Nhận quà tặng bất ngờ từ sim 4G Viettel

Khách hàng dùng sim Viettel, Mobifone, Vinaphone đang rất háo hứng về công nghệ 4G đang được ba nhà mạng này triển khai và phát triển trong nước.Bài trước chúng ta đã cùng nhau giải đáp mọi thắc mắc về công nghệ 4G Viettel.Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về nhận quà tặng bất ngờ khi sử dụng 4G Viettel

Tham khảo thêm:
Sử dụng sim 4G Viettel nhận ngay quà tặng 

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0938 888851 Giá: 12,400,000    < - > 0907 887737 Giá: 6,000,000
0938 888853 Giá: 12,400,000    < - > 0907 887738 Giá: 6,000,000
0938 888870 Giá: 12,400,000    < - > 0907 887838 Giá: 6,000,000
0938 888871 Giá: 12,400,000    < - > 0907 887877 Giá: 6,000,000
0938 888874 Giá: 12,400,000    < - > 0907 888382 Giá: 6,000,000
0938 888981 Giá: 12,400,000    < - > 0907 888595 Giá: 6,000,000
0938 967799 Giá: 12,400,000    < - > 0907 888765 Giá: 6,000,000
0939 222200 Giá: 12,400,000    < - > 0907 888803 Giá: 6,000,000
0898 090889 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888820 Giá: 6,000,000
0898 098809 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888821 Giá: 6,000,000
0898 098890 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888830 Giá: 6,000,000
0899 996399 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888831 Giá: 6,000,000
0899 998598 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888834 Giá: 6,000,000
0899 999115 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888835 Giá: 6,000,000
0899 999116 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888840 Giá: 6,000,000
0899.99.85.99 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888841 Giá: 6,000,000
0899.99.8589 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888842 Giá: 6,000,000
09.01239.666 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888843 Giá: 6,000,000
09.33.00.73.73 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888845 Giá: 6,000,000
0901 200800 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888846 Giá: 6,000,000
0901 255556 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888849 Giá: 6,000,000
0901 299996 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888851 Giá: 6,000,000
0901 353666 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888852 Giá: 6,000,000
0901 555655 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888854 Giá: 6,000,000
0901 600700 Giá: 12,500,000    < - > 0907 888857 Giá: 6,000,000
0901 600900 Giá: 12,500,000    < - > 0907 891221 Giá: 6,000,000
0901 667778 Giá: 12,500,000    < - > 0907 891515 Giá: 6,000,000
0901 677877 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894040 Giá: 6,000,000
0901 677977 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894141 Giá: 6,000,000
0901 688188 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894242 Giá: 6,000,000
0901 688388 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894343 Giá: 6,000,000
0901 699399 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894466 Giá: 6,000,000
0901 838777 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894545 Giá: 6,000,000
0901 886777 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894646 Giá: 6,000,000
0901 889777 Giá: 12,500,000    < - > 0907 894848 Giá: 6,000,000
0901 898777 Giá: 12,500,000    < - > 0907 895005 Giá: 6,000,000
0901 899777 Giá: 12,500,000    < - > 0907 895115 Giá: 6,000,000
0901.5555.01 Giá: 12,500,000    < - > 0907 895225 Giá: 6,000,000
0901.5555.38 Giá: 12,500,000    < - > 0907 896464 Giá: 6,000,000
0901.5555.39 Giá: 12,500,000    < - > 0907 896644 Giá: 6,000,000
0901.5555.69 Giá: 12,500,000    < - > 0907 897938 Giá: 6,000,000
0901.5555.78 Giá: 12,500,000    < - > 0907 898933 Giá: 6,000,000
0901.5555.86 Giá: 12,500,000    < - > 0907 909949 Giá: 6,000,000
0901.99.7779 Giá: 12,500,000    < - > 0907 913666 Giá: 6,000,000
0902 868979 Giá: 12,500,000    < - > 0907 976866 Giá: 6,000,000
09059 67888 Giá: 12,500,000    < - > 0907.10.4567 Giá: 6,000,000
0909 991973 Giá: 12,500,000    < - > 0907.12.8866 Giá: 6,000,000
0931 169666 Giá: 12,500,000    < - > 0907.30.8666 Giá: 6,000,000
0931 855955 Giá: 12,500,000    < - > 0907.31.4567 Giá: 6,000,000
0931 876999 Giá: 12,500,000    < - > 0907.51.4567 Giá: 6,000,000
0931 884999 Giá: 12,500,000    < - > 0907.57.58.57 Giá: 6,000,000
0931 890999 Giá: 12,500,000    < - > 0907.79.1991 Giá: 6,000,000
0931.89.4999 Giá: 12,500,000    < - > 0907.88.77.86 Giá: 6,000,000
0937 365883 Giá: 12,500,000    < - > 0907.94.3456 Giá: 6,000,000
0938.37.57.77 Giá: 12,500,000    < - > 0908 007755 Giá: 6,000,000
0939 918866 Giá: 12,500,000    < - > 0908 069191 Giá: 6,000,000
0939.56.3456 Giá: 12,500,000    < - > 0908 069292 Giá: 6,000,000
0899 995979 Giá: 12,600,000    < - > 0908 069393 Giá: 6,000,000
0931 877666 Giá: 12,600,000    < - > 0908 069494 Giá: 6,000,000
0931 878666 Giá: 12,600,000    < - > 0908 069595 Giá: 6,000,000
0931 879666 Giá: 12,600,000    < - > 0908 071977 Giá: 6,000,000
0931 889666 Giá: 12,600,000    < - > 0908 096767 Giá: 6,000,000
0935 767888 Giá: 12,600,000    < - > 0908 097766 Giá: 6,000,000
0936 779979 Giá: 12,760,000    < - > 0908 103 555 Giá: 6,000,000
0899 998289 Giá: 12,800,000    < - > 0908 199993 Giá: 6,000,000
0899 998836 Giá: 12,800,000    < - > 0908 334777 Giá: 6,000,000
0899 998859 Giá: 12,800,000    < - > 0908 360123 Giá: 6,000,000
0899 998863 Giá: 12,800,000    < - > 0908 399966 Giá: 6,000,000
0901 357555 Giá: 12,800,000    < - > 0908 480123 Giá: 6,000,000
0901 733939 Giá: 12,800,000    < - > 0908 515818 Giá: 6,000,000
0901.06.7999 Giá: 12,800,000    < - > 0908 530123 Giá: 6,000,000
0906 481888 Giá: 12,800,000    < - > 0908 685078 Giá: 6,000,000
093.133.7999 Giá: 12,800,000    < - > 0908 730123 Giá: 6,000,000
093.18.39.888 Giá: 12,800,000    < - > 0908 762299 Giá: 6,000,000
0931 216888 Giá: 12,800,000    < - > 0908 766600 Giá: 6,000,000
0931 863888 Giá: 12,800,000    < - > 0908 772877 Giá: 6,000,000
0931.345.777 Giá: 12,800,000    < - > 0908 777701 Giá: 6,000,000
0931.83.86.68 Giá: 12,800,000    < - > 0908 787844 Giá: 6,000,000
0938 220888 Giá: 12,800,000    < - > 0908 833535 Giá: 6,000,000
0901 099666 Giá: 12,800,001    < - > 0908 853355 Giá: 6,000,000
0931 980888 Giá: 12,868,000    < - > 0908 872892 Giá: 6,000,000
0935.11.22.66 Giá: 12,880,000    < - > 0908 930123 Giá: 6,000,000
0899 998398 Giá: 12,900,000    < - > 0908.13.6866 Giá: 6,000,000
0899 998939 Giá: 12,900,000    < - > 0908.44.2468 Giá: 6,000,000
0899.99.83.89 Giá: 12,900,000    < - > 0908.72.92.52 Giá: 6,000,000
0899.99.83.99 Giá: 12,900,000    < - > 09080.8888.4 Giá: 6,000,000
0901.82.3888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 001099 Giá: 6,000,000
0901.82.5888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 009186 Giá: 6,000,000
0901.82.7888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 080168 Giá: 6,000,000
0901.83.2888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 099012 Giá: 6,000,000
0901.83.7888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 173779 Giá: 6,000,000
0901.85.2888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 300939 Giá: 6,000,000
0901.85.2999 Giá: 12,900,000    < - > 0909 385656 Giá: 6,000,000
0901.85.3999 Giá: 12,900,000    < - > 0909 388339 Giá: 6,000,000
0901.87.1888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 392789 Giá: 6,000,000
0901.87.1999 Giá: 12,900,000    < - > 0909 478910 Giá: 6,000,000
0901.87.2999 Giá: 12,900,000    < - > 0909 691717 Giá: 6,000,000
0901.87.3888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 753388 Giá: 6,000,000
0901.87.3999 Giá: 12,900,000    < - > 0909 761188 Giá: 6,000,000
0901.89.2888 Giá: 12,900,000    < - > 0909 781179 Giá: 6,000,000


Nhằm đem đến khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, thú vị ngay từ thời điểm đầu, Viettel triển khai chương trình “Nhận sim 4G – Ưu đãi bất ngờ” với phần thưởng lên đến 2 tỷ đồng. Với những phần quà hấp dẫn như vậy đã thu hút nhiều đối tượng khách hàng dùng sim số đẹp Viettel muốn đổi sim và hòa mạng 4G.
Trong chương trình lần này, khách hàng chỉ cần đăng ký hoặc kích hoạt sim 4G là đã có cơ hội được sở hữu xe đẹp, điện thoại xịn rồi.
Vậy chương trình được triển khai như thế nào và cụ thể những phần quà hấp dẫn là gì thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để không bỏ lỡ cơ hội lần này nhé!

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim gánh đảo:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim gánh đảo giá rẻ

Nhận quà tặng bất ngờ từ sim 4G Viettel

Đổi sim 4G Viettel nhận ngay siêu phẩm xe đẹp, điện thoại sang:
– Thời gian triển khai chương trình: Từ ngày 12/01 đến hết ngày 12/03/2017.
– Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
– Đối tượng tham gia: Tất cả các khách hàng kích hoạt sim 4G Viettel thành công.
– Hình thức khuyến mãi: Quay số trúng thưởng.
Theo đó, cứ mỗi 1 sim 4G Viettel được kích hoạt thành công trong thời gian này, quý khách sẽ được nhận ngay 1 mã dự thưởng để tham gia quay số theo thời gian quy định của Viettel.

Phần quà hấp dẫn khi tham gia chương trình khuyến mãi:

Nếu may mắn có mã dự thưởng trùng khớp với kết quả của chương trình, quý khách có thể sẽ là chủ nhân của 1 trong các giải thưởng sau (Tổng giải thưởng Viettel đầu tư cho chương trình đón xuân lên đến 2.155.600.000đ):
– 04 Giải Nhất: Mỗi giải 01 xe máy Honda SH 125i (giá thị trường 82.000.000đ/xe).
– 40 Giải Nhì: Mỗi giải 01 điện thoại iPhone 7 32GB (giá trị trường 18.790.000đ/máy).
– 400 Giải Ba: Mỗi giải 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime (giá trị trường 2.690.000đ/máy).
Lưu ý: Giải thưởng từ chương trình đã bao gồm VAT và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Thể lệ chương trình và điều kiện nhận giải:

Khách hàng cần đến trực tiếp các cửa hàng/điểm giao dịch Viettel và mang theo chứng minh thư để đăng ký đổi từ sim thường đang dùng thành sim 4G Viettel trong thời gian khuyến mãi của chương trình.
Đặc biệt từ nay đến hết ngày 28/02/2017, Viettel áp dụng chính sách đổi sim 4G miễn phí trên toàn quốc cho các thuê bao đổi sim lần đầu nên quý khách không phải lo lắng về bất cứ khoản cước dịch vụ nào khi tham gia chương trình cả nhé.
Ngay khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi về cho thuê bao 1 mã dự thưởng gồm 10 kí tự số. Khách hàng có thể nhận được tối đa đến 3 mã dự thưởng nếu tham gia đổi sim nhiều lần.

Vào những thời gian cố định theo quy định của chương trình, Viettel sẽ tiến hành quay thưởng công khai và xác định khách hàng có mã dự thưởng may mắn. 

Các điều kiện để tham gia quay số và nhận thưởng bao gồm:

– Thuê bao di động trả trước và trả sau của Viettel (bao gồm cả thuê bao Dcom và không áp dụng cho thuê bao Homephone) đang hoạt động 2 chiều, không bị mất kết nối sóng di động tại thời điểm quay số và nhận mã số. 
– Khi nhận thưởng, khách hàng cần phải cung cấp được số điện thoại, CMND và mã số dự thưởng để nhân viên xác minh và đối chiếu.
Không mất gì mà lại còn có cơ hội nhận quà khủng, thật tuyệt vời phải không nào? Nếu đang sở hữu 1 chiếc điện thoại có hỗ trợ 4G và hoạt động trong vùng phủ sóng 4G Viettel thì còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chân đến đổi sim ngay để được tham gia chương trình càng sớm càng tốt nhé.

Gần đây, simdienthoai.com đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng về dịch vụ 4G của Vinaphone. Quý khách có nhu cầu mua sim vui lòng truy cập website simdienthoai.com để được cùng nhân viên của chúng tôi chọn những chiếc sim số đẹp rẻ, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn chọn được chiếc sim số đẹp giá rẻ như: Sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim nam sinh, sim phong thủy, sim gánh đảo, sim số tiến,…
Qua cách chọn số tại website simdienthoai.com quý khách không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn có cơ hội sở hữu những chiếc sim số giá rẻ đảm bảo chất lượng.
Cùng nhân viên của chúng tôi chọn số qua các cách sau:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73


>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét