Gói cước 4G Mobifone siêu rẻ

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố chính thức cung cấp các gói cước 4G, triển khai các dịch vụ nội dung có bản quyền đầy đủ, chất lượng cao phục vụ khách hàng trên mạng MobiFone.Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mua sim 10 số giá rẻ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về gói cước 4G mobifone nhé.

Theo lộ trình triển khai cung cấp dịch vụ LTE 4G, từ ngày 4/7/2017, MobiFone bắt đầu cung cấp các gói cước data tốc độ cao (High speed Data) dành cho các thuê bao sim so đẹp mobi trả trước và trả sau bao gồm 4 gói cước cơ bản: HD70, HD90, HD120 và HD200 giúp khách hàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ data tốc độ cao.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước 4G Moibifone giá rẻ cho khách hàng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0907 000898 Giá: 8,800,000    < - > 0906 779368 Giá: 5,000,000
0907 022017 Giá: 8,800,000    < - > 0906 861689 Giá: 5,000,000
0907 092017 Giá: 8,800,000    < - > 0906 889969 Giá: 5,000,000
0907 102005 Giá: 8,800,000    < - > 0906.08.67.67 Giá: 5,000,000
0907 113379 Giá: 8,800,000    < - > 0906.12.12.52 Giá: 5,000,000
0907 416886 Giá: 8,800,000    < - > 0906.2345.89 Giá: 5,000,000
0907 772017 Giá: 8,800,000    < - > 0906.29.1989 Giá: 5,000,000
0907 776379 Giá: 8,800,000    < - > 0906.70.77.78 Giá: 5,000,000
0907 776464 Giá: 8,800,000    < - > 0906.79.18.68 Giá: 5,000,000
0907 776600 Giá: 8,800,000    < - > 0906.79.1996 Giá: 5,000,000
0907 776622 Giá: 8,800,000    < - > 0906.82.7799 Giá: 5,000,000
0907 777095 Giá: 8,800,000    < - > 0906.82.7799 Giá: 5,000,000
0907 777476 Giá: 8,800,000    < - > 0906.99.33.93 Giá: 5,000,000
0907 878766 Giá: 8,800,000    < - > 0907 078886 Giá: 5,000,000
0907 878781 Giá: 8,800,000    < - > 0907 118111 Giá: 5,000,000
0907 878782 Giá: 8,800,000    < - > 0907 711811 Giá: 5,000,000
0907 878783 Giá: 8,800,000    < - > 0907 777292 Giá: 5,000,000
0907 878784 Giá: 8,800,000    < - > 0907 777992 Giá: 5,000,000
0907 878833 Giá: 8,800,000    < - > 0907 777993 Giá: 5,000,000
0907 878877 Giá: 8,800,000    < - > 0907 783399 Giá: 5,000,000
0907 878898 Giá: 8,800,000    < - > 0907 805666 Giá: 5,000,000
0907 878998 Giá: 8,800,000    < - > 0907 828368 Giá: 5,000,000
0907 887733 Giá: 8,800,000    < - > 0907 914888 Giá: 5,000,000
0907 887978 Giá: 8,800,000    < - > 0907 941888 Giá: 5,000,000
0907 887980 Giá: 8,800,000    < - > 0907 953666 Giá: 5,000,000
0907 888008 Giá: 8,800,000    < - > 0907 979886 Giá: 5,000,000
0907 888118 Giá: 8,800,000    < - > 0907 991102 Giá: 5,000,000
0907 888558 Giá: 8,800,000    < - > 0907.18.8118 Giá: 5,000,000
0907 888812 Giá: 8,800,000    < - > 0907.19.19.39 Giá: 5,000,000
0907 888856 Giá: 8,800,000    < - > 0907.27.11.99 Giá: 5,000,000
0907 888860 Giá: 8,800,000    < - > 0907.3.55558 Giá: 5,000,000
0907 888897 Giá: 8,800,000    < - > 0907.39.39.93 Giá: 5,000,000
0907 890101 Giá: 8,800,000    < - > 0907.52.8866 Giá: 5,000,000
0907 891139 Giá: 8,800,000    < - > 0907.53.8866 Giá: 5,000,000
0907 891881 Giá: 8,800,000    < - > 0907.6111.68 Giá: 5,000,000
0907 894488 Giá: 8,800,000    < - > 0907.69.69.59 Giá: 5,000,000
0907 894499 Giá: 8,800,000    < - > 0907.8.8.1983 Giá: 5,000,000
0907 894666 Giá: 8,800,000    < - > 090777.14.14 Giá: 5,000,000
0907 894777 Giá: 8,800,000    < - > 090777.15.15 Giá: 5,000,000
0907 895353 Giá: 8,800,000    < - > 0908 041997 Giá: 5,000,000
0907 895454 Giá: 8,800,000    < - > 0908 051997 Giá: 5,000,000
0907 895979 Giá: 8,800,000    < - > 0908 123689 Giá: 5,000,000
0907 896767 Giá: 8,800,000    < - > 0908 123689 Giá: 5,000,000
0907 896779 Giá: 8,800,000    < - > 0908 233336 Giá: 5,000,000
0907 896878 Giá: 8,800,000    < - > 0908 240825 Giá: 5,000,000
0907 897766 Giá: 8,800,000    < - > 0908 792266 Giá: 5,000,000
0907 897839 Giá: 8,800,000    < - > 0908 858859 Giá: 5,000,000
0907 897980 Giá: 8,800,000    < - > 0908 959333 Giá: 5,000,000
0907 898777 Giá: 8,800,000    < - > 0908 959333 Giá: 5,000,000
0907 898900 Giá: 8,800,000    < - > 0908.11.66.86 Giá: 5,000,000
0907 898966 Giá: 8,800,000    < - > 0908.26.26.22 Giá: 5,000,000
0908 005511 Giá: 8,800,000    < - > 0908.39.79.86 Giá: 5,000,000
0908 068179 Giá: 8,800,000    < - > 0908.51.8688 Giá: 5,000,000
0908 068383 Giá: 8,800,000    < - > 0908.52.54.55 Giá: 5,000,000
0908 095666 Giá: 8,800,000    < - > 0908.55.72.72 Giá: 5,000,000
0908 111357 Giá: 8,800,000    < - > 0908.93.58.58 Giá: 5,000,000
0908 775533 Giá: 8,800,000    < - > 0909 091096 Giá: 5,000,000
0909 090680 Giá: 8,800,000    < - > 0909 153789 Giá: 5,000,000
0909 101997 Giá: 8,800,000    < - > 0909 185818 Giá: 5,000,000
0909 389378 Giá: 8,800,000    < - > 0909 237333 Giá: 5,000,000
0909 697555 Giá: 8,800,000    < - > 0909 350777 Giá: 5,000,000
0909 753666 Giá: 8,800,000    < - > 0909 366968 Giá: 5,000,000
0909 966661 Giá: 8,800,000    < - > 0909 604777 Giá: 5,000,000
0909 966663 Giá: 8,800,000    < - > 0909 833886 Giá: 5,000,000
0909 966665 Giá: 8,800,000    < - > 0909 863683 Giá: 5,000,000
0909 999395 Giá: 8,800,000    < - > 0909 92 1976 Giá: 5,000,000
0909.75.1666 Giá: 8,800,000    < - > 0909 925777 Giá: 5,000,000
0931 012003 Giá: 8,800,000    < - > 0909 932299 Giá: 5,000,000
0931 012004 Giá: 8,800,000    < - > 0909 973399 Giá: 5,000,000
0931 012005 Giá: 8,800,000    < - > 0909 986896 Giá: 5,000,000
0931 052000 Giá: 8,800,000    < - > 0909.07.07.93 Giá: 5,000,000
0931 052001 Giá: 8,800,000    < - > 0909.09.04.91 Giá: 5,000,000
0931 052002 Giá: 8,800,000    < - > 0909.09.04.91 Giá: 5,000,000
0931 052003 Giá: 8,800,000    < - > 0909.09.12.94 Giá: 5,000,000
0931 052004 Giá: 8,800,000    < - > 0909.126.222 Giá: 5,000,000
0931 052006 Giá: 8,800,000    < - > 0909.1368.96 Giá: 5,000,000
0931 052008 Giá: 8,800,000    < - > 0909.39.39.03 Giá: 5,000,000
0931 052012 Giá: 8,800,000    < - > 0909.57.3838 Giá: 5,000,000
0931 052013 Giá: 8,800,000    < - > 0909.6.34568 Giá: 5,000,000
0931 072001 Giá: 8,800,000    < - > 0909.65.79.39 Giá: 5,000,000
0931 072003 Giá: 8,800,000    < - > 0909.72.71.79 Giá: 5,000,000
0931 072005 Giá: 8,800,000    < - > 0909.77.1993 Giá: 5,000,000
0931 072006 Giá: 8,800,000    < - > 0909.77.88.44 Giá: 5,000,000
0931 072011 Giá: 8,800,000    < - > 0909.82.33.88 Giá: 5,000,000
0931 072013 Giá: 8,800,000    < - > 0909.86.8558 Giá: 5,000,000
0931 076999 Giá: 8,800,000    < - > 0909.89.36.89 Giá: 5,000,000
0931 082000 Giá: 8,800,000    < - > 0909.9.7.2005 Giá: 5,000,000
0931 082001 Giá: 8,800,000    < - > 0909.96.5252 Giá: 5,000,000
0931 082005 Giá: 8,800,000    < - > 093 266 1982 Giá: 5,000,000
0931 082010 Giá: 8,800,000    < - > 093.10.68886 Giá: 5,000,000
0931 082011 Giá: 8,800,000    < - > 093.10.68886 Giá: 5,000,000
0931 082013 Giá: 8,800,000    < - > 093.115.25.25 Giá: 5,000,000
0931 121982 Giá: 8,800,000    < - > 093.18.33368 Giá: 5,000,000
0931 121983 Giá: 8,800,000    < - > 093.181.6969 Giá: 5,000,000
0931 121984 Giá: 8,800,000    < - > 093.181.7878 Giá: 5,000,000
0931 121986 Giá: 8,800,000    < - > 093.186.7799 Giá: 5,000,000
0931 121987 Giá: 8,800,000    < - > 093.191.6668 Giá: 5,000,000
0931 121990 Giá: 8,800,000    < - > 093.191919.5 Giá: 5,000,000
0931 121993 Giá: 8,800,000    < - > 093.221.78.79 Giá: 5,000,000
0931 121994 Giá: 8,800,000    < - > 093.576.98.98 Giá: 5,000,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:


Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá rẻ

MobiFone vừa công bố chính thức cung cấp các gói cước 4G giá rẻ đến khách hàng

Với tốc độ download vượt trội ở mức 7-10 lần so với mức thông thường, trong điều kiện tối ưu có thể lên tới hơn 150 Mbps, ở thời điểm hiện tại, các gói cước tốc độ cao của MobiFone đang có sức hấp dẫn lớn trên thị trường. Cụ thể, gói cước HD70, chỉ với 70 nghìn đồng/tháng, quý khách hàng sẽ được sử dụng dung lượng 2,4GB; Gói cước HD90, với 90 nghìn đồng/tháng, sẽ được sử dụng dung lượng 3,5GB; Gói cước HD120, với 120 nghìn đồng/tháng, sẽ có dung lượng 6GB và gói cước HD200, với 200 nghìn đồng/tháng, quý khách hàng sẽ được sử dụng dung lượng lớn lên đến 11GB.
Từ giữa tháng 7, MobiFone sẽ đồng loạt triển khai các gói cước nội dung tiện ích trên nền tảng 4G chất lượng cao như các gói Data Plus - sử dụng dịch vụ data làm trung tâm, ưu đãi thêm dịch vụ thoại, các gói cước data tăng trải nghiệm cho khách hàng như gói data IP 4G, Fim+... với nội dung linh hoạt và đa dạng trong các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, phim ảnh, trò chơi trên di động, y tế, giáo dục… phù hợp với mọi nhu cầu của người sử dụng, đồng thời ra mắt các dịch vụ phục vụ mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, MobiFone sẽ là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thế giới như Google, Facebook, iFlix, YouTube, Fim+… để phát triển và khai thác các nội dung có bản quyền đầy đủ, mang lại trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng về tốc độ và chất lượng dịch vụ.

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết: “Ngay từ thời điểm 1/7/2016, MobiFone đã bắt tay vào việc hợp tác với các đối tác nổi tiếng thế giới để hướng tới những trải nghiệm tiện ích thực sự đối với người dùng, như hợp tác với Facebook cho ra mắt gói Data Facebook, hợp tác với Google ra mắt gói Data Youtube, cổng thanh toán Google Play, cung cấp các gói dịch vụ trên dải IP, hỗ trợ truyền dữ liệu trên livestream… Những sản phẩm, dịch vụ data tốc độ cao của MobiFone đã có dấu ấn trên thị trường và trong lòng khách hàng. Hy vọng bằng những dịch vụ giải trí đặc sắc, trải nghiệm những tiện ích và các dịch vụ dành riêng cho hộ gia đình trên hệ sinh thái sản phẩm của MobiFone… với mức chi phí hết sức hợp lý, MobiFone sẽ kết nối những nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, để sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao phục vụ cuộc sống”.

Cùng với việc công bố các gói cước 4G, tại hệ thống cửa hàng của MobiFone trên toàn quốc đang có hàng loạt chương trình hấp dẫn, tiêu biểu như chương trình bán máy Samsung Galaxy J7 Prime với mức giá ưu đãi giảm tới 60% là một trong những hoạt động thiết thực của MobiFone nhằm hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ 4G.

Để đăng ký sử dụng các gói cước 4G của MobiFone, quý khách cần sở hữu dòng điện thoại hỗ trợ 4G, đồng thời soạn tin DK_X hoặc X gửi 999 (trong đó: X là tên các gói cước: HD70, HD90, HD120, HD200) nếu quý khách đã đổi SIM 4G của MobiFone; Với quý khách chưa đổi SIM 4G của MobiFone, vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân đến cửa hàng MobiFone gần nhất để được hỗ trợ thay SIM 4G và đăng ký sử dụng dịch vụ.

Tính đến tháng 7/2017, MobiFone đã hoàn thành phần 1 của dự án cung cấp dịch vụ 4G với vùng phủ trải rộng ở 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, đến hết năm 2017, MobiFone sẽ mở rộng vùng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/goi-cuoc-4g-mobifone.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét