Tìm hiểu về sim ghép 4G GPP LTE

Sau gần 3 tháng xuất hiện tại thị trường trong nước, những chiếc SIM ghép "thần thánh" 4G GPP LTE cho phép iPhone lock sử dụng như bản quốc tế vẫn hoạt động bình thường, giá chỉ còn 50.000 đồng.Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chiếc sim Viettel đầu số 0987. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sim 4G GPP LTE nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Tìm hiểu về sim ghép 4G GPP LTE 


>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0933.52.39.52 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.01.2006 Giá: 6,000,000
0934 419419 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.02.1994 Giá: 6,000,000
0934 675675 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.02.2000 Giá: 6,000,000
0934.79.6888 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.03.05.09 Giá: 6,000,000
0935 031031 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.03.1993 Giá: 6,000,000
0935 333332 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.05.1992 Giá: 6,000,000
0935 336333 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.05.1993 Giá: 6,000,000
0935 446888 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.06.1995 Giá: 6,000,000
0935 602888 Giá: 12,000,000    < - > 09.01.08.1992 Giá: 6,000,000
0936 013013 Giá: 12,000,000    < - > 09.0123.1515 Giá: 6,000,000
0936 031031 Giá: 12,000,000    < - > 09.0123.1977 Giá: 6,000,000
0936 254254 Giá: 12,000,000    < - > 09.02.02.2004 Giá: 6,000,000
0936 301301 Giá: 12,000,000    < - > 09.03.08.1998 Giá: 6,000,000
0936 400999 Giá: 12,000,000    < - > 09.03.11.2002 Giá: 6,000,000
0936.05.1999 Giá: 12,000,000    < - > 09.04.11.1982 Giá: 6,000,000
0936.92.0000 Giá: 12,000,000    < - > 09.04.11.1995 Giá: 6,000,000
0937 416416 Giá: 12,000,000    < - > 09.0404.2016 Giá: 6,000,000
0938 221888 Giá: 12,000,000    < - > 09.06.06.74.74 Giá: 6,000,000
0938 353555 Giá: 12,000,000    < - > 09.07.04.2000 Giá: 6,000,000
0938 377878 Giá: 12,000,000    < - > 09.07.09.1995 Giá: 6,000,000
0938 568868 Giá: 12,000,000    < - > 09.08.04.1996 Giá: 6,000,000
0938 568868 Giá: 12,000,000    < - > 09.0808.5885 Giá: 6,000,000
0938 787868 Giá: 12,000,000    < - > 09.09.05.09.08 Giá: 6,000,000
0939 049049 Giá: 12,000,000    < - > 09.09.09.7767 Giá: 6,000,000
0939 347888 Giá: 12,000,000    < - > 09.09.11.2014 Giá: 6,000,000
0939 686333 Giá: 12,000,000    < - > 09.09.59.61.63 Giá: 6,000,000
0939 839398 Giá: 12,000,000    < - > 09.09.79.59.39 Giá: 6,000,000
0939 899886 Giá: 12,000,000    < - > 09.3.5.7.9.1668 Giá: 6,000,000
0939.62.86.86 Giá: 12,000,000    < - > 09.31.01.2001 Giá: 6,000,000
090.16.33339 Giá: 12,100,000    < - > 09.3131.30.31 Giá: 6,000,000
0933 526526 Giá: 12,100,000    < - > 09.33.11.99.68 Giá: 6,000,000
0933 582582 Giá: 12,100,000    < - > 09.3333.6568 Giá: 6,000,000
0937 926926 Giá: 12,100,000    < - > 09.34.36.35.37 Giá: 6,000,000
0937.87.39.39 Giá: 12,100,000    < - > 09.345.39.666 Giá: 6,000,000
090.666.44.00 Giá: 12,200,000    < - > 090 545 1989 Giá: 6,000,000
090.666.44.22 Giá: 12,200,000    < - > 090.13579.09 Giá: 6,000,000
090.666.44.33 Giá: 12,200,000    < - > 090.13579.33 Giá: 6,000,000
0901 266268 Giá: 12,200,000    < - > 090.23.88.222 Giá: 6,000,000
0901 268768 Giá: 12,200,000    < - > 090.253.88.99 Giá: 6,000,000
0901 268886 Giá: 12,200,000    < - > 090.333.64.64 Giá: 6,000,000
093.888.22.55 Giá: 12,200,000    < - > 090.601.66.77 Giá: 6,000,000
093.888.22.66 Giá: 12,200,000    < - > 090.666.999.3 Giá: 6,000,000
0931 204444 Giá: 12,200,000    < - > 090.716.77.99 Giá: 6,000,000
0931 206206 Giá: 12,200,000    < - > 090.78887.08 Giá: 6,000,000
0931 208208 Giá: 12,200,000    < - > 090.79.89.111 Giá: 6,000,000
0931 208999 Giá: 12,200,000    < - > 090.92.98.555 Giá: 6,000,000
0931 209209 Giá: 12,200,000    < - > 090.95.23455 Giá: 6,000,000
0931 213213 Giá: 12,200,000    < - > 090.969.1997 Giá: 6,000,000
0931 213979 Giá: 12,200,000    < - > 090.97779.08 Giá: 6,000,000
0931 215215 Giá: 12,200,000    < - > 090.991.79.39 Giá: 6,000,000
0931 216999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 000668 Giá: 6,000,000
0931 222345 Giá: 12,200,000    < - > 0901 012678 Giá: 6,000,000
0931 231231 Giá: 12,200,000    < - > 0901 017171 Giá: 6,000,000
0931 237237 Giá: 12,200,000    < - > 0901 021666 Giá: 6,000,000
0931 242242 Giá: 12,200,000    < - > 0901 031986 Giá: 6,000,000
0931 244244 Giá: 12,200,000    < - > 0901 044666 Giá: 6,000,000
0931 249249 Giá: 12,200,000    < - > 0901 055559 Giá: 6,000,000
0931 250000 Giá: 12,200,000    < - > 0901 091099 Giá: 6,000,000
0931 253253 Giá: 12,200,000    < - > 0901 122017 Giá: 6,000,000
0931 257257 Giá: 12,200,000    < - > 0901 186139 Giá: 6,000,000
0931 263263 Giá: 12,200,000    < - > 0901 222779 Giá: 6,000,000
0931 263999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 242666 Giá: 6,000,000
0931 265265 Giá: 12,200,000    < - > 0901 251325 Giá: 6,000,000
0931 265999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 264265 Giá: 6,000,000
0931 267267 Giá: 12,200,000    < - > 0901 269569 Giá: 6,000,000
0931 267888 Giá: 12,200,000    < - > 0901 279179 Giá: 6,000,000
0931 276999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 288555 Giá: 6,000,000
0931 285888 Giá: 12,200,000    < - > 0901 338799 Giá: 6,000,000
0931 285999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 368768 Giá: 6,000,000
0931 545888 Giá: 12,200,000    < - > 0901 413666 Giá: 6,000,000
0931 545999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 503456 Giá: 6,000,000
0931 554888 Giá: 12,200,000    < - > 0901 573456 Giá: 6,000,000
0931 554999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 579879 Giá: 6,000,000
0931.2222.86 Giá: 12,200,000    < - > 0901 588586 Giá: 6,000,000
0931.24.0000 Giá: 12,200,000    < - > 0901 626226 Giá: 6,000,000
0931.26.0000 Giá: 12,200,000    < - > 0901 630163 Giá: 6,000,000
0931.26.3888 Giá: 12,200,000    < - > 0901 630164 Giá: 6,000,000
0931.26.3979 Giá: 12,200,000    < - > 0901 680179 Giá: 6,000,000
0931.26.4444 Giá: 12,200,000    < - > 0901 800668 Giá: 6,000,000
0931.26.7999 Giá: 12,200,000    < - > 0901 868568 Giá: 6,000,000
0931.27.0000 Giá: 12,200,000    < - > 0901 979868 Giá: 6,000,000
0931.27.4444 Giá: 12,200,000    < - > 0901 979968 Giá: 6,000,000
0931.27.6888 Giá: 12,200,000    < - > 0901 989968 Giá: 6,000,000
0931.28.3979 Giá: 12,200,000    < - > 0901.02.19.19 Giá: 6,000,000
0931.28.4444 Giá: 12,200,000    < - > 0901.09.6668 Giá: 6,000,000
0931.29.4444 Giá: 12,200,000    < - > 0901.2.2.1993 Giá: 6,000,000
0931.54.0000 Giá: 12,200,000    < - > 0901.22.24.26 Giá: 6,000,000
0931.54.6888 Giá: 12,200,000    < - > 0901.22.3579 Giá: 6,000,000
09312.44.888 Giá: 12,200,000    < - > 0901.22.8889 Giá: 6,000,000
0932.16.88.99 Giá: 12,200,000    < - > 0901.2222.62 Giá: 6,000,000
0933.79.6668 Giá: 12,200,000    < - > 0901.2222.78 Giá: 6,000,000
0937 666662 Giá: 12,200,000    < - > 0901.2222.82 Giá: 6,000,000
0937.11.44.11 Giá: 12,200,000    < - > 0901.26.46.86 Giá: 6,000,000
0937.11.55.11 Giá: 12,200,000    < - > 0901.27.28.28 Giá: 6,000,000
0938.22.00.99 Giá: 12,200,000    < - > 0901.27.8668 Giá: 6,000,000
0938.22.11.99 Giá: 12,200,000    < - > 0901.33.1688 Giá: 6,000,000
0938.55.00.99 Giá: 12,200,000    < - > 0901.37.68.66 Giá: 6,000,000
0938.55.11.99 Giá: 12,200,000    < - > 0901.38.3688 Giá: 6,000,000
0938.55.22.99 Giá: 12,200,000    < - > 0901.52.52.59 Giá: 6,000,000
0907 062999 Giá: 12,268,000    < - > 0901.63.63.66 Giá: 6,000,000

>>>Tham khảo thêm video nói về sim số kép:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số kép chuẩn hotline doanh nghiệp

Xuất hiện tại thị trường trong nước từ đầu tháng 4/2017, loại SIM ghép 4G GPP LTE đã từng gây xôn xao đối với cộng đồng sử dụng iPhone lock (thậm chí nhanh chóng được gọi với cái tên "thần thánh") do có thể cho phép một chiếc iPhone lock như iPhone 5, 5C, 5S, 5SE cho tới iPhone 6, 6S, iPhone 7, 7 Plus, chạy các phiên bản hệ điều hành iOS sử dụng bình thường như bản quốc tế.

Thậm chí ngay cả với những lỗi làm đau đầu giới chơi iPhone khóa mạng từ lâu như không thể kích hoạt iMessage, lỗi không tra được tài khoản bằng cú pháp *101#, không hỗ trợ kết nối 4G, lỗi cuộc gọi đến… cũng được khắc phục khi lắp loại SIM này.

Theo tìm hiểu của ICTnews, nếu như thời điểm ban đầu mới ra mắt có nơi rao bán đến 200.000 – 250.000 đồng cho một chiếc SIM 4G GPP LTE thì đến nay loại SIM này có giá chỉ còn 50.000 đồng, thấp hơn rất nhiều, thời gian bảo hành 6 tháng.

Thậm chí nếu mua số lượng lớn, giá bán còn xuống dưới mức 50.000 đồng.

Ngoài ra nhiều cửa hàng bán iPhone lock sẵn sàng tặng thêm SIM ghép “thần thánh” để khách hàng sử dụng thay vì yêu cầu khách phải mua thêm như trước.

SIM được bán tràn ngập trên mạng, giá bán lẻ chỉ còn từ 50.000 đồng.
Với một thị trường tràn ngập iPhone lock các đời như tại Việt Nam xuất xứ AT&T, T-Mobile, Verizon (Mỹ), Vodafone (UK) hay Softbank, AU KDDI, Docomo (Nhật Bản) cùng một số quốc gia khác…, sự xuất hiện của loại SIM ghép 4G GPP LTE đang được cộng đồng người dùng iPhone lock chào đón.

Tuy nhiên, đại diện một cửa hàng điện thoại tại Trương Định (Hà Nội) cho hay việc sử dụng SIM ghép “thần thánh” 4G GPP LTE đến thời điểm hiện nay vẫn là câu chuyện dùng được ngày nào biết ngày đó, không ai có thể khẳng định được độ ổn định của SIM.

Chính vì thế, với những người đã lắp loại SIM ghép này, điều tối kị là reset lại máy hay nâng cấp cập nhật hệ điều hành iOS để lường trước khả năng bị Apple vá lỗi, SIM ghép 4G GPP LTE… hết thần thánh.

Cũng theo tìm hiểu của ICTnews, thị trường iPhone lock đang có giá bán khá hợp lí, do đó được nhiều người dùng mua để sử dụng cùng với SIM ghép “thần thánh” để tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc mua hàng quốc tế hay phân phối chính hãng.

Một chiếc iPhone 6 lock các màu, dung lượng 16 GB chất lượng quảng cáo còn 95% giá bán hiện nay trên thị trường vào khoảng 3,3-3,4 triệu đồng; iPhone 6S 97% giá khoảng 4,5 triệu đồng; còn 6S Plus 16 GB 97% giá khoảng 6 triệu đồng… Với giá bán ngày càng hạ nhiệt, chất lượng ổn định từ các địa chỉ bán hàng đã khẳng định được uy tín và cộng thêm chính sách bảo hành từ 3 – 6 tháng, nhiều người dùng vẫn tìm mua iPhone lock để sử dụng.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-ghep-4g-gpp-lte.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét