Cách chọn mua sim số đẹp 10 số giá rẻ

Sim điện thoại số đẹp vốn là một tải sản mang thương hiệu và may mắn đến với người sủ dụng. Sim số đẹp được chia làm hai loại là sim 11 số và sim 10 số, nếu được chọn lựa bạn chọn dùng loại nào?Bài trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn địa chỉ mua sim 4G giá rẻ uy tín, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách chọn mua sim số đẹp giá rẻ nhé.

>>>Tham khảo thêm:>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0902 345050 Giá: 8,800,000    < - > 0901.24.6668 Giá: 5,000,000
0902 345098 Giá: 8,800,000    < - > 0901.26.26.29 Giá: 5,000,000
0902 345246 Giá: 8,800,000    < - > 0901.26.26.29 Giá: 5,000,000
0902 345353 Giá: 8,800,000    < - > 0901.26.46.26 Giá: 5,000,000
0902 345445 Giá: 8,800,000    < - > 0901.28.1234 Giá: 5,000,000
0902 345454 Giá: 8,800,000    < - > 0901.28.68.98 Giá: 5,000,000
0902 345945 Giá: 8,800,000    < - > 0901.28.98.68 Giá: 5,000,000
0902 680088 Giá: 8,800,000    < - > 0901.33.11.68 Giá: 5,000,000
0902 738886 Giá: 8,800,000    < - > 0901.37.1368 Giá: 5,000,000
0902 826286 Giá: 8,800,000    < - > 0901.37.38.37 Giá: 5,000,000
0902 885533 Giá: 8,800,000    < - > 0901.38.35.38 Giá: 5,000,000
0902 888801 Giá: 8,800,000    < - > 0901.39.11.68 Giá: 5,000,000
0902 888805 Giá: 8,800,000    < - > 0901.39.89.39 Giá: 5,000,000
0902 888807 Giá: 8,800,000    < - > 0901.4.2.2004 Giá: 5,000,000
0902 888812 Giá: 8,800,000    < - > 0901.4.2.2005 Giá: 5,000,000
0902 888856 Giá: 8,800,000    < - > 0901.4.2.2006 Giá: 5,000,000
0902 888862 Giá: 8,800,000    < - > 0901.4.2.2008 Giá: 5,000,000
0902 888869 Giá: 8,800,000    < - > 0901.4.2.2010 Giá: 5,000,000
0902 888876 Giá: 8,800,000    < - > 0901.4.2.2013 Giá: 5,000,000
0902 888892 Giá: 8,800,000    < - > 0901.63.68.66 Giá: 5,000,000
0902 888893 Giá: 8,800,000    < - > 0901.65.88.66 Giá: 5,000,000
0902 888894 Giá: 8,800,000    < - > 0901.66.9989 Giá: 5,000,000
0902 888895 Giá: 8,800,000    < - > 0901.83.86.83 Giá: 5,000,000
0902.59.8666 Giá: 8,800,000    < - > 0901.98.11.99 Giá: 5,000,000
0903 332121 Giá: 8,800,000    < - > 0901.993.995 Giá: 5,000,000
0903 344446 Giá: 8,800,000    < - > 0902 061998 Giá: 5,000,000
0903 400070 Giá: 8,800,000    < - > 0902 071981 Giá: 5,000,000
0903 400070 Giá: 8,800,000    < - > 0902 341166 Giá: 5,000,000
0903 400200 Giá: 8,800,000    < - > 0902 439479 Giá: 5,000,000
0903 651998 Giá: 8,800,000    < - > 0902 470666 Giá: 5,000,000
0903.8888.93 Giá: 8,800,000    < - > 0902 488988 Giá: 5,000,000
0904 011979 Giá: 8,800,000    < - > 0902 511588 Giá: 5,000,000
0904 012005 Giá: 8,800,000    < - > 0902 621777 Giá: 5,000,000
0904 012006 Giá: 8,800,000    < - > 0902 639979 Giá: 5,000,000
0904 022009 Giá: 8,800,000    < - > 0902 741666 Giá: 5,000,000
0904 052016 Giá: 8,800,000    < - > 0902 866889 Giá: 5,000,000
0904 052017 Giá: 8,800,000    < - > 0902 888189 Giá: 5,000,000
0904 082004 Giá: 8,800,000    < - > 0902 928868 Giá: 5,000,000
0904 869969 Giá: 8,800,000    < - > 0902 967666 Giá: 5,000,000
0905.1111.36 Giá: 8,800,000    < - > 0902 991994 Giá: 5,000,000
0906 022018 Giá: 8,800,000    < - > 0902 991995 Giá: 5,000,000
0906 041980 Giá: 8,800,000    < - > 0902.1111.92 Giá: 5,000,000
0906 051983 Giá: 8,800,000    < - > 0902.1111.93 Giá: 5,000,000
0906 072012 Giá: 8,800,000    < - > 0902.1111.94 Giá: 5,000,000
0906 082000 Giá: 8,800,000    < - > 0902.1111.96 Giá: 5,000,000
0906 092018 Giá: 8,800,000    < - > 0902.32.31.30 Giá: 5,000,000
0906 102010 Giá: 8,800,000    < - > 0902.33.43.43 Giá: 5,000,000
0906 102011 Giá: 8,800,000    < - > 0902.55.8886 Giá: 5,000,000
0906 102017 Giá: 8,800,000    < - > 0902.5555.13 Giá: 5,000,000
0906 122012 Giá: 8,800,000    < - > 0902.5678.38 Giá: 5,000,000
0906 661960 Giá: 8,800,000    < - > 0902.739.239 Giá: 5,000,000
0906 666822 Giá: 8,800,000    < - > 0902.7777.56 Giá: 5,000,000
0906 666855 Giá: 8,800,000    < - > 0902.7777.56 Giá: 5,000,000
0906 666955 Giá: 8,800,000    < - > 0902.79.19.39 Giá: 5,000,000
0906 666978 Giá: 8,800,000    < - > 0903 066366 Giá: 5,000,000
0906 696898 Giá: 8,800,000    < - > 0903 271777 Giá: 5,000,000
0906 777966 Giá: 8,800,000    < - > 0903 384455 Giá: 5,000,000
0906 789039 Giá: 8,800,000    < - > 0903 385777 Giá: 5,000,000
0906 789200 Giá: 8,800,000    < - > 0903 385777 Giá: 5,000,000
0906 789639 Giá: 8,800,000    < - > 0903 400094 Giá: 5,000,000
0906 868113 Giá: 8,800,000    < - > 0903 400350 Giá: 5,000,000
0906 868145 Giá: 8,800,000    < - > 0903 668986 Giá: 5,000,000
0906 868248 Giá: 8,800,000    < - > 0903 677733 Giá: 5,000,000
0906 868448 Giá: 8,800,000    < - > 0903 764666 Giá: 5,000,000
0906 868479 Giá: 8,800,000    < - > 0903 800020 Giá: 5,000,000
0906 868500 Giá: 8,800,000    < - > 0903 838778 Giá: 5,000,000
0906 868558 Giá: 8,800,000    < - > 0903 883899 Giá: 5,000,000
0906 868661 Giá: 8,800,000    < - > 0903 891102 Giá: 5,000,000
0906 868844 Giá: 8,800,000    < - > 0903 929668 Giá: 5,000,000
0906 881100 Giá: 8,800,000    < - > 0903 980777 Giá: 5,000,000
0906 886007 Giá: 8,800,000    < - > 0903.01.11.21 Giá: 5,000,000
0906 886012 Giá: 8,800,000    < - > 0903.07.92.92 Giá: 5,000,000
0906 886038 Giá: 8,800,000    < - > 0903.19.1995 Giá: 5,000,000
0906 886039 Giá: 8,800,000    < - > 0903.29.1989 Giá: 5,000,000
0906 886113 Giá: 8,800,000    < - > 0903.97.1997 Giá: 5,000,000
0906 886161 Giá: 8,800,000    < - > 0903.99.1994 Giá: 5,000,000
0906 886177 Giá: 8,800,000    < - > 0904 011996 Giá: 5,000,000
0906 886178 Giá: 8,800,000    < - > 0904 021994 Giá: 5,000,000
0906 886246 Giá: 8,800,000    < - > 0904 071997 Giá: 5,000,000
0906 886644 Giá: 8,800,000    < - > 0904 687788 Giá: 5,000,000
0906 886939 Giá: 8,800,000    < - > 0904 988588 Giá: 5,000,000
0906 888813 Giá: 8,800,000    < - > 0904.35.3579 Giá: 5,000,000
0906 888823 Giá: 8,800,000    < - > 0904.59.1102 Giá: 5,000,000
0906 888827 Giá: 8,800,000    < - > 0905 031994 Giá: 5,000,000
0906 888834 Giá: 8,800,000    < - > 0905 041997 Giá: 5,000,000
0906 888835 Giá: 8,800,000    < - > 0905 092789 Giá: 5,000,000
0906 888849 Giá: 8,800,000    < - > 0905 449444 Giá: 5,000,000
0906 888857 Giá: 8,800,000    < - > 0905 525286 Giá: 5,000,000
0906 888861 Giá: 8,800,000    < - > 0905 788588 Giá: 5,000,000
0906 888862 Giá: 8,800,000    < - > 0905 788588 Giá: 5,000,000
0906 888864 Giá: 8,800,000    < - > 0905 989168 Giá: 5,000,000
0906 888871 Giá: 8,800,000    < - > 0905.60.9988 Giá: 5,000,000
0906 888874 Giá: 8,800,000    < - > 0906 031998 Giá: 5,000,000
0906 888875 Giá: 8,800,000    < - > 0906 051993 Giá: 5,000,000
0906 888894 Giá: 8,800,000    < - > 0906 071996 Giá: 5,000,000
0906 888897 Giá: 8,800,000    < - > 0906 081997 Giá: 5,000,000
0906 888900 Giá: 8,800,000    < - > 0906 121983 Giá: 5,000,000
0906 888991 Giá: 8,800,000    < - > 0906 278779 Giá: 5,000,000
0907 000880 Giá: 8,800,000    < - > 0906 588585 Giá: 5,000,000
0907 000889 Giá: 8,800,000    < - > 0906 662013 Giá: 5,000,000

Chọn mua sim số đẹp 10 số giá rẻ nhất như thế nào được gọi là sim số đẹp?

- Đây là thắc mắc của rất nhiều khách hàng hiện nay khi lần đầu tìm mua sim số đẹp
- Theo các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực sim số, về cơ bản, sim số đẹp là những sim chứa các dãy số dễ nhớ, dễ thuộc, các con số kết hợp với nhau theo trật tự nhất đinh và hợp tuôi, hợp phong thủy sẽ được coi là mang lại may mắn, thành công cho chủ nhân sử dụng. 
- Sử dụng sim số đẹp, chủ nhân sẽ không chỉ cảm thấy đơn giản, thoải mái với sự thuận tiện của sim số, mà vị thế xã hội vì thế cũng được nâng cao hơn trước khi dùng rất nhiều. Bởi đơn giản, không phải ai cũng có thể sở hữu những chiếc sim số đẹp víp ( thường có giá trị kinh tế cao )

-  Hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, sim số đẹp không đơn giản chỉ là một dãy số đẹp nữa, mà còn là những con số phù hợp với người sử dụng. 

- Sim số đẹp mà lại không hợp với người sử dụng thì cũng không có hiệu quả khi sử dụng. Ngược lại sim điện thoại có thể chưa đẹp hẳn, nhưng lại hợp với bản mệnh của người dùng thì sẽ tự khắc trở thành sim số đẹp mang lại nhiều điều may mắn cho chủ nhân. 

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn mua sim Vinaphone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Sim số đẹp 10 số và 11 số bạn chọn dùng loại nào?

Kho sim số đẹp của nhà mạng phân chia cá đầu số như sau:

Sim số đẹp 11 số gồm có đầu 01
+ Trong khi đó, sim 11 số lại không được ưa thích vì nó được cho rằng là sim có dãy số dài, khó đọc, khó nhớ và là sim rác chỉ có những công ty đa cấp hay những người chuyên lưa đảo mới sử dụng.
Sim số đẹp 10 số gồm có đầu 09
+ Điều gì đã làm nên sự khác biệt cho sim 10 số đẹp?
Đó chính là vẻ đẹp cổ kính và ý nghĩa tuyệt vời mà nó đem lại cho người sử dụng, sim đầu 10 số phát hành ngay từ những ngày đầu tiên, bản thân mỗi chiếc sim 10 số đã được khoác lên mình chiếc áo cổ kính của thời gian. Người sử dụng sim số đẹp 10 số có phần đẳng cấp, sang trọng và hoàn toàn riêng biệt, người sử dụng sim 10 số chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và tin tưởng của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bên cạnh đó, với cấu tạo nên từ 10 số, nghĩa là số chẵn, sim số đẹp 10 số vốn đã đẹp nay lại càng dễ dàng trở nên đẹp hơn nữa bởi tập hợp dãy số sim 10 số bao giờ cũng đơn giản hơn 11 số hơn rất nhiều.
Xu hướng khách hàng chọn dùng sim số đẹp 10 số giá rẻ
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sim số đẹp 10 số khác nhau cho mọi khách hàng có thể tha hồ lựa chọn.

Sim 10 số đẹp víp

Sim lục quý, sim tứ quý 10 số vốn dĩ  đã là một trong những dòng sim số đẹp truyền thống được nhiều người ưa thích. Đây là các dòng sim có 6 chữ số (sim lục quý) và 4 chữ số (sim tứ quý) cuối giống nhau. Các dòng sim này có ý nghĩa rất tốt đẹp cộng thêm việc tìm kiếm vô cùng khó khăn khiến cho các dòng sim này trở thành một trong những các sim số được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường Việt Nam.

Sim tam hoa 10 số đẹp

Sim tam hoa, biểu tượng cho cái kiềng 3 chân lại có ba chữ số cuối cùng trong các dãy số giống nhau. Vững chắc như kiềng 3 chân, sim tam hoa luôn mang lại sự an toàn, ổn định, chắc chắn cho chủ nhân sử dụng, từ đó có nền tảng để gặt hái được vô vàn thành công trong cuộc sống sau này. Dãy số sim tam hoa có thể chạy từ các chữ số 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999,…

Sim năm sinh 10 số

Sim năm sinh hay sim ngày tháng năm sinh lại xuất hiện với các dãy số chính là năm sinh hoặc ngày tháng năm sinh của chủ nhân như một phương thức giúp bạn luôn nghĩ về thời khắc bản thân bạn hoặc những người thân ra đời. Không những vậy, sử dụng dòng sim này, bạn còn đang thể hiện sự biết ơn tới bao công ơn sinh thành và nuôi nấng của cha mẹ mình trong suốt quãng thời gian qua. Giá thành của sim này cũng rất đa dạng, có thể phù hợp với nhiều nhu cầu và đối tượng sử dụng khác nhau. Vậy nên, từ học sinh sinh viên cho tới những người thành đạt, dòng sim năm sinh hay sim ngày tháng năm sinh vẫn luôn là một trong những dòng sim yêu thích nhất của họ.

Sim 10 số thần tài

Sim thần tài với các cặp đuôi 39 hoặc 79 ở cuối dãy số lại là một lời gợi ý tuyệt vời cho những người đang kiếm tìm những bước tiến mới trên con đường kinh doanh của mình. Sử dụng sim này, chủ nhân sẽ có thể tin tưởng vào một tương lai mọi công việc đều hanh thông, mọi vật cản đều sẽ được giải quyết nhanh chóng mà không vất vả chút gì cả.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các dòng sim số đẹp 10 số khác tại www.sodepsieure.com , một trong những địa chỉ cung cấp sim số đẹp giá rẻ lớn nhất hiện nay.
Khởi đầu từ những người cùng chung chí hướng mang lại một địa chỉ cung cấp sim số đẹp uy tín cho người tiêu dùng Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sim số đẹp điện thoại http://www.sodepsieure.com/ đã trở thành một trong những địa chỉ cung cấp sim số đẹp 10 số lớn nhất Hà Nội.

Địa chỉ uy tín bán sim số đẹp 10 số với giá rẻ nhất Tại Hà Nội, TP.HCM
Sau khi đã xác định được những thông tin cần phải tìm hiểu để chọn lựa cho mình sim điện thoại 10 số, việc tiếp theo là bạn phải tìm được những địa chỉ cung cấp sim 10 số giá rẻ uy tín. 
- Tổng kho sim số đẹp giá rẻ 10 số  tại http://www.sodepsieure.com/ luôn được cập nhật liên tục. Đa dạng các loại sim số đẹp cho bạn thoải mái lựa chọn.
- Giá thành hợp lý. Đây là địa chỉ mua sim số đẹp 10 số giá rẻ uy tín hàng đầu tại Hà Nội.
- Tư vấn, phục vụ nhiệt tình: phong cách làm việc chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên bán hàng
- Phương thức thanh toán linh hoạt, giao sim tận nơi dù cho bạn ở bất cứ đâu.
- Thủ tục mua sim nhanh chóng, đơn giản.giao sim và thanh toán tại nhà
http://www.sodepsieure.com/ luôn tạo điều kiện tốt nhất để bạn có được một sim 10 số đẹp giá rẻ ưng ý. Rất dễ dàng để bạn chọn mua sim 10 số lại có giá rẻ tại website.

Các dịch vụ đi kèm và chăm sóc khách hàng tạị trung tâm sim số đẹp giá rẻ được liện tục được khách hàng đánh giá là chất lượng tốt, hợp lý, tạo ra sự hài lòng lớn khi sử dụng. Việc lựa chọn những chiếc sim đẹp giá rẻ của bạn cũng đơn giản với hệ thống đại lý chuyên nghiệp bao phủ khác các tỉnh, thành trong cả nước từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và T/Q.

Ngoài ra website còn tích hợp sẵn công cụng Xem bói số điện thoại sẽ giúp cho quý khách lựa chọn và tìm được những sim số đẹp 10 số hợp tuổi, hợp mệnh với bạn. Tất cả các dòng sim số đẹp mà Đại Lý chúng tôi bán cho khách hàng đều được chúng tôi đăng ký vào tên chính chủ để đảm bảo quyền sử dụng sim vĩnh viễn cho quý khách.
Chúc quý khách hàng tìm mua được sim số đẹp với giá rẻ nhất và may mắn trong quá trinh sử dụng sim.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-so-dep-10-so-gia-re.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét