Giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới?

Khách hàng chọn số Viettel, Vinaphone, Mobifone trên một số tỉnh thành đã được trải nghiệm 4G với nhiều gói cước ưu đãi hấp dẫn. Sau khi Viettel chính thức triển khai 4G tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác thì đã có sự so sánh với giá cước 3G. Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn về sim ghép 4G GPP LTE. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới như nào  nhé!

Tham khảo bài viết:

Giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0901 088666 Giá: 12,400,000    < - > 0901.80.79.68 Giá: 6,000,000
0902 303456 Giá: 12,400,000    < - > 0901.82.9666 Giá: 6,000,000
0902 316668 Giá: 12,400,000    < - > 0901.86.86.96 Giá: 6,000,000
0902 345093 Giá: 12,400,000    < - > 0901.99.79.68 Giá: 6,000,000
0902 345111 Giá: 12,400,000    < - > 0901.992.993 Giá: 6,000,000
0902 345577 Giá: 12,400,000    < - > 0902 311388 Giá: 6,000,000
0902 345610 Giá: 12,400,000    < - > 0902 311777 Giá: 6,000,000
0902 345620 Giá: 12,400,000    < - > 0902 341379 Giá: 6,000,000
0902 345635 Giá: 12,400,000    < - > 0902 345145 Giá: 6,000,000
0902 345641 Giá: 12,400,000    < - > 0902 345225 Giá: 6,000,000
0902 345643 Giá: 12,400,000    < - > 0902 397497 Giá: 6,000,000
0902 345644 Giá: 12,400,000    < - > 0902 461388 Giá: 6,000,000
0902 345661 Giá: 12,400,000    < - > 0902 466677 Giá: 6,000,000
0902 345662 Giá: 12,400,000    < - > 0902 515616 Giá: 6,000,000
0902 345663 Giá: 12,400,000    < - > 0902 547788 Giá: 6,000,000
0902 345757 Giá: 12,400,000    < - > 0902 599588 Giá: 6,000,000
0902 345767 Giá: 12,400,000    < - > 0902 603388 Giá: 6,000,000
0902 345800 Giá: 12,400,000    < - > 0902 661777 Giá: 6,000,000
0902 345909 Giá: 12,400,000    < - > 0902 698998 Giá: 6,000,000
0902 345919 Giá: 12,400,000    < - > 0902 757767 Giá: 6,000,000
0902 345929 Giá: 12,400,000    < - > 0902 793344 Giá: 6,000,000
0902 345995 Giá: 12,400,000    < - > 0902 799179 Giá: 6,000,000
0902 888234 Giá: 12,400,000    < - > 0902 828898 Giá: 6,000,000
0902 888567 Giá: 12,400,000    < - > 0902 828898 Giá: 6,000,000
0902 888585 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888821 Giá: 6,000,000
0902 888787 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888824 Giá: 6,000,000
0902 888809 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888825 Giá: 6,000,000
0902 888848 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888827 Giá: 6,000,000
0902 888910 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888830 Giá: 6,000,000
0902 921979 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888831 Giá: 6,000,000
0902 951888 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888832 Giá: 6,000,000
0903 133386 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888834 Giá: 6,000,000
0903 884422 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888835 Giá: 6,000,000
0904 444437 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888840 Giá: 6,000,000
0904 444475 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888843 Giá: 6,000,000
0906 666800 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888845 Giá: 6,000,000
0906 666811 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888849 Giá: 6,000,000
0906 666833 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888850 Giá: 6,000,000
0906 666977 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888851 Giá: 6,000,000
0906 777738 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888852 Giá: 6,000,000
0906 777989 Giá: 12,400,000    < - > 0902 888854 Giá: 6,000,000
0906 789079 Giá: 12,400,000    < - > 0902 897079 Giá: 6,000,000
0906 789093 Giá: 12,400,000    < - > 0902 910123 Giá: 6,000,000
0906 789096 Giá: 12,400,000    < - > 0902 936777 Giá: 6,000,000
0906 789097 Giá: 12,400,000    < - > 0902 938968 Giá: 6,000,000
0906 789119 Giá: 12,400,000    < - > 0902 939929 Giá: 6,000,000
0906 789444 Giá: 12,400,000    < - > 0902 946677 Giá: 6,000,000
0906 789579 Giá: 12,400,000    < - > 0902 957779 Giá: 6,000,000
0906 789839 Giá: 12,400,000    < - > 0902 970979 Giá: 6,000,000
0906 789955 Giá: 12,400,000    < - > 0902.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000
0906 860006 Giá: 12,400,000    < - > 0902.33.68.79 Giá: 6,000,000
0906 868008 Giá: 12,400,000    < - > 0902.70.76.79 Giá: 6,000,000
0906 868038 Giá: 12,400,000    < - > 0902.77.44.55 Giá: 6,000,000
0906 868080 Giá: 12,400,000    < - > 0902.83.9889 Giá: 6,000,000
0906 868098 Giá: 12,400,000    < - > 0902.86.13.86 Giá: 6,000,000
0906 868178 Giá: 12,400,000    < - > 0902.88.79.39 Giá: 6,000,000
0906 868181 Giá: 12,400,000    < - > 0902.90.00.90 Giá: 6,000,000
0906 868234 Giá: 12,400,000    < - > 0902.951.777 Giá: 6,000,000
0906 868246 Giá: 12,400,000    < - > 0903 010020 Giá: 6,000,000
0906 868345 Giá: 12,400,000    < - > 0903 013668 Giá: 6,000,000
0906 868357 Giá: 12,400,000    < - > 0903 018338 Giá: 6,000,000
0906 868800 Giá: 12,400,000    < - > 0903 057778 Giá: 6,000,000
0906 868939 Giá: 12,400,000    < - > 0903 058068 Giá: 6,000,000
0906 886006 Giá: 12,400,000    < - > 0903 069079 Giá: 6,000,000
0906 886079 Giá: 12,400,000    < - > 0903 102168 Giá: 6,000,000
0906 886091 Giá: 12,400,000    < - > 0903 152368 Giá: 6,000,000
0906 886116 Giá: 12,400,000    < - > 0903 225252 Giá: 6,000,000
0906 886339 Giá: 12,400,000    < - > 0903 334664 Giá: 6,000,000
0906 886366 Giá: 12,400,000    < - > 0903 338379 Giá: 6,000,000
0906 886444 Giá: 12,400,000    < - > 0903 367688 Giá: 6,000,000
0906 886565 Giá: 12,400,000    < - > 0903 400052 Giá: 6,000,000
0906 886611 Giá: 12,400,000    < - > 0903 618338 Giá: 6,000,000
0906 886638 Giá: 12,400,000    < - > 0903 654555 Giá: 6,000,000
0906 886878 Giá: 12,400,000    < - > 0903 719991 Giá: 6,000,000
0906 886978 Giá: 12,400,000    < - > 0903 760789 Giá: 6,000,000
0906 888484 Giá: 12,400,000    < - > 0903 788798 Giá: 6,000,000
0906 888787 Giá: 12,400,000    < - > 0903 788855 Giá: 6,000,000
0906 888802 Giá: 12,400,000    < - > 0903 789252 Giá: 6,000,000
0906 888803 Giá: 12,400,000    < - > 0903 820088 Giá: 6,000,000
0906 888805 Giá: 12,400,000    < - > 0903 836386 Giá: 6,000,000
0906 888876 Giá: 12,400,000    < - > 0903 851881 Giá: 6,000,000
0906 888891 Giá: 12,400,000    < - > 0903 859777 Giá: 6,000,000
0906 888892 Giá: 12,400,000    < - > 0903 901001 Giá: 6,000,000
0906 888895 Giá: 12,400,000    < - > 0903 931001 Giá: 6,000,000
0906 999972 Giá: 12,400,000    < - > 0903 966633 Giá: 6,000,000
0907 000808 Giá: 12,400,000    < - > 0903 969068 Giá: 6,000,000
0907 000809 Giá: 12,400,000    < - > 0903 987778 Giá: 6,000,000
0907 000866 Giá: 12,400,000    < - > 0903 998939 Giá: 6,000,000
0907 776070 Giá: 12,400,000    < - > 0903.01.96.96 Giá: 6,000,000
0907 776661 Giá: 12,400,000    < - > 0903.06.79.68 Giá: 6,000,000
0907 776662 Giá: 12,400,000    < - > 0903.07.39.68 Giá: 6,000,000
0907 776663 Giá: 12,400,000    < - > 0903.12.7968 Giá: 6,000,000
0907 776678 Giá: 12,400,000    < - > 0903.17.8868 Giá: 6,000,000
0907 776769 Giá: 12,400,000    < - > 0903.38.48.38 Giá: 6,000,000
0907 776839 Giá: 12,400,000    < - > 0903.64.8886 Giá: 6,000,000
0907 777094 Giá: 12,400,000    < - > 0903.70.68.66 Giá: 6,000,000
0907 777096 Giá: 12,400,000    < - > 0903.87.79.68 Giá: 6,000,000
0907 778855 Giá: 12,400,000    < - > 0903.90.79.89 Giá: 6,000,000
0907 878768 Giá: 12,400,000    < - > 0904 021987 Giá: 6,000,000
0907 878780 Giá: 12,400,000    < - > 0904 227878 Giá: 6,000,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng


Viettel đặt ra với tiêu chí “Dùng càng nhiều càng rẻ” đã giúp khách hàng tiết kiệm được 40% – 60% so với 3G kèm theo ba gói cước cho người dùng được thỏa sức lựa chọn.
Nhà mạng đầu tiên khai trương dịch vụ 4G đang cung cấp gói cước có dung lượng thấp nhất là 40.000 đồng cho 1GB dung lượng tốc độ cao, tương đương 1,75 USD/1GB. Các nhà mạng khác như Mobifone hay Vinaphone chưa công bố cước 4G nhưng đều hứa hẹn giá cước dịch vụ này sẽ rẻ hơn 3G.

Giá cước 4G so với trên thế giới:

- Mức giá 40.000 đồng/GB dung lượng tốc độ cao 4G xếp Việt Nam vào nhóm nước có giá 4G rẻ như Ấn Độ hay Pháp, với trung bình giá cước dưới 2 USD/GB.
- Nhóm các nước Bắc Âu có mức giá 4G phổ biến là 4-5 USD/GB, và không ít quốc gia dù hạ tầng viễn thông phát triển, giá 4G vẫn còn ở mức cao trên 10 USD/1GB.
Mức giá trên được tham khảo từ khảo sát của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU).
Tổ chức này nhận định, giá thành dịch vụ 4G cấu thành bởi nhiều yếu tố, bao gồm chi phí lắp đặt, vận hành hệ thống, chi phí nhân lực tại địa phương cũng như tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông tại nước sở tại.

Giá cước dịch vụ 4G tại một số quốc gia cao vượt trội so với các nước khác còn do yếu tố dịch vụ đi kèm. Tại hầu hết thị trường như Mỹ, Singapore, Anh ... các gói cước 4G thường đi kèm tặng nghe gọi miễn phí cho người dùng.
Tuy nhiên theo nhiều người dùng tại Việt Nam, mức giá 1,3 USD/GB vẫn hơi đắt so với mức sống của người Việt.

Đánh giá thực tế từ phía khách hàng:

Anh Quang Anh (Đống Đa, Hà Nội), cho biết đang sử dụng một gói cước 3G ưu đãi giá chỉ 45.000 đồng/3GB. "Mình hài lòng với tốc độ 3G, nếu chỉ nhanh hơn mà đắt gấp đôi gói mình đang sử dụng thì mình chưa muốn đổi sang 4G", anh Quang Anh chia sẻ.
Anh cũng cho rằng việc các gói 4G không cho truy cập sau khi hết dung lượng cũng là một điểm khiến anh cân nhắc.

Không đồng tình với Quang Anh, Vân, một du học sinh tại Mỹ, cho hay phải sang Mỹ mới thấy giá 4G tại Việt Nam là quá rẻ.
"Ở Mỹ mình sử dụng gói 4G dung lượng lớn để có giá rẻ mà vẫn ở mức 64 USD cho 14GB dung lượng tốc độ cao (tương đương 4,5 USD/GB - PV), về Việt Nam dùng thấy tiết kiệm hơn hẳn", Vân nói.

Sau khi nhà mạng quân đội triển khai dịch vụ 4G, Mobifone và Vinaphone đều đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng cột phát sóng và tiến hành đổi SIM 4G cho khách hàng. Tuy nhiên, hai nhà mạng này chưa công bố ngày chính thức đưa dịch vụ vào vận hành, cũng như giá cước. Khách hàng sở hữu sim số đẹp Vinaphone, Mobifone nhanh chóng thực hiện chuyển đổi sang sim 4G để nhanh chóng được trải nghiệm những điều mới mẻ khi truy cập internet.

Quý khách hàng có thể chọn nhiều loại sim số đẹp từ kho sim của simdienthoai.com với các loại: Sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lục quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim năm sinh, sim gánh đảo, sim phong thủy,… chúng tôi đều cung cấp với mức giá ưu đãi và đảm bảo rẻ nhất so với thị trường. Ngoài ra, simdienthoai.com còn được biết đến với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách chọn số đẹp và giải đáp thắc mắc về vấn đề sim số. Không cần mất thời gian đi xa hay tìm hiểu nhiều quý khách chỉ cần liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/so-sanh-goi-cuoc-4g.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét