Giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G Viettel

Mạng 4G Viettel đã được triển khai rộng rãi trên khắp các tỉnh thành và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng sử dụng dịch vụ này. Nhằm trải nghiệm những điều tuyệt vời, mới mẻ khách hàng sử dụng số điện thoại Viettel đã đến các điểm giao dịch đổi sang sim 4G. Vậy tại sao sim thường phải đổi sang sim 4G mới có thể truy cập 4G được? Và còn nhiều những thắc mắc khác khi khách hàng sử dụng dịch vụ mới này.Bài trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới ra sao?  Bài hôm nay chúng ta cùng giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G nhé!

Tham khảo thêm:
Giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G Viettel

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0907 888099 Giá: 12,400,000    < - > 0904 828289 Giá: 6,000,000
0907 888567 Giá: 12,400,000    < - > 0904.06.2017 Giá: 6,000,000
0907 888585 Giá: 12,400,000    < - > 0905 525262 Giá: 6,000,000
0907 888786 Giá: 12,400,000    < - > 0905 525272 Giá: 6,000,000
0907 890009 Giá: 12,400,000    < - > 0905 525292 Giá: 6,000,000
0907 890099 Giá: 12,400,000    < - > 0905 796799 Giá: 6,000,000
0907 890268 Giá: 12,400,000    < - > 0905 989968 Giá: 6,000,000
0907 890666 Giá: 12,400,000    < - > 0906 031987 Giá: 6,000,000
0907 890777 Giá: 12,400,000    < - > 0906 051987 Giá: 6,000,000
0907 890990 Giá: 12,400,000    < - > 0906 071993 Giá: 6,000,000
0907 891188 Giá: 12,400,000    < - > 0906 317555 Giá: 6,000,000
0907 891189 Giá: 12,400,000    < - > 0906 317579 Giá: 6,000,000
0907 894888 Giá: 12,400,000    < - > 0906 392789 Giá: 6,000,000
0907 895566 Giá: 12,400,000    < - > 0906 636060 Giá: 6,000,000
0907 896777 Giá: 12,400,000    < - > 0906 661331 Giá: 6,000,000
0907 897978 Giá: 12,400,000    < - > 0906 662667 Giá: 6,000,000
0908 031999 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666744 Giá: 6,000,000
0908 601818 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666757 Giá: 6,000,000
0908 885050 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666871 Giá: 6,000,000
0909 391102 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666872 Giá: 6,000,000
0909 695656 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666873 Giá: 6,000,000
0933 404567 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666874 Giá: 6,000,000
0933 437788 Giá: 12,400,000    < - > 0906 666875 Giá: 6,000,000
0933 474567 Giá: 12,400,000    < - > 0906 685757 Giá: 6,000,000
0933 584567 Giá: 12,400,000    < - > 0906 688806 Giá: 6,000,000
0933 754567 Giá: 12,400,000    < - > 0906 694678 Giá: 6,000,000
0933 800066 Giá: 12,400,000    < - > 0906 753399 Giá: 6,000,000
0933 801999 Giá: 12,400,000    < - > 0906 755588 Giá: 6,000,000
0933 861234 Giá: 12,400,000    < - > 0906 781212 Giá: 6,000,000
0934 102468 Giá: 12,400,000    < - > 0906 788883 Giá: 6,000,000
0934 184567 Giá: 12,400,000    < - > 0906 821881 Giá: 6,000,000
0936 000038 Giá: 12,400,000    < - > 0906 828929 Giá: 6,000,000
0936 000063 Giá: 12,400,000    < - > 0906 831818 Giá: 6,000,000
0936 000388 Giá: 12,400,000    < - > 0906 833899 Giá: 6,000,000
0936 000399 Giá: 12,400,000    < - > 0906 838080 Giá: 6,000,000
0936 000808 Giá: 12,400,000    < - > 0906 843399 Giá: 6,000,000
0936 000909 Giá: 12,400,000    < - > 0906 899393 Giá: 6,000,000
0937 347799 Giá: 12,400,000    < - > 0906 927788 Giá: 6,000,000
0937 393030 Giá: 12,400,000    < - > 0906 939292 Giá: 6,000,000
0937 393131 Giá: 12,400,000    < - > 0906 990668 Giá: 6,000,000
0937 393139 Giá: 12,400,000    < - > 0906.12.2016 Giá: 6,000,000
0937 393232 Giá: 12,400,000    < - > 0906.3.5.7.9.11 Giá: 6,000,000
0937 393388 Giá: 12,400,000    < - > 0906.32.32.39 Giá: 6,000,000
0937 393636 Giá: 12,400,000    < - > 0906.38.08.68 Giá: 6,000,000
0937 393637 Giá: 12,400,000    < - > 0906.38.99.79 Giá: 6,000,000
0937 393666 Giá: 12,400,000    < - > 0906.79.0666 Giá: 6,000,000
0937 393777 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000811 Giá: 6,000,000
0937 393938 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000822 Giá: 6,000,000
0937 426426 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000833 Giá: 6,000,000
0937 672345 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000839 Giá: 6,000,000
0937 677878 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000844 Giá: 6,000,000
0937 693999 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000882 Giá: 6,000,000
0937 736668 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000883 Giá: 6,000,000
0937 857799 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000884 Giá: 6,000,000
0937 900099 Giá: 12,400,000    < - > 0907 000885 Giá: 6,000,000
0937 916886 Giá: 12,400,000    < - > 0907 089189 Giá: 6,000,000
0938 118881 Giá: 12,400,000    < - > 0907 113331 Giá: 6,000,000
0938 567894 Giá: 12,400,000    < - > 0907 113345 Giá: 6,000,000
0938 668222 Giá: 12,400,000    < - > 0907 144567 Giá: 6,000,000
0938 668787 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171199 Giá: 6,000,000
0938 668799 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171713 Giá: 6,000,000
0938 668811 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171715 Giá: 6,000,000
0938 668822 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171738 Giá: 6,000,000
0938 668833 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171776 Giá: 6,000,000
0938 668855 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171778 Giá: 6,000,000
0938 726668 Giá: 12,400,000    < - > 0907 171792 Giá: 6,000,000
0938 748686 Giá: 12,400,000    < - > 0907 318989 Giá: 6,000,000
0938 797839 Giá: 12,400,000    < - > 0907 390779 Giá: 6,000,000
0938 885558 Giá: 12,400,000    < - > 0907 562666 Giá: 6,000,000
0938 886111 Giá: 12,400,000    < - > 0907 579639 Giá: 6,000,000
0938 886222 Giá: 12,400,000    < - > 0907 579686 Giá: 6,000,000
0938 886363 Giá: 12,400,000    < - > 0907 608666 Giá: 6,000,000
0938 886444 Giá: 12,400,000    < - > 0907 689989 Giá: 6,000,000
0938 886606 Giá: 12,400,000    < - > 0907 706668 Giá: 6,000,000
0938 886639 Giá: 12,400,000    < - > 0907 724666 Giá: 6,000,000
0938 886661 Giá: 12,400,000    < - > 0907 765432 Giá: 6,000,000
0938 886662 Giá: 12,400,000    < - > 0907 776700 Giá: 6,000,000
0938 886663 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777037 Giá: 6,000,000
0938 886665 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777175 Giá: 6,000,000
0938 888687 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777211 Giá: 6,000,000
0938 888786 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777220 Giá: 6,000,000
0938 888813 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777221 Giá: 6,000,000
0938 888814 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777224 Giá: 6,000,000
0938 888815 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777229 Giá: 6,000,000
0938 888817 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777230 Giá: 6,000,000
0938 888820 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777489 Giá: 6,000,000
0938 888821 Giá: 12,400,000    < - > 0907 777497 Giá: 6,000,000
0938 888824 Giá: 12,400,000    < - > 0907 778558 Giá: 6,000,000
0938 888825 Giá: 12,400,000    < - > 0907 779688 Giá: 6,000,000
0938 888827 Giá: 12,400,000    < - > 0907 800678 Giá: 6,000,000
0938 888831 Giá: 12,400,000    < - > 0907 800789 Giá: 6,000,000
0938 888835 Giá: 12,400,000    < - > 0907 811678 Giá: 6,000,000
0938 888840 Giá: 12,400,000    < - > 0907 833678 Giá: 6,000,000
0938 888841 Giá: 12,400,000    < - > 0907 855656 Giá: 6,000,000
0938 888842 Giá: 12,400,000    < - > 0907 878711 Giá: 6,000,000
0938 888843 Giá: 12,400,000    < - > 0907 878722 Giá: 6,000,000
0938 888845 Giá: 12,400,000    < - > 0907 878737 Giá: 6,000,000
0938 888846 Giá: 12,400,000    < - > 0907 878738 Giá: 6,000,000
0938 888849 Giá: 12,400,000    < - > 0907 878755 Giá: 6,000,000
0938 888850 Giá: 12,400,000    < - > 0907 878987 Giá: 6,000,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ

Giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G Viettel

Sim Viettel số đẹp truy cập và sử dụng 4G để xem phim, tải nhạc, xem video,… sẽ cảm nhận được tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với các gói cước 3G thông thường. Tuy nhiên trong khi sử dụng có thể gặp phải những khó khăn như:

1. Tại sao phải  đổi sim 4G ?

Khách hàng cần đổi sim 4G Viettel thì mới có thể sử dụng được dịch vụ mạng này vì điều kiện sử dụng mạng 4G Viettel là thuê cần có máy điện thoại 4G , dùng sim 4G tại vùng có phủ sóng 4G viettel.
Khi đổi sim 4G quý khách sẽ được sử dụng loại sim công nghệ mới có bộ nhớ lớn và chất lượng cũng tốt hơn. Ngoài ra việc đổi sim cũng không ảnh hưởng đến số thuê bao quý khách hàng đang dùng đồng thời ngay khi dịch vụ 4G khai trương quý khách hàng có thể sử dụng ngay.

2. Thủ tục đổi sim 4G mạng Viettel như thế nào, đổi ở đâu, cước phí như thế nào?

Để đổi sim 4G quý khách cần mang theo CMND và thẻ sim muốn chuyển đổi đến các cửa hàng Viettel để làm thủ tục hoặc quý khách có thể tự mua phôi sim về chuyến đổi, ngoài ra quý khách có thể tự đổi sim 4G Online ngay tại nhà của mình.
Hiện Viettel đã triển khai 1.600 điểm đổi sim trên toàn quốc tại tất cả cửa hàng, siêu thị, cửa hàng ủy quyền và điểm bưu chính Vietttel nên quý khách có thể đổi sim dễ dàng, cước phí đổi sim 4G đối với khách hàng đổi sim lần đầu là miễn phí.

3. Nếu tôi đổi sim 4G thành công thì các dịch vụ tôi đã đăng ký trước đó và tài khoản của tôi có bị ảnh hưởng hay không?

Khi đổi sim 4G thành công quý khách có thể sử dụng ngay các dịch vụ Viettel đang cung cấp, việc đổi sim cũng không làm ảnh hưởng đến các dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký trước đó.

4. Mạng 4G Viettel có ưu điểm gì và hiện tại đã có thể dùng mạng 4G Viettel hay chưa?

Mạng 4G viettel có vùng phủ sóng rộng nhất và đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Hiện tại quý khách hàng tại Vũng Tàu và một số tỉnh thành trên cả nước đã có thể truy cập mạng 4G Viettel.

5. Công nghệ Viettel dùng để triển khai mạng 4G Viettel là công nghệ WiMax hay LTE, nếu tôi dùng iPhone thì có dùng được mạng 4G Viettel hay không?

Viettel đang sử dụng công nghệ LTE trên băng tần 1800 với ưu điểm là tốc độ cao, giảm độ trễ, vùng phủ rộng, tương thích với nhiều thiết bị đầu cuối hỗ trợ 4G tần số này. Người dùng điện thoại iPhone có thể truy cập mạng 4G của Viettel.

6. Tôi đang dùng gói 3G Mimax Viettel khi tôi đổi sang sim 4G nếu dùng hết data thì tốc độ truy cập sẽ là bao nhiêu?

Khi dùng hết lưu lượng thì tốc độ sẽ theo quy định của nhà mạng. Tùy gói cước nếu quý khách sử dụng gói 3G Mimax thì tốc độ truy cập sẽ là 128Kbps/128Kbps.

7. Viettel triển khai mạng 4G thì chất lượng mạng 3G có bị ảnh hưởng gì không?

Mạng 3G sẽ không bị ảnh hưởng gì khi Viettel triển khai mạng 4G.

8. Hiện Viettel đã cung cấp các gói 4G chính thức hay chưa và giá cước 4G như thế nào. Tôi có thể dùng các gói 3G hiện nay để truy cập mạng 4G hay không?

Hiện Viettel đang thiết kế các gói 4G để đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng, dự kiến giá cước 4G sẽ rẻ hơn mạng 3G trước đây. Quý khách có thể sử dụng các gói 3G Viettel hiện nay để truy cập mạng 4G.

9. Làm sao biết máy điện thoại tôi đang dùng có truy cập được mạng 4G hay không?

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra máy của mình có hỗ trợ mạng 4G hay không, mỗi dòng điện thoại sẽ có một cách kiểm tra khác nhau với thao tác như sau:
Đối với máy  Android: Vào Cài đặt => Các mạng di động (Mạng di động) => Chế độ mạng (có hiển thị 4G/LTE)
Đối iPhone: Vào Cài đặt => Di động => Tùy chọn dữ liệu di động => Thoại và dữ liệu (có hiển thị 4G/LTE).
Đối với máy BlackBerry OS: Cài đặt => Mạng và kết nối => Mạng di động => Chế độ mạng (có hiển thị 4G/LTE).
Đối với máy Window phone: Cài đặt => Mạng di động và SIM => Cài đặt SIM => Mạng di động (có hiển thị 4G/LTE)
Trên đây là một số thắc mắc thường gặp nhất của khách hàng dùng sim Viettel truy cập mạng 4G. Quý khách còn có bất kỳ khó khăn, thắc mắc nào có thể gọi điện đến tổng đài của Viettel hoặc đến các điểm giao dịch gần nhất để được giải quyết. Chúc quý khách đổi sim thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời thú vị với sim 4G của Viettel.

Simdienthoai.com là đại lý chuyên cung cấp các loại sim số đẹp giá rẻ nhất thị trường quốc tế. Quý khách có nhiều cách chọn sim để thể hiện phong độ, đẳng cấp, xây dựng cá tính cho riêng mình như:
-  Sim dễ nhớ: Sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lục quý, sim số lặp, sim số kép,…
-  Sim số chọn: Sim năm sinh, sim hợp tuổi, sim hợp mệnh, sim phong thủy,…
-  Sim đuôi số đẹp: Sim thần tài, sim lộc phát, sim gánh đảo, sim số tiến,…
Tại website, quý khách sẽ được thỏa sức chọn số mà không lo thiếu bất kỳ loại nào và nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình của đội ngũ nhân viên để được sở hữu một chiếc sim số đẹp như ý muốn. Thỏa sức chọn số tại tong kho sim phong phú, đa dạng của chúng tôi bằng cách:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73


>>>Xem thêm các bài viết khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét