Đăng ký gói Mi5n của Viettel miễn phí 100MB dùng 1 ngày

Nếu nhắc đến các gói 3G 1 ngày thì Viettel là 1 trong những nhà mạng tung ra khá nhiều gói cước. Với mức giá rẻ nhất có thể, chỉ 5.000đ/ngày, gói MI5N Viettel sẽ là sự hỗ trợ kịp thời cho quý khách. Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim Tám Mobifone.Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn quý khách cách đăng ký gói MI5N của Viettel nhé.

>>>Tham khaỏ thêm:
Thông tin chi tiêt về gói cước MI5N Viettel

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0981 83.6764 Giá : 190,000      < - > 096 419.4983 Giá : 190,000
0981 837 804 Giá : 190,000      < - > 0962 354.877 Giá : 190,000
0981.83.6064 Giá : 190,000      < - > 0962 751.433 Giá : 190,000
09 6464.7392 Giá : 190,000      < - > 0962 758.244 Giá : 190,000
0981 83 7572 Giá : 190,000      < - > 0962 781.774 Giá : 190,000
0981 83 7573 Giá : 190,000      < - > 0963 042.722 Giá : 190,000
0981 83 7574 Giá : 190,000      < - > 0963 185.200 Giá : 190,000
0981 83 7871 Giá : 190,000      < - > 0963 938.331 Giá : 190,000
0981 83 7874 Giá : 190,000      < - > 0964 212.085 Giá : 190,000
0981 83 7571 Giá : 190,000      < - > 0964 40.10.97 Giá : 190,000
0981 83 7570 Giá : 190,000      < - > 0964 521.297 Giá : 190,000
0981 83 7471 Giá : 190,000      < - > 0964 539.280 Giá : 190,000
0981 83 7473 Giá : 190,000      < - > 0964 729.291 Giá : 190,000
0981 83 7370 Giá : 190,000      < - > 0965 021.433 Giá : 190,000
0981 83 7371 Giá : 190,000      < - > 0965 021.522 Giá : 190,000
0981 83 7372 Giá : 190,000      < - > 0965 021.660 Giá : 190,000
0981 83 7470 Giá : 190,000      < - > 0965 021.664 Giá : 190,000
0981 83 7174 Giá : 190,000      < - > 0965 021.677 Giá : 190,000
0981 83 7270 Giá : 190,000      < - > 0965 021.700 Giá : 190,000
0981 83 7271 Giá : 190,000      < - > 0965 021.772 Giá : 190,000
0981 83 7170 Giá : 190,000      < - > 0965 021.774 Giá : 190,000
0981 83 6462 Giá : 190,000      < - > 0965 093.224 Giá : 190,000
0981 83 6463 Giá : 190,000      < - > 0965 142.881 Giá : 190,000
0981 83 6760 Giá : 190,000      < - > 0965 679.811 Giá : 190,000
0981 83 6762 Giá : 190,000      < - > 0965 903.277 Giá : 190,000
0981 83 6964 Giá : 190,000      < - > 0965 940.755 Giá : 190,000
0981 83 7074 Giá : 190,000      < - > 0966 064.771 Giá : 190,000
0981 83 6461 Giá : 190,000      < - > 0966 435.022 Giá : 190,000
0971 602.480 Giá : 190,000      < - > 0967 122.487 Giá : 190,000
0971 746.291 Giá : 190,000      < - > 0967 414.092 Giá : 190,000
0972 067.483 Giá : 190,000      < - > 0967 420.983 Giá : 190,000
0972 143.096 Giá : 190,000      < - > 0967 644.597 Giá : 190,000
0972 194.981 Giá : 190,000      < - > 0968 349.122 Giá : 190,000
0972 267.482 Giá : 190,000      < - > 0968 460.533 Giá : 190,000
0972 657.490 Giá : 190,000      < - > 0969 206.177 Giá : 190,000
0972 94.84.96 Giá : 190,000      < - > 0969 536.110 Giá : 190,000
0973 067.522 Giá : 190,000      < - > 097 26.27.490 Giá : 190,000
0973 087.321 Giá : 190,000      < - > 0971 440.291 Giá : 190,000
0973 264.285 Giá : 190,000      < - > 0971 602.480 Giá : 190,000
0973 754.081 Giá : 190,000      < - > 0971 746.291 Giá : 190,000
0973 814.590 Giá : 190,000      < - > 0972 067.483 Giá : 190,000
0973 955.490 Giá : 190,000      < - > 0972 143.096 Giá : 190,000
0981 83 6067 Giá : 190,000      < - > 0972 194.981 Giá : 190,000
0981 83 6164 Giá : 190,000      < - > 0972 267.482 Giá : 190,000
0981 83 6460 Giá : 190,000      < - > 0972 657.490 Giá : 190,000
097 26.27.490 Giá : 190,000      < - > 0972 94.84.96 Giá : 190,000
0971 440.291 Giá : 190,000      < - > 0973 067.522 Giá : 190,000
0968 460.533 Giá : 190,000      < - > 0973 087.321 Giá : 190,000
0969 206.177 Giá : 190,000      < - > 0973 264.285 Giá : 190,000
0969 536.110 Giá : 190,000      < - > 0973 754.081 Giá : 190,000
0967 420.983 Giá : 190,000      < - > 0973 814.590 Giá : 190,000
0967 644.597 Giá : 190,000      < - > 0973 955.490 Giá : 190,000
0968 349.122 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6067 Giá : 190,000
0967 414.092 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6164 Giá : 190,000
0965 093.224 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6460 Giá : 190,000
0965 142.881 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6461 Giá : 190,000
0965 679.811 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6462 Giá : 190,000
0965 903.277 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6463 Giá : 190,000
0965 940.755 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6760 Giá : 190,000
0966 064.771 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6762 Giá : 190,000
0966 435.022 Giá : 190,000      < - > 0981 83 6964 Giá : 190,000
0967 122.487 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7074 Giá : 190,000
0965 021.772 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7170 Giá : 190,000
0965 021.774 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7174 Giá : 190,000
0965 021.433 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7270 Giá : 190,000
0965 021.522 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7271 Giá : 190,000
0965 021.660 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7370 Giá : 190,000
0965 021.664 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7371 Giá : 190,000
0965 021.677 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7372 Giá : 190,000
0965 021.700 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7470 Giá : 190,000
0964 729.291 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7471 Giá : 190,000
0964 40.10.97 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7473 Giá : 190,000
0964 521.297 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7570 Giá : 190,000
0964 539.280 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7571 Giá : 190,000
0963 938.331 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7572 Giá : 190,000
0964 212.085 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7573 Giá : 190,000
0963 185.200 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7574 Giá : 190,000
0963 042.722 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7871 Giá : 190,000
096 419.4983 Giá : 190,000      < - > 0981 83 7874 Giá : 190,000
0962 354.877 Giá : 190,000      < - > 0981 83.6764 Giá : 190,000
0962 751.433 Giá : 190,000      < - > 0981 837 804 Giá : 190,000
0962 758.244 Giá : 190,000      < - > 0981.83.6064 Giá : 190,000
0962 781.774 Giá : 190,000      < - > 09 6464.7392 Giá : 190,000
09 6404.6482 Giá : 290,000      < - > 096 114.2293 Giá : 290,000
0967 284.003 Giá : 290,000      < - > 096 809.4664 Giá : 290,000
0967 416.771 Giá : 290,000      < - > 0961 24.84.97 Giá : 290,000
0967 941.655 Giá : 290,000      < - > 0961 471.682 Giá : 290,000
0967 984.577 Giá : 290,000      < - > 0961 643.085 Giá : 290,000
0968 304.155 Giá : 290,000      < - > 0961 914.295 Giá : 290,000
0969 54.2227 Giá : 290,000      < - > 0961 964.287 Giá : 290,000
0969 598.115 Giá : 290,000      < - > 0962 014.691 Giá : 290,000
0969 718.223 Giá : 290,000      < - > 0962 148.781 Giá : 290,000
0972 747.993 Giá : 290,000      < - > 0962 237.655 Giá : 290,000
0973 953.911 Giá : 290,000      < - > 0962 45.3982 Giá : 290,000
0974 193.077 Giá : 290,000      < - > 0962 457.091 Giá : 290,000
0974 631.765 Giá : 290,000      < - > 0962 461.583 Giá : 290,000
0975 194.697 Giá : 290,000      < - > 0962 485.663 Giá : 290,000
0975 712.092 Giá : 290,000      < - > 0962 594.391 Giá : 290,000
0976 420.290 Giá : 290,000      < - > 0962 751.355 Giá : 290,000

>>>Xem video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Dùng 3G 1 ngày với gói MI5N của Viettel:

Gói MI5N được Viettel triển khai trên toàn quốc, dành cho tất cả các thuê bao Viettel đang hoạt động 2 chiều trên mạng. Đăng ký gói MI5N, khách hàng sẽ được tặng một lượng data nhất định để truy cập 3G Viettel tốc độ cao trong ngày, giải quyết được các tình huống cấp bách khi cần sử dụng internet trên di động. Cụ thể, gói MI5N được triển khai như sau:

Giá gói: Chỉ 5.000đ/lần đăng ký.
Ưu đãi data: Miễn phí 100MB tốc độ cao.
Chu kỳ sử dụng: Đến 24h cùng ngày đăng ký.
– Đặc biệt, gói MI5N không tính cước phát sinh. Thuê bao sẽ ngừng truy cập khi hết dung lượng, giúp bảo toàn tài khoản để sử dụng cho các dịch vụ khác cần thiết hơn.

Đăng ký gói 3G Min5N của VietTel

Cú pháp đăng ký gói MI5N:
– Quý khách có nhu cầu sử dụng gói 3G 1 ngày này có thể soạn tin nhắn đăng ký theo mẫu sau đây:
Soạn: MI5N gửi 191.

– Sau khi đăng ký thành công, quý khách hãy đợi vài phút để hệ thống cập nhật dữ liệu hoặc reset lại thiết bị rồi mới bắt đầu sử dụng nhé.

– MI5N có tính năng tự động gia hạn hàng ngày, do vậy mà khách hàng không cần phải đăng ký mới mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nữa, quý khách có thể hủy gói bằng cách soạn tin: HUY gửi 191 nhé.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73


>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét