Ưu đãi siêu khủng từ Sim Tốt mạng Vietnamobile

Sim Vietnamobile là loại sim sở hữu đầu số duy nhất 092 nhưng vẫn được cung cấp đầy đủ, phong phú các loại sim số đẹp cho khách hàng thỏa sức chọn số Vietnamobile. Đặc biệt quan tâm đến nhu cầu nghe gọi của quý khách hàng nhà mạng đã triển khai và đưa ra thị trường loại Sim Tốt Vietnamobile với ưu đãi miễn phí 100% cước gọi nội mạng không giới hạn thời gian.Bài trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn sim PIZZA . Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn thông tin chi tiết về sim Tốt của Vietnamobile nhé

>>>Tham khảo thêm:
Thông tin chi tiết về sim Tốt Vietnamobile


>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0936 377773 Giá: 13,900,000    < - > 0938 748181 Giá: 6,000,000
0936 377773 Giá: 13,900,000    < - > 0938 763399 Giá: 6,000,000
0898.00.4444 Giá: 14,000,000    < - > 0938 766969 Giá: 6,000,000
0898.2222.68 Giá: 14,000,000    < - > 0938 788884 Giá: 6,000,000
0898.2222.68 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797913 Giá: 6,000,000
0898.42.1111 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797914 Giá: 6,000,000
08989.22.999 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797915 Giá: 6,000,000
09.31.09.31.09 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797917 Giá: 6,000,000
0901 059888 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797918 Giá: 6,000,000
0901 076076 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797920 Giá: 6,000,000
0903.973.666 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797921 Giá: 6,000,000
0909 282383 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797924 Giá: 6,000,000
0931 020020 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797925 Giá: 6,000,000
0931 022022 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797927 Giá: 6,000,000
0931 065065 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797928 Giá: 6,000,000
0931 320888 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797930 Giá: 6,000,000
0931 320999 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797931 Giá: 6,000,000
0931 810888 Giá: 14,000,000    < - > 0938 797994 Giá: 6,000,000
0931 810999 Giá: 14,000,000    < - > 0938 801988 Giá: 6,000,000
0931 820999 Giá: 14,000,000    < - > 0938 803579 Giá: 6,000,000
0932.95.6888 Giá: 14,000,000    < - > 0938 805568 Giá: 6,000,000
0933 438989 Giá: 14,000,000    < - > 0938 807456 Giá: 6,000,000
0937.131.333 Giá: 14,000,000    < - > 0938 808878 Giá: 6,000,000
0937.33.22.33 Giá: 14,000,000    < - > 0938 808968 Giá: 6,000,000
0938 010999 Giá: 14,000,000    < - > 0938 809090 Giá: 6,000,000
0939.99.55.66 Giá: 14,000,000    < - > 0938 861998 Giá: 6,000,000
0931 097097 Giá: 14,000,004    < - > 0938 862277 Giá: 6,000,000
0901 399979 Giá: 14,200,000    < - > 0938 865599 Giá: 6,000,000
0931 244999 Giá: 14,200,000    < - > 0938 872288 Giá: 6,000,000
0937.0000.55 Giá: 14,200,000    < - > 0938 887070 Giá: 6,000,000
0901 339979 Giá: 14,300,000    < - > 0938 888095 Giá: 6,000,000
0931.08.79.79 Giá: 14,400,000    < - > 0938 888144 Giá: 6,000,000
0909.49.1234 Giá: 14,460,000    < - > 0938 888148 Giá: 6,000,000
0898 891888 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888233 Giá: 6,000,000
0898 892888 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888308 Giá: 6,000,000
0898 893888 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888311 Giá: 6,000,000
0898 895888 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888322 Giá: 6,000,000
0899 788799 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888335 Giá: 6,000,000
0906 215999 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888343 Giá: 6,000,000
0931 011888 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888355 Giá: 6,000,000
0931 022888 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888358 Giá: 6,000,000
0932 577799 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888359 Giá: 6,000,000
0932 811999 Giá: 14,500,000    < - > 0938 888375 Giá: 6,000,000
0898 696989 Giá: 14,600,000    < - > 0938 888376 Giá: 6,000,000
0935 259888 Giá: 14,600,000    < - > 0938 888400 Giá: 6,000,000
0901 177666 Giá: 14,700,000    < - > 0938 888411 Giá: 6,000,000
0899 999616 Giá: 14,800,000    < - > 0938 888433 Giá: 6,000,000
0909 710888 Giá: 14,800,000    < - > 0938 888447 Giá: 6,000,000
0931 011011 Giá: 14,800,000    < - > 0938 888455 Giá: 6,000,000
0931.05.79.79 Giá: 14,800,000    < - > 0938 888466 Giá: 6,000,000
0932.98.0000 Giá: 14,820,000    < - > 0938 888478 Giá: 6,000,000
0898 123678 Giá: 14,860,000    < - > 0938 888500 Giá: 6,000,000
0898 233888 Giá: 14,860,000    < - > 0938 888511 Giá: 6,000,000
0898 088080 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888556 Giá: 6,000,000
0898 168668 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888575 Giá: 6,000,000
0898 222226 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888658 Giá: 6,000,000
0898 237237 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888684 Giá: 6,000,000
0898 456788 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888690 Giá: 6,000,000
0898 515888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888711 Giá: 6,000,000
0898 669888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888733 Giá: 6,000,000
0898 676888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888920 Giá: 6,000,000
0898 676999 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888921 Giá: 6,000,000
0898 677999 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888922 Giá: 6,000,000
0898 679888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888923 Giá: 6,000,000
0898 689888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888924 Giá: 6,000,000
0898 698698 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888925 Giá: 6,000,000
0898 699799 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888928 Giá: 6,000,000
0898 699899 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888949 Giá: 6,000,000
0898 747979 Giá: 15,000,000    < - > 0938 888975 Giá: 6,000,000
0898 757999 Giá: 15,000,000    < - > 0938 893377 Giá: 6,000,000
0898 786786 Giá: 15,000,000    < - > 0938 896677 Giá: 6,000,000
0898 787787 Giá: 15,000,000    < - > 0938 909393 Giá: 6,000,000
0898 788886 Giá: 15,000,000    < - > 0938 909929 Giá: 6,000,000
0898 788887 Giá: 15,000,000    < - > 0938 919292 Giá: 6,000,000
0898 797797 Giá: 15,000,000    < - > 0938 922225 Giá: 6,000,000
0898 797888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 944488 Giá: 6,000,000
0898 799899 Giá: 15,000,000    < - > 0938 953399 Giá: 6,000,000
0898 868989 Giá: 15,000,000    < - > 0938 955552 Giá: 6,000,000
0898 909888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 966633 Giá: 6,000,000
0898 919888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 966664 Giá: 6,000,000
0898 929888 Giá: 15,000,000    < - > 0938 966977 Giá: 6,000,000
0898 933933 Giá: 15,000,000    < - > 0938 986677 Giá: 6,000,000
0898 933999 Giá: 15,000,000    < - > 0938.02.89.89 Giá: 6,000,000
0898 939888 Giá: 15,000,000    < - > 0938.21.8868 Giá: 6,000,000
0898.00.6888 Giá: 15,000,000    < - > 0938.23.33.43 Giá: 6,000,000
0898.0000.68 Giá: 15,000,000    < - > 0938.2345.89 Giá: 6,000,000
0898.02.1111 Giá: 15,000,000    < - > 0938.31.31.68 Giá: 6,000,000
0898.03.1111 Giá: 15,000,000    < - > 0938.31.36.39 Giá: 6,000,000
0898.212.212 Giá: 15,000,000    < - > 0938.3999.68 Giá: 6,000,000
0898.66.67.68 Giá: 15,000,000    < - > 0938.68.5777 Giá: 6,000,000
0898.66.7999 Giá: 15,000,000    < - > 0938.70.6886 Giá: 6,000,000
0898.67.7979 Giá: 15,000,000    < - > 0938.79.39.52 Giá: 6,000,000
0898.68.68.79 Giá: 15,000,000    < - > 0938.79.90.79 Giá: 6,000,000
0898.739.739 Giá: 15,000,000    < - > 0938.90.96.99 Giá: 6,000,000
0898.79.39.79 Giá: 15,000,000    < - > 0939 142888 Giá: 6,000,000
08989.1.1999 Giá: 15,000,000    < - > 0939 222230 Giá: 6,000,000
08989.2.7979 Giá: 15,000,000    < - > 0939 222248 Giá: 6,000,000
08989.3.7979 Giá: 15,000,000    < - > 0939 222260 Giá: 6,000,000
0899 788898 Giá: 15,000,000    < - > 0939 222291 Giá: 6,000,000
0899 995050 Giá: 15,000,000    < - > 0939 222295 Giá: 6,000,000


Là nhà mạng luôn quan tâm đến nhu cầu sử dụng của quý khách hàng Vietnamobile luôn mang đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt gia tăng tối đa lợi ích của quý khách hàng. Bộ kit sim Tốt là một trong những sản phẩm ra đời dựa trên tiêu chí đó. Đây là một sản phẩm mới được triển khai của Vietnamobile, đúng như tên gọi của sản phẩm Sim tốt Vietnamobile mang đến cho quý khách hàng ưu đãi siêu khủng bao gồm khuyến mãi thẻ nạp, tặng data 3G tốc độ cao và ưu tiên đăng ký  gói cước gọi thoại miễn phí.

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn xem bói chọn số điện thoại:

Hướng dẫn chi tiết cách xem bói chọn số điện thoại


Thông tin chi tiết về Sim Tốt của Vietnamobile:

Sở hữu Sim Tốt mạng Vietnamobile là bạn đã mang về cho mình “bảo bối” hữu hiệu giúp tiết kiệm  chi phí hàng tháng và tận hưởng ưu đãi tích hợp từ Vietnamobile.
Tên sản phẩm: Bộ kit Sim Tốt Vietnamobile
Giá sim: Chỉ 25,000đ

Ưu đãi siêu khủng  từ Sim Tốt mạng Vietnamobile:

– Khuyến mãi thẻ nạp:
+ Nạp thẻ lần đầu 10,000đ được tặng ngay 180,000đ vào tài khoản với 150,000đ sử dụng nội mạng Vietnamobile, 30,000đ sử dụng liên mạng và 1GB data 3g tốc độ cao, thời hạn sử dụng trong 1 năm.
+ Nạp thẻ lần đầu >= 20,000đ được tặng đến 340,000đ vào tài khoản với 300,000đ sử dụng nội mạng Vietnamobile và 40,000đ sử dụng liên mạng, tặng 1GB data 3g tốc độ cao, thời hạn sử dụng trong 1 năm.
+ Nhận khuyến mãi khủng với ưu đãi 200% giá trị thẻ nạp từ thẻ thứ 2 đến thứ 6 với 50% sử dụng liên mạng và 150% sử dụng nội mạng.
+ Khuyến mãi tặng 50,000đ vào tài khoản mỗi tháng và 1GB data tốc độ cao vào tài khoản data (Khuyến mãi này áp dụng trong vòng 6 tháng đầu sau khi kích hoạt với điều kiện tháng trước thuê bao nạp thẻ 10,000đ)
– Ưu đãi khác :
+ Ưu đãi đăng ký gói cước Cặp đôi, gọi thoại không giới hạn. Để sử dụng ưu đãi này bạn soạn tin nhắn với cú pháp: KETBAN_STB gửi 602.
+ Cước gọi thoại chỉ 1,200/ phút và tin nhắn chỉ 300đ/ sms.
Lưu ý khi sử dụng Sim Tốt Vietnamobile:

– Để được hưởng ưu đãi trên thì thẻ nạp đầu tiên cần phải được nạp trong vòng 72 tiếng kể từ khi sim được kích hoạt và bằng tiền điện tử.

Chỉ với 25.000đ sở hữu ngay Sim Tốt Vietnamobile và tận hưởng ưu đãi mà sản phẩm mang lại. Còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với các đại lý hay các điểm giao dịch để ring ngay sim rẻ.  Quý khách có nhu cầu chọn sim Vietnamobile, Viettel, Vina, Mobi,... đều có thể truy cập website của chúng tôi. Với mức giá cả hợp lý cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ khiến quý khách cảm thấy hài lòng khi đến chọn số.
Chúc sử dụng sim Vietnamobile thành công  và  hài lòng với những ưu đãi mà sim này mang lại.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-tot-vietnamobile.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét