Bí quyết chọn sim số đẹp giá rẻ

Với tình trạng thị trường mua bán sim số quá nhiều như hiện nay, khách hàng hoang mang không biết làm thế nào để mua sim số đẹp ở đâu uy tín một cách an toàn? Hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn làm thế nào để mua sim giá rẻ, với địa chỉ uy tín chất lượng

>>>Tham khảo thêm:

Làm thế nào để mua được sim số đẹp giá rẻ

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0906 660996 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.1994 Giá: 5,000,000
0906 660996 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.1997 Giá: 5,000,000
0907 325325 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.2007 Giá: 5,000,000
0907 563563 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.2008 Giá: 5,000,000
0907.95.39.39 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.03.2012 Giá: 5,000,000
0908 980246 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.04.1995 Giá: 5,000,000
0909 211119 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.05.1980 Giá: 5,000,000
0909 230666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.05.2003 Giá: 5,000,000
0909.27.3666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.05.2007 Giá: 5,000,000
093 159 8686 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.06.1978 Giá: 5,000,000
0931 011666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.06.1985 Giá: 5,000,000
0931 015888 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.06.2000 Giá: 5,000,000
0931 022666 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.07.1984 Giá: 5,000,000
0931 023888 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.07.2000 Giá: 5,000,000
0931 026999 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.08.1981 Giá: 5,000,000
0931 027999 Giá: 8,500,000    < - > 09.01.08.1998 Giá: 5,000,000
0931 029888 Giá: 8,500,000    < - > 09.0123.1133 Giá: 5,000,000
0931 059888 Giá: 8,500,000    < - > 09.0123.1222 Giá: 5,000,000
0931 060666 Giá: 8,500,000    < - > 09.02.02.02.80 Giá: 5,000,000
0931 068666 Giá: 8,500,000    < - > 09.02.03.2008 Giá: 5,000,000
0931 071888 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.03.68.03 Giá: 5,000,000
0931 071999 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.06.2000 Giá: 5,000,000
0931 072888 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.08.2014 Giá: 5,000,000
0931 072999 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.09.2010 Giá: 5,000,000
0931 073888 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.09.2013 Giá: 5,000,000
0931 074074 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.10.2014 Giá: 5,000,000
0931 075999 Giá: 8,500,000    < - > 09.03.13.49.49 Giá: 5,000,000
0931 080666 Giá: 8,500,000    < - > 09.05.11.2017 Giá: 5,000,000
0931 086886 Giá: 8,500,000    < - > 09.06.08.1980 Giá: 5,000,000
0931 551368 Giá: 8,500,000    < - > 09.06.11.2013 Giá: 5,000,000
0931 864888 Giá: 8,500,000    < - > 09.07.08.1994 Giá: 5,000,000
0931 874888 Giá: 8,500,000    < - > 09.07.09.1997 Giá: 5,000,000
0931.0.66669 Giá: 8,500,000    < - > 09.07.09.2005 Giá: 5,000,000
0931.00.01.02 Giá: 8,500,000    < - > 09.08.02.1996 Giá: 5,000,000
0931.0000.44 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.04.2000 Giá: 5,000,000
0931.02.86.86 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.06.1998 Giá: 5,000,000
0931.03.86.86 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.29.22 Giá: 5,000,000
0931.06.4444 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.7251 Giá: 5,000,000
0931.06.6886 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8361 Giá: 5,000,000
0931.07.86.86 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8451 Giá: 5,000,000
0931.09.6886 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8504 Giá: 5,000,000
0931.929.979 Giá: 8,500,000    < - > 09.09.09.8753 Giá: 5,000,000
0931.93.96.99 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1978 Giá: 5,000,000
0932 557888 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1979 Giá: 5,000,000
0933 333518 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1982 Giá: 5,000,000
0933 333518 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1983 Giá: 5,000,000
0934 567842 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1994 Giá: 5,000,000
0934.272.777 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1995 Giá: 5,000,000
0935 531531 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1996 Giá: 5,000,000
0935 674674 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1997 Giá: 5,000,000
0935.07.8989 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.1998 Giá: 5,000,000
0936 706688 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.03.2002 Giá: 5,000,000
0938 511666 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.05.1985 Giá: 5,000,000
0939 6 2 1985 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.05.2007 Giá: 5,000,000
0939 721721 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.1987 Giá: 5,000,000
0939 79 1994 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.1988 Giá: 5,000,000
0939.15.6886 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.2009 Giá: 5,000,000
0939.44.8668 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.07.2012 Giá: 5,000,000
0939.5.88866 Giá: 8,500,000    < - > 09.31.88.51.88 Giá: 5,000,000
0939339930  Giá: 8,500,000    < - > 09.31.88.61.88 Giá: 5,000,000
0939339930  Giá: 8,500,000    < - > 09.31.88.71.88 Giá: 5,000,000
0909 821555 Giá: 8,520,000    < - > 09.3131.32.31 Giá: 5,000,000
0931 434888 Giá: 8,560,000    < - > 09.3180.99.88 Giá: 5,000,000
0899 995998 Giá: 8,600,000    < - > 09.3181.99.88 Giá: 5,000,000
0899 996679 Giá: 8,600,000    < - > 09.32.42.92.92 Giá: 5,000,000
0899 998268 Giá: 8,600,000    < - > 09.33.99.22.00 Giá: 5,000,000
0899 999659 Giá: 8,600,000    < - > 09.333.77.111 Giá: 5,000,000
09.31.34.8666 Giá: 8,600,000    < - > 09.39.59.68.79 Giá: 5,000,000
09.3134.9888 Giá: 8,600,000    < - > 090 494 1995 Giá: 5,000,000
0901 681980 Giá: 8,600,000    < - > 090.1 621616 Giá: 5,000,000
0901 681984 Giá: 8,600,000    < - > 090.11.88.339 Giá: 5,000,000
0901 681992 Giá: 8,600,000    < - > 090.123.32.32 Giá: 5,000,000
0901 681994 Giá: 8,600,000    < - > 090.15.365.79 Giá: 5,000,000
0901 681995 Giá: 8,600,000    < - > 090.161.666.7 Giá: 5,000,000
0901 681997 Giá: 8,600,000    < - > 090.179 86.39 Giá: 5,000,000
0901.79.1984 Giá: 8,600,000    < - > 090.18.16.777 Giá: 5,000,000
0901.79.1995 Giá: 8,600,000    < - > 090.234.49.49 Giá: 5,000,000
0902 058668 Giá: 8,600,000    < - > 090.29.3.2929 Giá: 5,000,000
0908 107666 Giá: 8,600,000    < - > 090.34567.63 Giá: 5,000,000
0908 207666 Giá: 8,600,000    < - > 090.39.00005 Giá: 5,000,000
093.13.4.1999 Giá: 8,600,000    < - > 090.44444.36 Giá: 5,000,000
093.134.6886 Giá: 8,600,000    < - > 090.570.33.88 Giá: 5,000,000
093.134.8668 Giá: 8,600,000    < - > 090.571.33.88 Giá: 5,000,000
093.1347.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.666.41.41 Giá: 5,000,000
093.141.8666 Giá: 8,600,000    < - > 090.666.48.48 Giá: 5,000,000
093.18.4.1999 Giá: 8,600,000    < - > 090.676.33.88 Giá: 5,000,000
0931.08.89.89 Giá: 8,600,000    < - > 090.678.04.04 Giá: 5,000,000
0931.336.777 Giá: 8,600,000    < - > 090.69.13689 Giá: 5,000,000
0931.34.86.86 Giá: 8,600,000    < - > 090.72.000.27 Giá: 5,000,000
0931.340.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.72.000.27 Giá: 5,000,000
0931.340.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.777.50.50 Giá: 5,000,000
0931.341.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.777.51.51 Giá: 5,000,000
0931.342.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.777.94.94 Giá: 5,000,000
0931.342.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.78910.68 Giá: 5,000,000
0931.402.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.79.386.79 Giá: 5,000,000
0931.403.888 Giá: 8,600,000    < - > 090.828.96.96 Giá: 5,000,000
0931.405.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.86.1.88.66 Giá: 5,000,000
0931.410.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.88.777.11 Giá: 5,000,000
0931.421.999 Giá: 8,600,000    < - > 090.95.93339 Giá: 5,000,000
0931.83.88.66 Giá: 8,600,000    < - > 090.99.55.886 Giá: 5,000,000

>>>Xem video hướng dẫn mua sim giá rẻ từ 3 đến 5 triệu:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim, mua sim giá rẻ

Làm thế nào để mua được sim số đẹp?

Nhận sim mới trao tiền chứ không nên trả tiền mà không biết rõ người bán là ai, ở đâu, số điện thoại di động và cố định thế nào, uy tín ra sao. Bạn có thể nhìn vào sim của người bán để đánh giá độ uy tín, vì thông thường, người bán sim uy tín sẽ sở hữu 1 sim đẹp

Khi mua sim phải chắc chắn sim là của mình vì nhiều khi khách hàng bị lừa mua phải sim đã kích hoạt, sim dùng rồi. Sim mới còn nguyên vẹn, người bán sim có thiết bị kích hoạt cả thẻ sim lớn mà không cần bẻ sim và nối với máy di động để kích. Khi đã sở hữu sim rồi, phải đảm bảo thông tin về sim là bảo mật, không nên để lộ thông tin cuộc gọi của mình bởi có người lợi dụng lộ thông tin, lên trung tâm di động xin cấp lại sim đó.

Luôn đăng ký trả sau cho những sim số đắt tiền đồng thời khai báo đầy đủ thông tin cá nhân để người dùng khiếu nại khi xảy ra trường hợp bị mất sim

Nguyên tắc lòng tham được vận dụng ở đây. Nghĩa là người bán sim bất chính lợi dụng sở thích mua sim đẹp nhưng giá rẻ liền tung chiêu này để “dụ” khách hàng. Chỉ khi khách hàng tới và xem thử, mới tá hỏa sim số đẹp không như họ nói.

Mua sim số đẹp ở đâu uy tín

Để tránh các trường hợp bất lợi cho mình, khách hàng nên đến địa chỉ uy tín được khách hàng tín nhiệm để mua. Hiện nay, cửa hàng ủy quyền Viettel - Gmobile là đơn vị uy tín, hoạt động vì niềm tin yêu của khách hàng, chuyên cung cấp sim số đẹp và là đáp án cho câu hỏi mua sim số đẹp ở đâu uy tín được nhiều khách hàng quan tâm.

Để biết thêm chi tiết về kiến thức sim số đẹp, bạn có thể truy cập website: http://www.sodepsieure.com/ hoặc liên hệ hotline: 0932338888-0989575575, để được giải đáp tận tình nhé!

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73


>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét