Tìm hiểu về tốc độ 3G Vinaphone

Bạn có bao giờ băn khoăn về tốc độ 3G trên chính chiếc sim Vinaphone bạn đang dùng? Hay muốn tìm hiểu về tốc độ truy cập cao và tốc độ hạ băng thông của gói cước đang dùng?Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về kho sim số đẹp Vinaphone. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về tốc độ 3G Vinaphone nhé.

Tham khảo thêm:
Tìm hiểu tốc độ sim 3G Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0931 091091 Giá: 13,000,000    < - > 0931.08.4567 Giá: 6,000,000
0931 096096 Giá: 13,000,000    < - > 0931.37.37.39 Giá: 6,000,000
0931 464444 Giá: 13,000,000    < - > 0931.78.68.78 Giá: 6,000,000
0931 876888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.85.8889 Giá: 6,000,000
0931 890888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.87.8668 Giá: 6,000,000
0931 891888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.87.89.88 Giá: 6,000,000
0931 892888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.88.16.88 Giá: 6,000,000
0931 893888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.88.36.88 Giá: 6,000,000
0931 894888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.88.67.88 Giá: 6,000,000
0931 895888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.88.78.98 Giá: 6,000,000
0931 897888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.88.79.88 Giá: 6,000,000
0931.0.67888 Giá: 13,000,000    < - > 0931.89.68.39 Giá: 6,000,000
0931.06.79.79 Giá: 13,000,000    < - > 0931.89.79.68 Giá: 6,000,000
0931.06.86.86 Giá: 13,000,000    < - > 0931.91.1368 Giá: 6,000,000
0931.433.666 Giá: 13,000,000    < - > 0931.97.39.39 Giá: 6,000,000
0931.59.8989 Giá: 13,000,000    < - > 0932 003344 Giá: 6,000,000
0932 858666 Giá: 13,000,000    < - > 0932 012567 Giá: 6,000,000
0932.13.4444 Giá: 13,000,000    < - > 0932 038203 Giá: 6,000,000
0933 039939 Giá: 13,000,000    < - > 0932 043838 Giá: 6,000,000
0933 039939 Giá: 13,000,000    < - > 0932 083388 Giá: 6,000,000
0934 024024 Giá: 13,000,000    < - > 0932 085599 Giá: 6,000,000
0934 188189 Giá: 13,000,000    < - > 0932 086677 Giá: 6,000,000
0934.02.04.06 Giá: 13,000,000    < - > 0932 086866 Giá: 6,000,000
0936 080313 Giá: 13,000,000    < - > 0932 088777 Giá: 6,000,000
0936.16.4567 Giá: 13,000,000    < - > 0932 088880 Giá: 6,000,000
0937 023999 Giá: 13,000,000    < - > 0932 122266 Giá: 6,000,000
0937.13.4444 Giá: 13,000,000    < - > 0932 123399 Giá: 6,000,000
0938 097888 Giá: 13,000,000    < - > 0932 147788 Giá: 6,000,000
0938 175999 Giá: 13,000,000    < - > 0932 152345 Giá: 6,000,000
0938 444449 Giá: 13,000,000    < - > 0932 157799 Giá: 6,000,000
0938.212.666 Giá: 13,000,000    < - > 0932 177178 Giá: 6,000,000
0939.13.0000 Giá: 13,000,000    < - > 0932 178989 Giá: 6,000,000
0939.27.4444 Giá: 13,000,000    < - > 0932 193399 Giá: 6,000,000
0939.36.0000 Giá: 13,000,000    < - > 0932 606909 Giá: 6,000,000
0939.57.0000 Giá: 13,000,000    < - > 0932 611234 Giá: 6,000,000
0939.83.0000 Giá: 13,000,000    < - > 0932 613399 Giá: 6,000,000
0939.97.0000 Giá: 13,000,000    < - > 0932 642345 Giá: 6,000,000
0901 366388 Giá: 13,200,000    < - > 0932 643399 Giá: 6,000,000
0931 202999 Giá: 13,200,000    < - > 0932 65 88 99 Giá: 6,000,000
0931 210000 Giá: 13,200,000    < - > 0932 653399 Giá: 6,000,000
0931.25.4444 Giá: 13,200,000    < - > 0932 673399 Giá: 6,000,000
0931.55.3456 Giá: 13,200,000    < - > 0932 678345 Giá: 6,000,000
0931.55.4567 Giá: 13,200,000    < - > 0932 686939 Giá: 6,000,000
0938 543999 Giá: 13,250,000    < - > 0932 696777 Giá: 6,000,000
0932 523252 Giá: 13,300,000    < - > 0932 743399 Giá: 6,000,000
0901 272888 Giá: 13,400,000    < - > 0932 751234 Giá: 6,000,000
0898.568.868 Giá: 13,500,000    < - > 0932 763399 Giá: 6,000,000
0901 593888 Giá: 13,500,000    < - > 0932 770022 Giá: 6,000,000
0901.98.9988 Giá: 13,500,000    < - > 0932 779277 Giá: 6,000,000
0901.98.9988 Giá: 13,500,000    < - > 0932 783388 Giá: 6,000,000
0902 169988 Giá: 13,500,000    < - > 0932 789567 Giá: 6,000,000
0902 753888 Giá: 13,500,000    < - > 0932 793388 Giá: 6,000,000
0905 942942 Giá: 13,500,000    < - > 0932 795599 Giá: 6,000,000
0931 935999 Giá: 13,500,000    < - > 0932 850888 Giá: 6,000,000
0931.07.0000 Giá: 13,500,000    < - > 0932 883887 Giá: 6,000,000
0931.962.999 Giá: 13,500,000    < - > 0932 883887 Giá: 6,000,000
0932 266111 Giá: 13,500,000    < - > 0932 909939 Giá: 6,000,000
0932.79.2999 Giá: 13,500,000    < - > 0932 990666 Giá: 6,000,000
0934 400099 Giá: 13,500,000    < - > 0932.053.555 Giá: 6,000,000
0934 777776 Giá: 13,500,000    < - > 0932.11.66.11 Giá: 6,000,000
0935 510510 Giá: 13,500,000    < - > 0932.15.4078 Giá: 6,000,000
0936 660011 Giá: 13,500,000    < - > 0932.17.8668 Giá: 6,000,000
0938.566.555 Giá: 13,500,000    < - > 0932.29.1979 Giá: 6,000,000
0938.646.646 Giá: 13,500,000    < - > 0932.39.05.39 Giá: 6,000,000
0931.87.89.89 Giá: 13,600,000    < - > 0932.74.66.88 Giá: 6,000,000
0932 555500 Giá: 13,686,000    < - > 0932.77.55.11 Giá: 6,000,000
0932 555515 Giá: 13,686,000    < - > 0932.77.55.22 Giá: 6,000,000
0933 333958 Giá: 13,686,000    < - > 0932.77.66.11 Giá: 6,000,000
0899 998856 Giá: 13,800,000    < - > 0932.77.66.22 Giá: 6,000,000
09.09.64.19.19 Giá: 13,800,000    < - > 0932.95.8666 Giá: 6,000,000
090.666.4.555 Giá: 13,800,000    < - > 0933 011818 Giá: 6,000,000
0902 000345 Giá: 13,800,000    < - > 0933 040777 Giá: 6,000,000
0902 345234 Giá: 13,800,000    < - > 0933 285777 Giá: 6,000,000
0902 345602 Giá: 13,800,000    < - > 0933 333192 Giá: 6,000,000
0902 345623 Giá: 13,800,000    < - > 0933 334400 Giá: 6,000,000
0902 345634 Giá: 13,800,000    < - > 0933 334411 Giá: 6,000,000
0902 345636 Giá: 13,800,000    < - > 0933 388787 Giá: 6,000,000
0902 345640 Giá: 13,800,000    < - > 0933 413399 Giá: 6,000,000
0902 345646 Giá: 13,800,000    < - > 0933 433399 Giá: 6,000,000
0902 345652 Giá: 13,800,000    < - > 0933 446777 Giá: 6,000,000
0902 345664 Giá: 13,800,000    < - > 0933 481188 Giá: 6,000,000
0902 345768 Giá: 13,800,000    < - > 0933 493388 Giá: 6,000,000
0902 345838 Giá: 13,800,000    < - > 0933 519777 Giá: 6,000,000
0902 345885 Giá: 13,800,000    < - > 0933 643388 Giá: 6,000,000
0902 345939 Giá: 13,800,000    < - > 0933 715588 Giá: 6,000,000
0902 345969 Giá: 13,800,000    < - > 0933 715599 Giá: 6,000,000
0902 411411 Giá: 13,800,000    < - > 0933 716886 Giá: 6,000,000
0902 434434 Giá: 13,800,000    < - > 0933 749888 Giá: 6,000,000
0902 441888 Giá: 13,800,000    < - > 0933 749888 Giá: 6,000,000
0902 679668 Giá: 13,800,000    < - > 0933 751234 Giá: 6,000,000
0902 745888 Giá: 13,800,000    < - > 0933 791998 Giá: 6,000,000
0902 767679 Giá: 13,800,000    < - > 0933 793779 Giá: 6,000,000
0902.37.1234 Giá: 13,800,000    < - > 0933 802288 Giá: 6,000,000
0903 708686 Giá: 13,800,000    < - > 0933 803399 Giá: 6,000,000
0904 444438 Giá: 13,800,000    < - > 0933 804999 Giá: 6,000,000
0904 444492 Giá: 13,800,000    < - > 0933 806969 Giá: 6,000,000
0906 000234 Giá: 13,800,000    < - > 0933 819777 Giá: 6,000,000
0906 000345 Giá: 13,800,000    < - > 0933 821234 Giá: 6,000,000
0906 000456 Giá: 13,800,000    < - > 0933 872288 Giá: 6,000,000
0906 000567 Giá: 13,800,000    < - > 0933 910123 Giá: 6,000,000
Thông thường những gói cước 3G giới hạn lưu lượng tốc độ truy cập luôn là tốc độ cao nhưng có tính cước phí phát sinh ngoài gói cước khi sử dụng hết lưu lượng data. Việc tìm hiểu và nắm rõ về tốc độ thông thường của gói cước 3G mình giúp khách hàng dùng sim Vinaphone số đẹp sẽ chủ động hơn trong việc điều chỉnh dung lượng sử dụng của mình. 

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn mua sim lộc phát giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim lộc phát gí rẻ

Tốc độ thông thường của 3G Vinaphone là bao nhiêu?

Tốc độ 3G Vinaphone luôn được khách hàng đánh giá là khá nhanh và ổn định trong qua trình truy cập internet hay chơi game, đọc báo online,… Cụ thể như sau:
– Tốc độ truy cập 3G cao nhất mạng Vinaphone đạt 18Mbps/5Mbps . Tốc độ này là tốc độ chung của các gói 3G trọn gói và các gói giới hạn lưu lượng.
– Tốc độ truy cập 3G Vinaphone khi hạ băng thông: Tốc độ truy cập 3G hạ băng thông chỉ có ở các gói 3G trọn gói như MAX, MAXS, MAX100, MAX200, MAX300, các gói giới hạn lưu lượng vẫn duy trì tốc độ truy cập cao là 18Mbps/5Mbps khi hết dung lượng, tuy nhiên Vinaphone sẽ tính phí phát sinh vượt lưu lượng.
+ Đối với gói MAX, MAXS: Tốc độ truy cập hạ băng thông sẽ là 128Mbps – 256Mbps
+ Đối với gói MAX100, MAX200, MAX300: Tốc độ truy cập hạ băng thông là 128Mbps – 512Mbps
Đó là những con số cụ thể được thống kê về tốc độ 3G của một chiếc sim Vinaphone số đẹp khi thời điểm truy cập và địa điểm truy cập tốt. Còn trường hợp bạn truy cập vào giờ cao điểm hay khu vực đồi núi, biển đảo,… thì tốc độ sẽ bị giảm đi, châm hơn.

Đăng ký dịch vụ 3G Vinaphone như thế nào?

Sau khi nắm rõ thông tin về tốc độ truy cập mạng 3G Vinaphone, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn đăng ký gói cước thích hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
Nếu muốn truy cập 3G tốc độ cao mà không bị hạ băng thông trong quá trình sử dụng thì các gói 3G BIG Vinaphone là lựa chọn sáng suốt nhất dành cho bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thông tin các gói 3G trọn gói hoặc các gói 3G Ezcom Vinaphone để được thả ga truy cập 3G.

Cách duy trì tốc độ truy cập cao khi sử dụng 3G Vinaphone:

Để có thể sử dụng gói cước 3G có hiệu quả và không gây lãng phí bạn hãy lưu ý các điều sau:
– Lựa chọn gói cước 3G có ưu đãi data thích hợp với như cầu sử dụng và nên truy cập internet ở nơi có sóng 3G mạnh nhất
– Thường xuyên kiểm tra dung lượng data còn lại của gói cước mình sử dụng để có cách sử dụng hợp lý nhất với cú pháp: DATA gửi 888.
– Nếu nhu cầu sử dung nhiều bạn nên mua thêm dung lượng data từ các gói bổ sung dung lượng Vinaphone để duy trì tốc độ truy cập cao. Thông tin các gói bổ sung dung lượng Vinaphone bạn tham khảo tại đây.
Như vậy bạn đã có thêm nhiều kiến thức về tốc độ 3G Vinaphone và có định hướng riêng về đăng ký, sử dụng 3G trong dịp tết sắp tới phải không nào!

Khách hàng có ý định chọn mua sim Vinaphone số đẹp có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ website simdienthoai.com. Bạn sẽ được tiếp cận với một kho sim số đẹp đa dạng, phong phú bằng những công cụ hiện đại. Chỉ cần ngồi tại nhà, truy cập website của chúng tôi là bạn có thể chọn cho mình một chiếc sim như ý muốn: Sim tam hoa, sim thần tài, sim lộc phát, sim năm sinh, sim phong thủy, sim hợp mệnh, sim hợp tuổi,… với mức giá ưu đãi. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn chọn được dãy số phù hợp nhất.

Chúc bạn may mắn và thành công với sim Vinaphone đã chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét