: 6,000,000
0906 789955 Giá: 12,400,000    < - > 0902.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000
0906 860006 Giá: 12,400,000    < - > 0902.33.68.79 Giá: 6,000,000
0906 868008 Giá: 12,400,000    < - > 0902.70.76.79 Giá: 6,000,000
0906 868038 Giá: 12,400,000    < - > 0902.77.44.55 Giá: 6,000,000
0906 868080 Giá: 12,400,000    < - > 0902.83.9889 Giá: 6,000,000
0906 868098 Giá: 12,400,000    < - > 0902.86.13.86 Giá: 6,000,000
0906 868178 Giá: 12,400,000    < - > 0902.88.79.39 Giá: 6,000,000
0906 868181 Giá: 12,400,000    < - > 0902.90.00.90 Giá: 6,000,000
0906 868234 Giá: 12,400,000    < - > 0902.951.777 Giá: 6,000,000
0906 868246 Giá: 12,400,000    < - > 0903 010020 Giá: 6,000,000
0906 868345 Giá: 12,400,000    < - > 0903 013668 Giá: 6,000,000
0906 868357 Giá: 12,400,000    < - > 0903 018338 Giá: 6,000,000
0906 868800 Giá: 12,400,000    < - > 0903 057778 Giá: 6,000,000
0906 868939 Giá: 12,400,000    < - > 0903 058068 Giá: 6,000,000
0906 886006 Giá: 12,400,000    < - > 0903 069079 Giá: 6,000,000
0906 886079 Giá: 12,400,000    < - > 0903 102168 Giá: 6,000,000
0906 886091 Giá: 12,400,000    < - > 0903 152368 Giá: 6,000,000
0906 886116 Giá: 12,400,000    < - > 0903 225252 Giá: 6,000,000
0906 886339 Giá: 12,400,000    < - > 0903 334664 Giá: 6,000,000
0906 886366 Giá: 12,400,000    < - > 0903 338379 Giá: 6,000,000
0906 886444 Giá: 12,400,000    < - > 0903 367688 Giá: 6,000,000
0906 886565 Giá: 12,400,000    < - > 0903 400052 Giá: 6,000,000
0906 886611 Giá: 12,400,000    < - > 0903 618338 Giá: 6,000,000
0906 886638 Giá: 12,400,000    < - > 0903 654555 Giá: 6,000,000
0906 886878 Giá: 12,400,000    < - > 0903 719991 Giá: 6,000,000
0906 886978 Giá: 12,400,000    < - > 0903 760789 Giá: 6,000,000
0906 888484 Giá: 12,400,000    < - > 0903 788798 Giá: 6,000,000
0906 888787 Giá: 12,400,000    < - > 0903 788855 Giá: 6,000,000
0906 888802 Giá: 12,400,000    < - > 0903 789252 Giá: 6,000,000
0906 888803 Giá: 12,400,000    < - > 0903 820088 Giá: 6,000,000
0906 888805 Giá: 12,400,000    < - > 0903 836386 Giá: 6,000,000
0906 888876 Giá: 12,400,000    < - > 0903 851881 Giá: 6,000,000
0906 888891 Giá: 12,400,000    < - > 0903 859777 Giá: 6,000,000
0906 888892 Giá: 12,400,000    < - > 0903 901001 Giá: 6,000,000
0906 888895 Giá: 12,400,000    < - > 0903 931001 Giá: 6,000,000
0906 999972 Giá: 12,400,000    < - > 0903 966633 Giá: 6,000,000
0907 000808 Giá: 12,400,000    < - > 0903 969068 Giá: 6,000,000
0907 000809 Giá: 12,400,000    < - > 0903 987778 Giá: 6,000,000
0907 000866 Giá: 12,400,000    < - > 0903 998939 Giá: 6,000,000
0907 776070 Giá: 12,400,000    < - > 0903.01.96.96 Giá: 6,000,000
0907 776661 Giá: 12,400,000    < - > 0903.06.79.68 Giá: 6,000,000
0907 776662 Giá: 12,400,000    < - > 0903.07.39.68 Giá: 6,000,000
0907 776663 Giá: 12,400,000    < - > 0903.12.7968 Giá: 6,000,000
0907 776678 Giá: 12,400,000    < - > 0903.17.8868 Giá: 6,000,000
0907 776769 Giá: 12,400,000    < - > 0903.38.48.38 Giá: 6,000,000
0907 776839 Giá: 12,400,000    < - > 0903.64.8886 Giá: 6,000,000
0907 777094 Giá: 12,400,000    < - > 0903.70.68.66 Giá: 6,000,000
0907 777096 Giá: 12,400,000    < - > 0903.87.79.68 Giá: 6,000,000
0907 778855 Giá: 12,400,000    < - > 0903.90.79.89 Giá: 6,000,000
0907 878768 Giá: 12,400,000    < - > 0904 021987 Giá: 6,000,000
0907 878780 Giá: 12,400,000    < - > 0904 227878 Giá: 6,000,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng


Viettel đặt ra với tiêu chí “Dùng càng nhiều càng rẻ” đã giúp khách hàng tiết kiệm được 40% – 60% so với 3G kèm theo ba gói cước cho người dùng được thỏa sức lựa chọn.
Nhà mạng đầu tiên khai trương dịch vụ 4G đang cung cấp gói cước có dung lượng thấp nhất là 40.000 đồng cho 1GB dung lượng tốc độ cao, tương đương 1,75 USD/1GB. Các nhà mạng khác như Mobifone hay Vinaphone chưa công bố cước 4G nhưng đều hứa hẹn giá cước dịch vụ này sẽ rẻ hơn 3G.

Giá cước 4G so với trên thế giới:

- Mức giá 40.000 đồng/GB dung lượng tốc độ cao 4G xếp Việt Nam vào nhóm nước có giá 4G rẻ như Ấn Độ hay Pháp, với trung bình giá cước dưới 2 USD/GB.
- Nhóm các nước Bắc Âu có mức giá 4G phổ biến là 4-5 USD/GB, và không ít quốc gia dù hạ tầng viễn thông phát triển, giá 4G vẫn còn ở mức cao trên 10 USD/1GB.
Mức giá trên được tham khảo từ khảo sát của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU).
Tổ chức này nhận định, giá thành dịch vụ 4G cấu thành bởi nhiều yếu tố, bao gồm chi phí lắp đặt, vận hành hệ thống, chi phí nhân lực tại địa phương cũng như tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông tại nước sở tại.

Giá cước dịch vụ 4G tại một số quốc gia cao vượt trội so với các nước khác còn do yếu tố dịch vụ đi kèm. Tại hầu hết thị trường như Mỹ, Singapore, Anh ... các gói cước 4G thường đi kèm tặng nghe gọi miễn phí cho người dùng.
Tuy nhiên theo nhiều người dùng tại Việt Nam, mức giá 1,3 USD/GB vẫn hơi đắt so với mức sống của người Việt.

Đánh giá thực tế từ phía khách hàng:

Anh Quang Anh (Đống Đa, Hà Nội), cho biết đang sử dụng một gói cước 3G ưu đãi giá chỉ 45.000 đồng/3GB. "Mình hài lòng với tốc độ 3G, nếu chỉ nhanh hơn mà đắt gấp đôi gói mình đang sử dụng thì mình chưa muốn đổi sang 4G", anh Quang Anh chia sẻ.
Anh cũng cho rằng việc các gói 4G không cho truy cập sau khi hết dung lượng cũng là một điểm khiến anh cân nhắc.

Không đồng tình với Quang Anh, Vân, một du học sinh tại Mỹ, cho hay phải sang Mỹ mới thấy giá 4G tại Việt Nam là quá rẻ.
"Ở Mỹ mình sử dụng gói 4G dung lượng lớn để có giá rẻ mà vẫn ở mức 64 USD cho 14GB dung lượng tốc độ cao (tương đương 4,5 USD/GB - PV), về Việt Nam dùng thấy tiết kiệm hơn hẳn", Vân nói.

Sau khi nhà mạng quân đội triển khai dịch vụ 4G, Mobifone và Vinaphone đều đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng cột phát sóng và tiến hành đổi SIM 4G cho khách hàng. Tuy nhiên, hai nhà mạng này chưa công bố ngày chính thức đưa dịch vụ vào vận hành, cũng như giá cước. Khách hàng sở hữu sim số đẹp Vinaphone, Mobifone nhanh chóng thực hiện chuyển đổi sang sim 4G để nhanh chóng được trải nghiệm những điều mới mẻ khi truy cập internet.

Quý khách hàng có thể chọn nhiều loại sim số đẹp từ kho sim của simdienthoai.com với các loại: Sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lục quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim năm sinh, sim gánh đảo, sim phong thủy,… chúng tôi đều cung cấp với mức giá ưu đãi và đảm bảo rẻ nhất so với thị trường. Ngoài ra, simdienthoai.com còn được biết đến với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách chọn số đẹp và giải đáp thắc mắc về vấn đề sim số. Không cần mất thời gian đi xa hay tìm hiểu nhiều quý khách chỉ cần liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/so-sanh-goi-cuoc-4g.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Gói cước 4G Mobifone siêu rẻ

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố chính thức cung cấp các gói cước 4G, triển khai các dịch vụ nội dung có bản quyền đầy đủ, chất lượng cao phục vụ khách hàng trên mạng MobiFone.Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mua sim 10 số giá rẻ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về gói cước 4G mobifone nhé.

Theo lộ trình triển khai cung cấp dịch vụ LTE 4G, từ ngày 4/7/2017, MobiFone bắt đầu cung cấp các gói cước data tốc độ cao (High speed Data) dành cho các thuê bao sim so đẹp mobi trả trước và trả sau bao gồm 4 gói cước cơ bản: HD70, HD90, HD120 và HD200 giúp khách hàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ data tốc độ cao.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước 4G Moibifone giá rẻ cho khách hàng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0907 000898 Giá: 8,800,000    < - > 0906 779368 Giá: 5,000,000
0907 022017 Giá: 8,800,000    < - > 0906 861689 Giá: 5,000,000
0907 092017 Giá: 8,800,000    < - > 0906 889969 Giá: 5,000,000
0907 102005 Giá: 8,800,000    < - > 0906.08.67.67 Giá: 5,000,000
0907 113379 Giá: 8,800,000    < - > 0906.12.12.52 Giá: 5,000,000
0907 416886 Giá: 8,800,000    < - > 0906.2345.89 Giá: 5,000,000
0907 772017 Giá: 8,800,000    < - > 0906.29.1989 Giá: 5,000,000
0907 776379 Giá: 8,800,000    < - > 0906.70.77.78 Giá: 5,000,000
0907 776464 Giá: 8,800,000    < - > 0906.79.18.68 Giá: 5,000,000
0907 776600 Giá: 8,800,000    < - > 0906.79.1996 Giá: 5,000,000
0907 776622 Giá: 8,800,000    < - > 0906.82.7799 Giá: 5,000,000
0907 777095 Giá: 8,800,000    < - > 0906.82.7799 Giá: 5,000,000
0907 777476 Giá: 8,800,000    < - > 0906.99.33.93 Giá: 5,000,000
0907 878766 Giá: 8,800,000    < - > 0907 078886 Giá: 5,000,000
0907 878781 Giá: 8,800,000    < - > 0907 118111 Giá: 5,000,000
0907 878782 Giá: 8,800,000    < - > 0907 711811 Giá: 5,000,000
0907 878783 Giá: 8,800,000    < - > 0907 777292 Giá: 5,000,000
0907 878784 Giá: 8,800,000    < - > 0907 777992 Giá: 5,000,000
0907 878833 Giá: 8,800,000    < - > 0907 777993 Giá: 5,000,000
0907 878877 Giá: 8,800,000    < - > 0907 783399 Giá: 5,000,000
0907 878898 Giá: 8,800,000    < - > 0907 805666 Giá: 5,000,000
0907 878998 Giá: 8,800,000    < - > 0907 828368 Giá: 5,000,000
0907 887733 Giá: 8,800,000    < - > 0907 914888 Giá: 5,000,000
0907 887978 Giá: 8,800,000    < - > 0907 941888 Giá: 5,000,000
0907 887980 Giá: 8,800,000    < - > 0907 953666 Giá: 5,000,000
0907 888008 Giá: 8,800,000    < - > 0907 979886 Giá: 5,000,000
0907 888118 Giá: 8,800,000    < - > 0907 991102 Giá: 5,000,000
0907 888558 Giá: 8,800,000    < - > 0907.18.8118 Giá: 5,000,000
0907 888812 Giá: 8,800,000    < - > 0907.19.19.39 Giá: 5,000,000
0907 888856 Giá: 8,800,000    < - > 0907.27.11.99 Giá: 5,000,000
0907 888860 Giá: 8,800,000    < - > 0907.3.55558 Giá: 5,000,000
0907 888897 Giá: 8,800,000    < - > 0907.39.39.93 Giá: 5,000,000
0907 890101 Giá: 8,800,000    < - > 0907.52.8866 Giá: 5,000,000
0907 891139 Giá: 8,800,000    < - > 0907.53.8866 Giá: 5,000,000
0907 891881 Giá: 8,800,000    < - > 0907.6111.68 Giá: 5,000,000
0907 894488 Giá: 8,800,000    < - > 0907.69.69.59 Giá: 5,000,000
0907 894499 Giá: 8,800,000    < - > 0907.8.8.1983 Giá: 5,000,000
0907 894666 Giá: 8,800,000    < - > 090777.14.14 Giá: 5,000,000
0907 894777 Giá: 8,800,000    < - > 090777.15.15 Giá: 5,000,000
0907 895353 Giá: 8,800,000    < - > 0908 041997 Giá: 5,000,000
0907 895454 Giá: 8,800,000    < - > 0908 051997 Giá: 5,000,000
0907 895979 Giá: 8,800,000    < - > 0908 123689 Giá: 5,000,000
0907 896767 Giá: 8,800,000    < - > 0908 123689 Giá: 5,000,000
0907 896779 Giá: 8,800,000    < - > 0908 233336 Giá: 5,000,000
0907 896878 Giá: 8,800,000    < - > 0908 240825 Giá: 5,000,000
0907 897766 Giá: 8,800,000    < - > 0908 792266 Giá: 5,000,000
0907 897839 Giá: 8,800,000    < - > 0908 858859 Giá: 5,000,000
0907 897980 Giá: 8,800,000    < - > 0908 959333 Giá: 5,000,000
0907 898777 Giá: 8,800,000    < - > 0908 959333 Giá: 5,000,000
0907 898900 Giá: 8,800,000    < - > 0908.11.66.86 Giá: 5,000,000
0907 898966 Giá: 8,800,000    < - > 0908.26.26.22 Giá: 5,000,000
0908 005511 Giá: 8,800,000    < - > 0908.39.79.86 Giá: 5,000,000
0908 068179 Giá: 8,800,000    < - > 0908.51.8688 Giá: 5,000,000
0908 068383 Giá: 8,800,000    < - > 0908.52.54.55 Giá: 5,000,000
0908 095666 Giá: 8,800,000    < - > 0908.55.72.72 Giá: 5,000,000
0908 111357 Giá: 8,800,000    < - > 0908.93.58.58 Giá: 5,000,000
0908 775533 Giá: 8,800,000    < - > 0909 091096 Giá: 5,000,000
0909 090680 Giá: 8,800,000    < - > 0909 153789 Giá: 5,000,000
0909 101997 Giá: 8,800,000    < - > 0909 185818 Giá: 5,000,000
0909 389378 Giá: 8,800,000    < - > 0909 237333 Giá: 5,000,000
0909 697555 Giá: 8,800,000    < - > 0909 350777 Giá: 5,000,000
0909 753666 Giá: 8,800,000    < - > 0909 366968 Giá: 5,000,000
0909 966661 Giá: 8,800,000    < - > 0909 604777 Giá: 5,000,000
0909 966663 Giá: 8,800,000    < - > 0909 833886 Giá: 5,000,000
0909 966665 Giá: 8,800,000    < - > 0909 863683 Giá: 5,000,000
0909 999395 Giá: 8,800,000    < - > 0909 92 1976 Giá: 5,000,000
0909.75.1666 Giá: 8,800,000    < - > 0909 925777 Giá: 5,000,000
0931 012003 Giá: 8,800,000    < - > 0909 932299 Giá: 5,000,000
0931 012004 Giá: 8,800,000    < - > 0909 973399 Giá: 5,000,000
0931 012005 Giá: 8,800,000    < - > 0909 986896 Giá: 5,000,000
0931 052000 Giá: 8,800,000    < - > 0909.07.07.93 Giá: 5,000,000
0931 052001 Giá: 8,800,000    < - > 0909.09.04.91 Giá: 5,000,000
0931 052002 Giá: 8,800,000    < - > 0909.09.04.91 Giá: 5,000,000
0931 052003 Giá: 8,800,000    < - > 0909.09.12.94 Giá: 5,000,000
0931 052004 Giá: 8,800,000    < - > 0909.126.222 Giá: 5,000,000
0931 052006 Giá: 8,800,000    < - > 0909.1368.96 Giá: 5,000,000
0931 052008 Giá: 8,800,000    < - > 0909.39.39.03 Giá: 5,000,000
0931 052012 Giá: 8,800,000    < - > 0909.57.3838 Giá: 5,000,000
0931 052013 Giá: 8,800,000    < - > 0909.6.34568 Giá: 5,000,000
0931 072001 Giá: 8,800,000    < - > 0909.65.79.39 Giá: 5,000,000
0931 072003 Giá: 8,800,000    < - > 0909.72.71.79 Giá: 5,000,000
0931 072005 Giá: 8,800,000    < - > 0909.77.1993 Giá: 5,000,000
0931 072006 Giá: 8,800,000    < - > 0909.77.88.44 Giá: 5,000,000
0931 072011 Giá: 8,800,000    < - > 0909.82.33.88 Giá: 5,000,000
0931 072013 Giá: 8,800,000    < - > 0909.86.8558 Giá: 5,000,000
0931 076999 Giá: 8,800,000    < - > 0909.89.36.89 Giá: 5,000,000
0931 082000 Giá: 8,800,000    < - > 0909.9.7.2005 Giá: 5,000,000
0931 082001 Giá: 8,800,000    < - > 0909.96.5252 Giá: 5,000,000
0931 082005 Giá: 8,800,000    < - > 093 266 1982 Giá: 5,000,000
0931 082010 Giá: 8,800,000    < - > 093.10.68886 Giá: 5,000,000
0931 082011 Giá: 8,800,000    < - > 093.10.68886 Giá: 5,000,000
0931 082013 Giá: 8,800,000    < - > 093.115.25.25 Giá: 5,000,000
0931 121982 Giá: 8,800,000    < - > 093.18.33368 Giá: 5,000,000
0931 121983 Giá: 8,800,000    < - > 093.181.6969 Giá: 5,000,000
0931 121984 Giá: 8,800,000    < - > 093.181.7878 Giá: 5,000,000
0931 121986 Giá: 8,800,000    < - > 093.186.7799 Giá: 5,000,000
0931 121987 Giá: 8,800,000    < - > 093.191.6668 Giá: 5,000,000
0931 121990 Giá: 8,800,000    < - > 093.191919.5 Giá: 5,000,000
0931 121993 Giá: 8,800,000    < - > 093.221.78.79 Giá: 5,000,000
0931 121994 Giá: 8,800,000    < - > 093.576.98.98 Giá: 5,000,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:


Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá rẻ

MobiFone vừa công bố chính thức cung cấp các gói cước 4G giá rẻ đến khách hàng

Với tốc độ download vượt trội ở mức 7-10 lần so với mức thông thường, trong điều kiện tối ưu có thể lên tới hơn 150 Mbps, ở thời điểm hiện tại, các gói cước tốc độ cao của MobiFone đang có sức hấp dẫn lớn trên thị trường. Cụ thể, gói cước HD70, chỉ với 70 nghìn đồng/tháng, quý khách hàng sẽ được sử dụng dung lượng 2,4GB; Gói cước HD90, với 90 nghìn đồng/tháng, sẽ được sử dụng dung lượng 3,5GB; Gói cước HD120, với 120 nghìn đồng/tháng, sẽ có dung lượng 6GB và gói cước HD200, với 200 nghìn đồng/tháng, quý khách hàng sẽ được sử dụng dung lượng lớn lên đến 11GB.
Từ giữa tháng 7, MobiFone sẽ đồng loạt triển khai các gói cước nội dung tiện ích trên nền tảng 4G chất lượng cao như các gói Data Plus - sử dụng dịch vụ data làm trung tâm, ưu đãi thêm dịch vụ thoại, các gói cước data tăng trải nghiệm cho khách hàng như gói data IP 4G, Fim+... với nội dung linh hoạt và đa dạng trong các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, phim ảnh, trò chơi trên di động, y tế, giáo dục… phù hợp với mọi nhu cầu của người sử dụng, đồng thời ra mắt các dịch vụ phục vụ mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, MobiFone sẽ là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thế giới như Google, Facebook, iFlix, YouTube, Fim+… để phát triển và khai thác các nội dung có bản quyền đầy đủ, mang lại trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng về tốc độ và chất lượng dịch vụ.

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết: “Ngay từ thời điểm 1/7/2016, MobiFone đã bắt tay vào việc hợp tác với các đối tác nổi tiếng thế giới để hướng tới những trải nghiệm tiện ích thực sự đối với người dùng, như hợp tác với Facebook cho ra mắt gói Data Facebook, hợp tác với Google ra mắt gói Data Youtube, cổng thanh toán Google Play, cung cấp các gói dịch vụ trên dải IP, hỗ trợ truyền dữ liệu trên livestream… Những sản phẩm, dịch vụ data tốc độ cao của MobiFone đã có dấu ấn trên thị trường và trong lòng khách hàng. Hy vọng bằng những dịch vụ giải trí đặc sắc, trải nghiệm những tiện ích và các dịch vụ dành riêng cho hộ gia đình trên hệ sinh thái sản phẩm của MobiFone… với mức chi phí hết sức hợp lý, MobiFone sẽ kết nối những nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, để sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao phục vụ cuộc sống”.

Cùng với việc công bố các gói cước 4G, tại hệ thống cửa hàng của MobiFone trên toàn quốc đang có hàng loạt chương trình hấp dẫn, tiêu biểu như chương trình bán máy Samsung Galaxy J7 Prime với mức giá ưu đãi giảm tới 60% là một trong những hoạt động thiết thực của MobiFone nhằm hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ 4G.

Để đăng ký sử dụng các gói cước 4G của MobiFone, quý khách cần sở hữu dòng điện thoại hỗ trợ 4G, đồng thời soạn tin DK_X hoặc X gửi 999 (trong đó: X là tên các gói cước: HD70, HD90, HD120, HD200) nếu quý khách đã đổi SIM 4G của MobiFone; Với quý khách chưa đổi SIM 4G của MobiFone, vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân đến cửa hàng MobiFone gần nhất để được hỗ trợ thay SIM 4G và đăng ký sử dụng dịch vụ.

Tính đến tháng 7/2017, MobiFone đã hoàn thành phần 1 của dự án cung cấp dịch vụ 4G với vùng phủ trải rộng ở 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, đến hết năm 2017, MobiFone sẽ mở rộng vùng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/goi-cuoc-4g-mobifone.html

>>>Xem thêm các bài viết khác: