Sim sinh viên viettel 10 số giá rẻ

Bạn đang tìm mua sim sinh viên viettel gói cước giá rẻ ưa đãi lớn cho người dùng đang bán chạy nhất hiện nay.Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh 1991 giá rẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn về sim sinh viên 10 số giá rẻ.

>>>Tham khảo thêm:


>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0963 493.991 Giá : 290,000      < - > 0984 384.190 Giá : 290,000
0962 751.355 Giá : 290,000      < - > 0984 539.591 Giá : 290,000
0962 594.391 Giá : 290,000      < - > 0984 619.380 Giá : 290,000
0962 485.663 Giá : 290,000      < - > 0984 875.093 Giá : 290,000
0961 643.085 Giá : 290,000      < - > 0984 879.552 Giá : 290,000
0961 914.295 Giá : 290,000      < - > 0984 906.223 Giá : 290,000
0961 964.287 Giá : 290,000      < - > 0984 910.087 Giá : 290,000
0962 014.691 Giá : 290,000      < - > 0985 286.477 Giá : 290,000
0962 148.781 Giá : 290,000      < - > 0985 671.004 Giá : 290,000
0962 237.655 Giá : 290,000      < - > 0985 980.117 Giá : 290,000
0962 45.3982 Giá : 290,000      < - > 0986 706.009 Giá : 290,000
0962 457.091 Giá : 290,000      < - > 0987 039.775 Giá : 290,000
0962 461.583 Giá : 290,000      < - > 0987 617.483 Giá : 290,000
096 114.2293 Giá : 290,000      < - > 0987 625.996 Giá : 290,000
096 809.4664 Giá : 290,000      < - > 0989 435.955 Giá : 290,000
0961 24.84.97 Giá : 290,000      < - > 09 8183.6267 Giá : 290,000
0961 471.682 Giá : 290,000      < - > 09 6404.6482 Giá : 290,000
0985.794.867 Giá : 299,000      < - > 096.345.7119 Giá : 299,000
0985.796.623 Giá : 299,000      < - > 096.444.8644 Giá : 299,000
0985.866.439 Giá : 299,000      < - > 0961.068.771 Giá : 299,000
0985.961.490 Giá : 299,000      < - > 0961.48.3039 Giá : 299,000
0986.185.057 Giá : 299,000      < - > 0961.483.007 Giá : 299,000
0986.217.675 Giá : 299,000      < - > 0962 658.755 Giá : 299,000
0986.237.169 Giá : 299,000      < - > 0962.104.228 Giá : 299,000
0986.273.112 Giá : 299,000      < - > 0962.37.1316 Giá : 299,000
0986.274.573 Giá : 299,000      < - > 0962.436.638 Giá : 299,000
0986.617.972 Giá : 299,000      < - > 0962.449.598 Giá : 299,000
0986.649.773 Giá : 299,000      < - > 0962.594.486 Giá : 299,000
0987.002.715 Giá : 299,000      < - > 0962.943.626 Giá : 299,000
0987.022.975 Giá : 299,000      < - > 0963 017.336 Giá : 299,000
0987.071.476 Giá : 299,000      < - > 0963 42.8363 Giá : 299,000
0987.094.705 Giá : 299,000      < - > 0963.042.663 Giá : 299,000
0987.865.772 Giá : 299,000      < - > 0963.407.012 Giá : 299,000
0987.901.254 Giá : 299,000      < - > 0963.407.698 Giá : 299,000
0987.910.476 Giá : 299,000      < - > 0963.412.994 Giá : 299,000
0987.962.109 Giá : 299,000      < - > 0963.428.295 Giá : 299,000
0987.971.280 Giá : 299,000      < - > 0963.430.598 Giá : 299,000
0989 864.490 Giá : 299,000      < - > 0963.531.084 Giá : 299,000
09.7227.8665 Giá : 299,000      < - > 0963.571.393 Giá : 299,000
09.678.51163 Giá : 299,000      < - > 0963.753.116 Giá : 299,000
09.6616.4883 Giá : 299,000      < - > 0964.281.488 Giá : 299,000
09 66600.524 Giá : 299,000      < - > 0964.284.239 Giá : 299,000
0985.790.702 Giá : 299,000      < - > 0964.36.1739 Giá : 299,000
0985.781.209 Giá : 299,000      < - > 0964.742.066 Giá : 299,000
0976.148.697  Giá : 299,000      < - > 0964.75.3469  Giá : 299,000
0976.179.480 Giá : 299,000      < - > 0964.87.0290  Giá : 299,000
0976.18.39.48 Giá : 299,000      < - > 0964.880.398  Giá : 299,000
0976.180.946 Giá : 299,000      < - > 0964.911.224 Giá : 299,000
0976.188.487 Giá : 299,000      < - > 0964.95.4498  Giá : 299,000
0976.189.030 Giá : 299,000      < - > 0965 916.265 Giá : 299,000
0976.189.560 Giá : 299,000      < - > 0965.133.638 Giá : 299,000
0976.219.848 Giá : 299,000      < - > 0965.308.031 Giá : 299,000
0976.221.770 Giá : 299,000      < - > 0965.335.411 Giá : 299,000
0976.224.318 Giá : 299,000      < - > 0965.401.698  Giá : 299,000
0976.23.05.18 Giá : 299,000      < - > 0965.405.869  Giá : 299,000
0976.313.248 Giá : 299,000      < - > 0965.635.581 Giá : 299,000
0976.74.3308 Giá : 299,000      < - > 0965.638.582 Giá : 299,000
0976.83.4434 Giá : 299,000      < - > 0966.012.449 Giá : 299,000
0977 931.156 Giá : 299,000      < - > 0966.227.611 Giá : 299,000
0977.305.661 Giá : 299,000      < - > 0966.317.233 Giá : 299,000
0977.386.704 Giá : 299,000      < - > 0966.33.1932 Giá : 299,000
0977.448.443 Giá : 299,000      < - > 0966.444.326 Giá : 299,000
0977.46.43.40 Giá : 299,000      < - > 0966.476.296 Giá : 299,000
0977.465.161 Giá : 299,000      < - > 0966.514.226 Giá : 299,000
0977.483.528 Giá : 299,000      < - > 0966.518.225 Giá : 299,000
0977.541.397  Giá : 299,000      < - > 0966.703.881 Giá : 299,000
0977.59.2822 Giá : 299,000      < - > 0966.912.499 Giá : 299,000
0977.624.296  Giá : 299,000      < - > 0966.937.499 Giá : 299,000
0977.634.308 Giá : 299,000      < - > 0966.947.499 Giá : 299,000
0977.654.096  Giá : 299,000      < - > 0967.038.916 Giá : 299,000
0977.658.148 Giá : 299,000      < - > 0967.04.3132 Giá : 299,000
0977.661.874 Giá : 299,000      < - > 0967.472.199 Giá : 299,000
0977.689.063 Giá : 299,000      < - > 0967.553.220 Giá : 299,000
0978.033.652 Giá : 299,000      < - > 0967.882.162 Giá : 299,000
0978.105.497  Giá : 299,000      < - > 0967.882.962 Giá : 299,000
0978.196.236 Giá : 299,000      < - > 0967.889.362 Giá : 299,000
0978.198.036 Giá : 299,000      < - > 0968.175.499 Giá : 299,000
0978.324.197  Giá : 299,000      < - > 0968.284.323 Giá : 299,000
0978.345.387 Giá : 299,000      < - > 0968.34.39.40 Giá : 299,000
0978.591.496  Giá : 299,000      < - > 0968.371.829 Giá : 299,000
0978.903.148 Giá : 299,000      < - > 0968.417.883 Giá : 299,000
0979.011.583 Giá : 299,000      < - > 0968.494.090 Giá : 299,000
0979.739.466 Giá : 299,000      < - > 0968.52 1933 Giá : 299,000
0979.854.993 Giá : 299,000      < - > 0968.699.035 Giá : 299,000
0979.91.94.92 Giá : 299,000      < - > 0968.699.053 Giá : 299,000
0981.484.133 Giá : 299,000      < - > 0968.699.170 Giá : 299,000
0981.490.181 Giá : 299,000      < - > 0968.699.251 Giá : 299,000
0982 749.808 Giá : 299,000      < - > 0968.699.314 Giá : 299,000
0982.522.496 Giá : 299,000      < - > 0968.699.413 Giá : 299,000
0982.573.980 Giá : 299,000      < - > 0968.699.521 Giá : 299,000
0982.691.725 Giá : 299,000      < - > 0968.699.530 Giá : 299,000
0982.739.542 Giá : 299,000      < - > 0968.774.795 Giá : 299,000
0982.752.451 Giá : 299,000      < - > 0968.794.191 Giá : 299,000
0982.940.363 Giá : 299,000      < - > 09683.12.661 Giá : 299,000
0983.192.582 Giá : 299,000      < - > 09688.131.28 Giá : 299,000
0983.481.592 Giá : 299,000      < - > 09688.479.22 Giá : 299,000
0983.69.24.19 Giá : 299,000      < - > 0969 226.031 Giá : 299,000
0983.69.5821 Giá : 299,000      < - > 0969.059.287 Giá : 299,000
0983.955.646 Giá : 299,000      < - > 0969.072.955 Giá : 299,000
0983.956.452 Giá : 299,000      < - > 0969.145.993 Giá : 299,000

Đất nước đang trong thời kỳ phát triển hội nhập thế giới thế hệ trẻ là tương lai trụ cột của nước nhà sau này nên được đảng và nhà nước hết sức quan tâm dành nhiều ưu ái luôn khuyến khích các ban nghành tạo điều kiện cho các bạn trẻ học tập một cách tốt nhất. Và Viettel là đơn vị tiên phong  luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho các đối tượng học sinh – sinh viên. Việc triển khai các gói cước sinh viên Viettel với cước phí giá rẻ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn đáp ứng tốt nhu cầu của các bạn cho việc tra cứu tài liệu, đặc biệt gần đây là các gói cước 3G Viettel dành cho sinh viên – học sinh.

Sim Viettel thông dụng dành cho sinh viên là gói cước Student trả trước dành riêng cho đối tượng khách hàng đang là sinh viên; như một món quà Viettel tặng riêng cho sinh viên - những người chăm chỉ học hành và là niềm tự hào của gia đình, bè bạn.

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:


Các Ưu Đãi của gói cước sinh viên :

- Mức cước thoại và nhắn tin rẻ nhất
- Không giới hạn thời gian sử dụng.
- Thuê bao kích hoạt mới được cộng 150MB và 30.000đ trong vòng 12 tháng đầu. Các tháng sau hàng tháng cộng 30MB và 25.000đ trong suốt thời gian sinh viên
- Được đăng ký tự động và miễn phí cước thuê bao gói data mặc định.
- Được đăng ký gói data MISVKM
- Được đăng ký gói VT100
- Free data khi sử dụng Mocha.
- Miễn phí cước gọi tổng đài tư vấn việc làm 1555.

Điều kiện đăng ký gói cước sinh viên :

Có thẻ sinh viên còn hiệu lực hoặc giấy báo nhập học bản gốc hoặc có giấy xác nhận là sinh viên của trường bản gốc.

Điều kiện sử dụng gói cước sinh viên giá rẻ :

- Trong vòng 60 ngày, thuê bao phải phát sinh ít nhất 1 trong các giao dịch: nạp thẻ, phát sinh cuộc gọi đi có cước, tin nhắn đi có cước (không bao gồm tin nhắn đăng ký các dịch vụ GTGT), thuê bao nhận cuộc gọi thành công hoặc phát sinh lưu lượng Mobile Internet.
- Nếu trong vòng 60 ngày, thuê bao không phát sinh một trong các giao dịch trên thì thuê bao sẽ bị chặn chiều gọi đi. Để khôi phục lại chiều gọi đi, khách hàng phải nạp thêm tiền vào tài khoản.
- Thời hạn chờ nạp tiền: 10 ngày.
- Sau thời hạn chờ nạp tiền, nếu khách hàng không nạp thẻ khôi phục lại hoạt động, Viettel Telecom sẽ thu hồi lại số.

Có rất nhiều người nào là công nhân, giám đốc hay nhân viên văn phòng không đủ điều kiện đăng kí sim nhưng lại muốn sở hữu một số sim sinh viên viettel gói cước giá rẻ vậy phải làm sao đây ?
lưu ý : Những sim viettel 10 số sinh viên ở danh sách trên giá dưới 350k giao sim trực tiếp trong nội thành HN hoặc gửi sim sẽ tính phí 30k, và các sim sinh viên trên bảo hàng 1 năm kể từ ngày kích hoạt của sim.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-sinh-vien-viettel-10-so.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

1 nhận xét:

  1. Thank you for your articles that you have shared with us. Hopefully you can give the article a good benefit to us. Sim dep

    Trả lờiXóa