Sim sinh viên viettel 10 số giá rẻ

Bạn đang tìm mua sim sinh viên viettel gói cước giá rẻ ưa đãi lớn cho người dùng đang bán chạy nhất hiện nay.Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh 1991 giá rẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn về sim sinh viên 10 số giá rẻ.

>>>Tham khảo thêm:


>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0963 493.991 Giá : 290,000      < - > 0984 384.190 Giá : 290,000
0962 751.355 Giá : 290,000      < - > 0984 539.591 Giá : 290,000
0962 594.391 Giá : 290,000      < - > 0984 619.380 Giá : 290,000
0962 485.663 Giá : 290,000      < - > 0984 875.093 Giá : 290,000
0961 643.085 Giá : 290,000      < - > 0984 879.552 Giá : 290,000
0961 914.295 Giá : 290,000      < - > 0984 906.223 Giá : 290,000
0961 964.287 Giá : 290,000      < - > 0984 910.087 Giá : 290,000
0962 014.691 Giá : 290,000      < - > 0985 286.477 Giá : 290,000
0962 148.781 Giá : 290,000      < - > 0985 671.004 Giá : 290,000
0962 237.655 Giá : 290,000      < - > 0985 980.117 Giá : 290,000
0962 45.3982 Giá : 290,000      < - > 0986 706.009 Giá : 290,000
0962 457.091 Giá : 290,000      < - > 0987 039.775 Giá : 290,000
0962 461.583 Giá : 290,000      < - > 0987 617.483 Giá : 290,000
096 114.2293 Giá : 290,000      < - > 0987 625.996 Giá : 290,000
096 809.4664 Giá : 290,000      < - > 0989 435.955 Giá : 290,000
0961 24.84.97 Giá : 290,000      < - > 09 8183.6267 Giá : 290,000
0961 471.682 Giá : 290,000      < - > 09 6404.6482 Giá : 290,000
0985.794.867 Giá : 299,000      < - > 096.345.7119 Giá : 299,000
0985.796.623 Giá : 299,000      < - > 096.444.8644 Giá : 299,000
0985.866.439 Giá : 299,000      < - > 0961.068.771 Giá : 299,000
0985.961.490 Giá : 299,000      < - > 0961.48.3039 Giá : 299,000
0986.185.057 Giá : 299,000      < - > 0961.483.007 Giá : 299,000
0986.217.675 Giá : 299,000      < - > 0962 658.755 Giá : 299,000
0986.237.169 Giá : 299,000      < - > 0962.104.228 Giá : 299,000
0986.273.112 Giá : 299,000      < - > 0962.37.1316 Giá : 299,000
0986.274.573 Giá : 299,000      < - > 0962.436.638 Giá : 299,000
0986.617.972 Giá : 299,000      < - > 0962.449.598 Giá : 299,000
0986.649.773 Giá : 299,000      < - > 0962.594.486 Giá : 299,000
0987.002.715 Giá : 299,000      < - > 0962.943.626 Giá : 299,000
0987.022.975 Giá : 299,000      < - > 0963 017.336 Giá : 299,000
0987.071.476 Giá : 299,000      < - > 0963 42.8363 Giá : 299,000
0987.094.705 Giá : 299,000      < - > 0963.042.663 Giá : 299,000
0987.865.772 Giá : 299,000      < - > 0963.407.012 Giá : 299,000
0987.901.254 Giá : 299,000      < - > 0963.407.698 Giá : 299,000
0987.910.476 Giá : 299,000      < - > 0963.412.994 Giá : 299,000
0987.962.109 Giá : 299,000      < - > 0963.428.295 Giá : 299,000
0987.971.280 Giá : 299,000      < - > 0963.430.598 Giá : 299,000
0989 864.490 Giá : 299,000      < - > 0963.531.084 Giá : 299,000
09.7227.8665 Giá : 299,000      < - > 0963.571.393 Giá : 299,000
09.678.51163 Giá : 299,000      < - > 0963.753.116 Giá : 299,000
09.6616.4883 Giá : 299,000      < - > 0964.281.488 Giá : 299,000
09 66600.524 Giá : 299,000      < - > 0964.284.239 Giá : 299,000
0985.790.702 Giá : 299,000      < - > 0964.36.1739 Giá : 299,000
0985.781.209 Giá : 299,000      < - > 0964.742.066 Giá : 299,000
0976.148.697  Giá : 299,000      < - > 0964.75.3469  Giá : 299,000
0976.179.480 Giá : 299,000      < - > 0964.87.0290  Giá : 299,000
0976.18.39.48 Giá : 299,000      < - > 0964.880.398  Giá : 299,000
0976.180.946 Giá : 299,000      < - > 0964.911.224 Giá : 299,000
0976.188.487 Giá : 299,000      < - > 0964.95.4498  Giá : 299,000
0976.189.030 Giá : 299,000      < - > 0965 916.265 Giá : 299,000
0976.189.560 Giá : 299,000      < - > 0965.133.638 Giá : 299,000
0976.219.848 Giá : 299,000      < - > 0965.308.031 Giá : 299,000
0976.221.770 Giá : 299,000      < - > 0965.335.411 Giá : 299,000
0976.224.318 Giá : 299,000      < - > 0965.401.698  Giá : 299,000
0976.23.05.18 Giá : 299,000      < - > 0965.405.869  Giá : 299,000
0976.313.248 Giá : 299,000      < - > 0965.635.581 Giá : 299,000
0976.74.3308 Giá : 299,000      < - > 0965.638.582 Giá : 299,000
0976.83.4434 Giá : 299,000      < - > 0966.012.449 Giá : 299,000
0977 931.156 Giá : 299,000      < - > 0966.227.611 Giá : 299,000
0977.305.661 Giá : 299,000      < - > 0966.317.233 Giá : 299,000
0977.386.704 Giá : 299,000      < - > 0966.33.1932 Giá : 299,000
0977.448.443 Giá : 299,000      < - > 0966.444.326 Giá : 299,000
0977.46.43.40 Giá : 299,000      < - > 0966.476.296 Giá : 299,000
0977.465.161 Giá : 299,000      < - > 0966.514.226 Giá : 299,000
0977.483.528 Giá : 299,000      < - > 0966.518.225 Giá : 299,000
0977.541.397  Giá : 299,000      < - > 0966.703.881 Giá : 299,000
0977.59.2822 Giá : 299,000      < - > 0966.912.499 Giá : 299,000
0977.624.296  Giá : 299,000      < - > 0966.937.499 Giá : 299,000
0977.634.308 Giá : 299,000      < - > 0966.947.499 Giá : 299,000
0977.654.096  Giá : 299,000      < - > 0967.038.916 Giá : 299,000
0977.658.148 Giá : 299,000      < - > 0967.04.3132 Giá : 299,000
0977.661.874 Giá : 299,000      < - > 0967.472.199 Giá : 299,000
0977.689.063 Giá : 299,000      < - > 0967.553.220 Giá : 299,000
0978.033.652 Giá : 299,000      < - > 0967.882.162 Giá : 299,000
0978.105.497  Giá : 299,000      < - > 0967.882.962 Giá : 299,000
0978.196.236 Giá : 299,000      < - > 0967.889.362 Giá : 299,000
0978.198.036 Giá : 299,000      < - > 0968.175.499 Giá : 299,000
0978.324.197  Giá : 299,000      < - > 0968.284.323 Giá : 299,000
0978.345.387 Giá : 299,000      < - > 0968.34.39.40 Giá : 299,000
0978.591.496  Giá : 299,000      < - > 0968.371.829 Giá : 299,000
0978.903.148 Giá : 299,000      < - > 0968.417.883 Giá : 299,000
0979.011.583 Giá : 299,000      < - > 0968.494.090 Giá : 299,000
0979.739.466 Giá : 299,000      < - > 0968.52 1933 Giá : 299,000
0979.854.993 Giá : 299,000      < - > 0968.699.035 Giá : 299,000
0979.91.94.92 Giá : 299,000      < - > 0968.699.053 Giá : 299,000
0981.484.133 Giá : 299,000      < - > 0968.699.170 Giá : 299,000
0981.490.181 Giá : 299,000      < - > 0968.699.251 Giá : 299,000
0982 749.808 Giá : 299,000      < - > 0968.699.314 Giá : 299,000
0982.522.496 Giá : 299,000      < - > 0968.699.413 Giá : 299,000
0982.573.980 Giá : 299,000      < - > 0968.699.521 Giá : 299,000
0982.691.725 Giá : 299,000      < - > 0968.699.530 Giá : 299,000
0982.739.542 Giá : 299,000      < - > 0968.774.795 Giá : 299,000
0982.752.451 Giá : 299,000      < - > 0968.794.191 Giá : 299,000
0982.940.363 Giá : 299,000      < - > 09683.12.661 Giá : 299,000
0983.192.582 Giá : 299,000      < - > 09688.131.28 Giá : 299,000
0983.481.592 Giá : 299,000      < - > 09688.479.22 Giá : 299,000
0983.69.24.19 Giá : 299,000      < - > 0969 226.031 Giá : 299,000
0983.69.5821 Giá : 299,000      < - > 0969.059.287 Giá : 299,000
0983.955.646 Giá : 299,000      < - > 0969.072.955 Giá : 299,000
0983.956.452 Giá : 299,000      < - > 0969.145.993 Giá : 299,000

Đất nước đang trong thời kỳ phát triển hội nhập thế giới thế hệ trẻ là tương lai trụ cột của nước nhà sau này nên được đảng và nhà nước hết sức quan tâm dành nhiều ưu ái luôn khuyến khích các ban nghành tạo điều kiện cho các bạn trẻ học tập một cách tốt nhất. Và Viettel là đơn vị tiên phong  luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho các đối tượng học sinh – sinh viên. Việc triển khai các gói cước sinh viên Viettel với cước phí giá rẻ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn đáp ứng tốt nhu cầu của các bạn cho việc tra cứu tài liệu, đặc biệt gần đây là các gói cước 3G Viettel dành cho sinh viên – học sinh.

Sim Viettel thông dụng dành cho sinh viên là gói cước Student trả trước dành riêng cho đối tượng khách hàng đang là sinh viên; như một món quà Viettel tặng riêng cho sinh viên - những người chăm chỉ học hành và là niềm tự hào của gia đình, bè bạn.

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:


Các Ưu Đãi của gói cước sinh viên :

- Mức cước thoại và nhắn tin rẻ nhất
- Không giới hạn thời gian sử dụng.
- Thuê bao kích hoạt mới được cộng 150MB và 30.000đ trong vòng 12 tháng đầu. Các tháng sau hàng tháng cộng 30MB và 25.000đ trong suốt thời gian sinh viên
- Được đăng ký tự động và miễn phí cước thuê bao gói data mặc định.
- Được đăng ký gói data MISVKM
- Được đăng ký gói VT100
- Free data khi sử dụng Mocha.
- Miễn phí cước gọi tổng đài tư vấn việc làm 1555.

Điều kiện đăng ký gói cước sinh viên :

Có thẻ sinh viên còn hiệu lực hoặc giấy báo nhập học bản gốc hoặc có giấy xác nhận là sinh viên của trường bản gốc.

Điều kiện sử dụng gói cước sinh viên giá rẻ :

- Trong vòng 60 ngày, thuê bao phải phát sinh ít nhất 1 trong các giao dịch: nạp thẻ, phát sinh cuộc gọi đi có cước, tin nhắn đi có cước (không bao gồm tin nhắn đăng ký các dịch vụ GTGT), thuê bao nhận cuộc gọi thành công hoặc phát sinh lưu lượng Mobile Internet.
- Nếu trong vòng 60 ngày, thuê bao không phát sinh một trong các giao dịch trên thì thuê bao sẽ bị chặn chiều gọi đi. Để khôi phục lại chiều gọi đi, khách hàng phải nạp thêm tiền vào tài khoản.
- Thời hạn chờ nạp tiền: 10 ngày.
- Sau thời hạn chờ nạp tiền, nếu khách hàng không nạp thẻ khôi phục lại hoạt động, Viettel Telecom sẽ thu hồi lại số.

Có rất nhiều người nào là công nhân, giám đốc hay nhân viên văn phòng không đủ điều kiện đăng kí sim nhưng lại muốn sở hữu một số sim sinh viên viettel gói cước giá rẻ vậy phải làm sao đây ?
lưu ý : Những sim viettel 10 số sinh viên ở danh sách trên giá dưới 350k giao sim trực tiếp trong nội thành HN hoặc gửi sim sẽ tính phí 30k, và các sim sinh viên trên bảo hàng 1 năm kể từ ngày kích hoạt của sim.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-sinh-vien-viettel-10-so.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Cách chọn mua sim năm sinh 1991 giá rẻ

 Bạn đang tìm mua sim năm sinh 1991 để sử dụng hay làm quà cho người thân nhưng chưa biết mua ở đâu và cách chọn như thế nào để vừa có một số sim đuôi 1991 đẹp là hợp tuổi giá cả phải chăng ?
Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về địa chi mua sim uy tín chất lượng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim năm sinh 19991 giá rẻ.

>>>Tham khảo thêm:

Cách chọn mua sim năm sinh 1991 giá rẻ

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0898 199991 Giá: 18,000,000    < - > 0939182186  Giá: 6,700,000
0898 608668 Giá: 18,000,000    < - > 0939182186  Giá: 6,700,000
0898 618668 Giá: 18,000,000    < - > 0931 850888 Giá: 6,740,000
0898 666689 Giá: 18,000,000    < - > 0906 910666 Giá: 6,750,000
0898 666866 Giá: 18,000,000    < - > 0937 314888 Giá: 6,750,000
0898 696888 Giá: 18,000,000    < - > 0937 770066 Giá: 6,750,000
0898 699996 Giá: 18,000,000    < - > 0931.475.999 Giá: 6,760,000
0898 799997 Giá: 18,000,000    < - > 089.86.86.339 Giá: 6,800,000
0898 900800 Giá: 18,000,000    < - > 0898 095095 Giá: 6,800,000
0898 900999 Giá: 18,000,000    < - > 0898 186188 Giá: 6,800,000
0898.03.2222 Giá: 18,000,000    < - > 0898 260260 Giá: 6,800,000
0898.05.2222 Giá: 18,000,000    < - > 0898 266866 Giá: 6,800,000
0898.22.6888 Giá: 18,000,000    < - > 0898 651888 Giá: 6,800,000
0898.22.86.86 Giá: 18,000,000    < - > 0898 652888 Giá: 6,800,000
0898.5555.79 Giá: 18,000,000    < - > 0898 652999 Giá: 6,800,000
0898.685.686 Giá: 18,000,000    < - > 0898 668979 Giá: 6,800,000
0898.689.889 Giá: 18,000,000    < - > 0898.29.4567 Giá: 6,800,000
0898.75.68.68 Giá: 18,000,000    < - > 0898.78.2888 Giá: 6,800,000
0899 989168 Giá: 18,000,000    < - > 0898.78.58.78 Giá: 6,800,000
0899 995559 Giá: 18,000,000    < - > 0898.78.78.68 Giá: 6,800,000
0899 996767 Giá: 18,000,000    < - > 0899 090099 Giá: 6,800,000
0899 997666 Giá: 18,000,000    < - > 0899 995005 Giá: 6,800,000
0899 998008 Giá: 18,000,000    < - > 0899 995567 Giá: 6,800,000
0899 998228 Giá: 18,000,000    < - > 0899 995589 Giá: 6,800,000
0899 998778 Giá: 18,000,000    < - > 0899 995779 Giá: 6,800,000
0899 998968 Giá: 18,000,000    < - > 0899 996166 Giá: 6,800,000
0899 999778 Giá: 18,000,000    < - > 0899 996169 Giá: 6,800,000
0899.79.89.89 Giá: 18,000,000    < - > 0899 997179 Giá: 6,800,000
09.3186.3186 Giá: 18,000,000    < - > 0899 998166 Giá: 6,800,000
09.3579.77.99 Giá: 18,000,000    < - > 0899 998269 Giá: 6,800,000
090 898 1989 Giá: 18,000,000    < - > 0899 998283 Giá: 6,800,000
090.7 895888 Giá: 18,000,000    < - > 0899 998966 Giá: 6,800,000
090.85.01234 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999071 Giá: 6,800,000
090.85.01234 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999072 Giá: 6,800,000
0901 011988 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999073 Giá: 6,800,000
0901 011989 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999074 Giá: 6,800,000
0901 039888 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999075 Giá: 6,800,000
0901 050050 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999076 Giá: 6,800,000
0901 053053 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999077 Giá: 6,800,000
0901 089888 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999081 Giá: 6,800,000
0901 098098 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999082 Giá: 6,800,000
0901 368868 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999083 Giá: 6,800,000
0901 368868 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999084 Giá: 6,800,000
0901 865999 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999085 Giá: 6,800,000
0901.05.6888 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999087 Giá: 6,800,000
0901.07.6888 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999100 Giá: 6,800,000
0901.68.28.68 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999101 Giá: 6,800,000
0901.999.889 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999102 Giá: 6,800,000
09012.11.888 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999519 Giá: 6,800,000
0902.49.1111 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999600 Giá: 6,800,000
0902.49.1111 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999613 Giá: 6,800,000
0903 61 8866 Giá: 18,000,000    < - > 0899 999687 Giá: 6,800,000
0904 091929 Giá: 18,000,000    < - > 09.08.04.1998 Giá: 6,800,000
0904 188886 Giá: 18,000,000    < - > 09.3134.9666 Giá: 6,800,000
0904 190000 Giá: 18,000,000    < - > 090.58.00005 Giá: 6,800,000
0906 111179 Giá: 18,000,000    < - > 0901 032017 Giá: 6,800,000
0906 936688 Giá: 18,000,000    < - > 0901 052014 Giá: 6,800,000
0907 917917 Giá: 18,000,000    < - > 0901 108666 Giá: 6,800,000
0908.94.95.96 Giá: 18,000,000    < - > 0901 301666 Giá: 6,800,000
0908.94.95.96 Giá: 18,000,000    < - > 0901 988881 Giá: 6,800,000
0909 012333 Giá: 18,000,000    < - > 0901.06.4567 Giá: 6,800,000
0909 166669 Giá: 18,000,000    < - > 0901.06.89.89 Giá: 6,800,000
0909 949969 Giá: 18,000,000    < - > 0901.07.4567 Giá: 6,800,000
0909.59.7779 Giá: 18,000,000    < - > 0901.85.9666 Giá: 6,800,000
0909.91.93.95 Giá: 18,000,000    < - > 0901.996.997 Giá: 6,800,000
093.234567.5 Giá: 18,000,000    < - > 0902 340345 Giá: 6,800,000
0931 018018 Giá: 18,000,000    < - > 0903.58.3579 Giá: 6,800,000
0931 056056 Giá: 18,000,000    < - > 0904 092019 Giá: 6,800,000
0931 058058 Giá: 18,000,000    < - > 0904.59.39.79 Giá: 6,800,000
0931 154444 Giá: 18,000,000    < - > 0905 665333 Giá: 6,800,000
0931 339379 Giá: 18,000,000    < - > 0905.62.1368 Giá: 6,800,000
0931 922888 Giá: 18,000,000    < - > 0906 666126 Giá: 6,800,000
0931 977799 Giá: 18,000,000    < - > 0906 666826 Giá: 6,800,000
0931 98.98.89 Giá: 18,000,000    < - > 0906.15.78.79 Giá: 6,800,000
0931.0.77779 Giá: 18,000,000    < - > 0906.52.7799 Giá: 6,800,000
0931.07.79.79 Giá: 18,000,000    < - > 0906.97.2666 Giá: 6,800,000
0931.88.9898 Giá: 18,000,000    < - > 0907 042017 Giá: 6,800,000
0931.89.88.89 Giá: 18,000,000    < - > 0907.94.1234 Giá: 6,800,000
0932 789555 Giá: 18,000,000    < - > 0908 568168 Giá: 6,800,000
0932.83.1111 Giá: 18,000,000    < - > 0908 986896 Giá: 6,800,000
0933 335373 Giá: 18,000,000    < - > 0909 381666 Giá: 6,800,000
0933 337773 Giá: 18,000,000    < - > 0909.34.0777 Giá: 6,800,000
0933 456782 Giá: 18,000,000    < - > 093.1334.666 Giá: 6,800,000
0933.55.56.57 Giá: 18,000,000    < - > 093.134.88.66 Giá: 6,800,000
0933.81.8668 Giá: 18,000,000    < - > 093.1419.666 Giá: 6,800,000
0935 196888 Giá: 18,000,000    < - > 093.183.6668 Giá: 6,800,000
0935.1111.68 Giá: 18,000,000    < - > 0931 029666 Giá: 6,800,000
0935.1111.68 Giá: 18,000,000    < - > 0931 052017 Giá: 6,800,000
0936 666627 Giá: 18,000,000    < - > 0931 137666 Giá: 6,800,000
0938 477999 Giá: 18,000,000    < - > 0931 999368 Giá: 6,800,000
0938.4666.88 Giá: 18,000,000    < - > 0931.33.83.83 Giá: 6,800,000
0939 791791 Giá: 18,000,000    < - > 0931.33.8998 Giá: 6,800,000
0901 268279 Giá: 18,200,000    < - > 0931.333.933 Giá: 6,800,000
0901 268468 Giá: 18,200,000    < - > 0931.337.666 Giá: 6,800,000
0901 269279 Giá: 18,200,000    < - > 0931.340.666 Giá: 6,800,000
0931 200888 Giá: 18,200,000    < - > 0931.341.666 Giá: 6,800,000
0931 200999 Giá: 18,200,000    < - > 0931.342.666 Giá: 6,800,000
0931 221888 Giá: 18,200,000    < - > 0931.347.666 Giá: 6,800,000
0931 232888 Giá: 18,200,000    < - > 0931.402.666 Giá: 6,800,000
0931 232999 Giá: 18,200,000    < - > 0931.405.666 Giá: 6,800,000

Khái quát cuộc đời của người sinh năm 1991

 - Người sinh năm 1991 âm lịch tức Tân Mùi - Giải thích: Đắc Lộc Chi Dương ( Dê có lộc ) Mệnh: Thổ ( Đất bên đường ).

 - Người tuổi Mùi đứng hàng can Tân nên là người có lòng hiếu nghĩa với mẹ cha, thân hòa với anh em. Nhưng tuổi lại phải sống xa cách cha mẹ, anh em. Họ là người lễ nghĩa nên thiên hạ quý trọng. Tân Mùi tuy được hưởng no đủ nhưng nếu trước nghèo sau giàu thì mới tốt, được bình yên. Nếu có hao tổn tài vật thì có lợi cho hưởng thọ.

 - Tuổi Tân Mùi hiền dịu, thân thiện với mọi người. Là người có lòng cảm thông, sẵn dàng giúp đỡ người nghèo khổ, hay nhiệt tình giúp người khác khi họ nhờ vả tới. Con người chính trực ngay thẳng, nhưng khó quyết đoán và khi có điều không may thì đau khổ, nhụt trí. Vì tuổi Tân Mùi không thích đấu tranh phê bình nên họ dễ tán đồng các ý kiến người khác mặc dù có thể ý kiến đó có đụng chạm đến lợi ích của bản thân đi nữa. Họ khéo léo, hiểu biết nên mềm dẻo tránh né mọi va chạm và khắc phục tính nhu nhược của mình trước mọi người.

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim năm sinh:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh

Cách chọn mua sim ngày tháng năm sinh 1991 hợp tuổi

 - Bạn là người mệnh Thổ nên chọn sim dãy số có nhiều số 7 - 8 để tương sinh tương khắc với mệnh của bạn, Cách chọn các bạn làm theo hướng dẫn của chúng tôi.
 Trước hết các bạn truy cập vào website simdienthoai.com hệ thống bán hàng online lớn nhất hiện nay, với kho số khổng lồ hơn 5 triệu sim số đẹp của Viettel, Vinaphone, MobiFone, Gmobile, Vietnamobile có đầy đủ các thể loại sim số sẽ giúp bạn dễ dàng chọn cho mình một số sim năm sinh 1991 đẹp theo các bước sau :

  • Bước 1 : Vào trang chủ : simdienthoai.com
  • Bước 2 : Ở trang chủ có phần giao diện Tìm sim với đầy đủ các tiện ích đã được chúng tôi cài đặt sẵn các bạn nhập số muốn tìm và chọn các mục nào phù hợp với dãy số mình muốn chọn :
Ví dụ : Bạn muốn chọn mua sim năm sinh 1991 10 số của mạng Viettel mà trong dãy số không có số 4 và 7 nhưng giá tiền chỉ từ 2 triệu tới 5 triệu thì các bạn tích chọn vào các mục trên giao diện tìm sim như tích vào số 4,7 chọn mức giá từ 2 triệu đến 5 triệu chọn mạng Viettel rồi nhập 09*1991 vào mục Tìm sim ( với 09 thể hiện 10 số ) rồi ấn Enter hệ thống sẽ sàng lọc trả về cho bạn tất cả những kết quá sim năm sinh viettel 1991 để bạn chọn lựa :

Lưu ý : Tất cả các sim số đẹp chúng tôi bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu của khách hàng và giao sim miễn phí tại nhà trên toàn quốc.
Mọi Thông Tin Xin Quý Khách Liên Hệ :

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/sim-nam-sinh-1991.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Địa chỉ mua sim số đẹp giá rẻ tại Hà Nội

Bạn đang tìm mua một chiếc sim số đẹp mà còn đang băn khoăn về giá thành và không biết chọn số nào cho đẹp và phù hợp với tài mệnh của mình? Một chiếc sim số đẹp tại Hà Nội không chỉ thể  hiện vẻ tài hoa lịch lãm của quý ông hay vẻ sang trọng quý phái của quý bà mà còn thể hiện  đẳng cấp của mỗi người. Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh 2000. Bài hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn địa chỉ mau sim số đẹp giá rẻ tại Hà Nội

>>>Tham khảo thêm;>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0898.05.1111 Giá: 16,800,000    < - > 0939.08.4567 Giá: 6,500,000
0898.19.39.99 Giá: 16,800,000    < - > 0939.19.1986 Giá: 6,500,000
0899 999880 Giá: 16,800,000    < - > 0939.22.88.11 Giá: 6,500,000
0901.48.6888 Giá: 16,800,000    < - > 0939.32.0939 Giá: 6,500,000
0901.85.86.86 Giá: 16,800,000    < - > 0939.53.89.89 Giá: 6,500,000
0903 051888 Giá: 16,800,000    < - > 0939.55.88.11 Giá: 6,500,000
0904 434434 Giá: 16,800,000    < - > 0939.57.8668 Giá: 6,500,000
0931.33.6886 Giá: 16,800,000    < - > 0939.71.81.81 Giá: 6,500,000
0932 955955 Giá: 16,800,000    < - > 0939.86.81.86 Giá: 6,500,000
0932.00.6888 Giá: 16,800,000    < - > 0939.87.4567 Giá: 6,500,000
0939 935995 Giá: 16,800,000    < - > 0939.92.4567 Giá: 6,500,000
0935 338989 Giá: 16,868,000    < - > 0901 577799 Giá: 6,550,000
0938 889991 Giá: 16,868,000    < - > 0898 138168 Giá: 6,600,000
0898.12.13.14 Giá: 16,900,000    < - > 0898 666186 Giá: 6,600,000
0901 862999 Giá: 16,900,000    < - > 0898.21.3939 Giá: 6,600,000
0902 629888 Giá: 16,900,000    < - > 0898.67.3999 Giá: 6,600,000
0908 166669 Giá: 16,900,000    < - > 0899 995939 Giá: 6,600,000
0908 166669 Giá: 16,900,000    < - > 0899 995988 Giá: 6,600,000
0939 166669 Giá: 16,900,000    < - > 0899 995990 Giá: 6,600,000
0939 166669 Giá: 16,900,000    < - > 0899 995991 Giá: 6,600,000
0898.225.225 Giá: 17,000,000    < - > 0899 995992 Giá: 6,600,000
0898.227.227 Giá: 17,000,000    < - > 0899 995993 Giá: 6,600,000
0899 998484 Giá: 17,000,000    < - > 0899 995997 Giá: 6,600,000
0901 557999 Giá: 17,000,000    < - > 0899 997889 Giá: 6,600,000
0907 050050 Giá: 17,000,000    < - > 0899 999655 Giá: 6,600,000
0931 060060 Giá: 17,000,000    < - > 0901 068777 Giá: 6,600,000
0931.012.999 Giá: 17,000,000    < - > 0901 200400 Giá: 6,600,000
0931.08.1111 Giá: 17,000,000    < - > 0901 269777 Giá: 6,600,000
0932 690999 Giá: 17,000,000    < - > 0901 722789 Giá: 6,600,000
0934 695695 Giá: 17,000,000    < - > 0901 772789 Giá: 6,600,000
0935 131131 Giá: 17,000,000    < - > 0901 824688 Giá: 6,600,000
0909 234111 Giá: 17,100,000    < - > 0904 051973 Giá: 6,600,000
093.777.1.555 Giá: 17,100,000    < - > 0931 789179 Giá: 6,600,000
093.888.222.9 Giá: 17,100,000    < - > 0931 884666 Giá: 6,600,000
0938 234222 Giá: 17,100,000    < - > 0931 894666 Giá: 6,600,000
0938.28.29.29 Giá: 17,100,000    < - > 0931 929299 Giá: 6,600,000
0938.32.0000 Giá: 17,100,000    < - > 0931 998879 Giá: 6,600,000
0939.05.15.15 Giá: 17,100,000    < - > 0931 999268 Giá: 6,600,000
0909 361666 Giá: 17,160,000    < - > 0931.0.66699 Giá: 6,600,000
0931.25.8999 Giá: 17,200,000    < - > 0933.379.368 Giá: 6,600,000
0899 999113 Giá: 17,500,000    < - > 0935 467878 Giá: 6,600,000
0901 009888 Giá: 17,500,000    < - > 0936 572666 Giá: 6,600,000
0901.5555.75 Giá: 17,500,000    < - > 0937 076668 Giá: 6,600,000
0903 032666 Giá: 17,500,000    < - > 0937 200777 Giá: 6,600,000
093.55.11.333 Giá: 17,500,000    < - > 0937 299777 Giá: 6,600,000
0935.1.77778 Giá: 17,500,000    < - > 0939.74.6886 Giá: 6,600,000
0936 222224 Giá: 17,500,000    < - > 0932.96.39.79 Giá: 6,600,001
0901 070888 Giá: 17,500,001    < - > 0931.04.06.08 Giá: 6,600,002
0901 010123 Giá: 17,800,000    < - > 0939.63.33.88 Giá: 6,600,008
0902 345638 Giá: 17,800,000    < - > 0939 633833 Giá: 6,600,012
0902 345655 Giá: 17,800,000    < - > 0904 788778 Giá: 6,630,000
0902 345659 Giá: 17,800,000    < - > 093.39.555.39 Giá: 6,650,000
0902 345788 Giá: 17,800,000    < - > 0901 365168 Giá: 6,665,000
0902 345979 Giá: 17,800,000    < - > 0901 365179 Giá: 6,665,000
0903 096668 Giá: 17,800,000    < - > 0901 365568 Giá: 6,665,000
0906 374444 Giá: 17,800,000    < - > 0901 365779 Giá: 6,665,000
0906 702345 Giá: 17,800,000    < - > 0901 368988 Giá: 6,665,000
0906 777755 Giá: 17,800,000    < - > 0906 978866 Giá: 6,665,000
0906 777968 Giá: 17,800,000    < - > 0938 106886 Giá: 6,665,000
0906 789679 Giá: 17,800,000    < - > 0898 277288 Giá: 6,700,000
0906 789790 Giá: 17,800,000    < - > 0899 999717 Giá: 6,700,000
0906 789977 Giá: 17,800,000    < - > 0899 999719 Giá: 6,700,000
0906 868093 Giá: 17,800,000    < - > 0901 333868 Giá: 6,700,000
0906 868179 Giá: 17,800,000    < - > 0901 338688 Giá: 6,700,000
0906 868887 Giá: 17,800,000    < - > 0901 358368 Giá: 6,700,000
0906 886093 Giá: 17,800,000    < - > 0901 399868 Giá: 6,700,000
0906 886388 Giá: 17,800,000    < - > 0901 655677 Giá: 6,700,000
0906 886555 Giá: 17,800,000    < - > 0901 698898 Giá: 6,700,000
0906 886767 Giá: 17,800,000    < - > 0901 877789 Giá: 6,700,000
0906 886799 Giá: 17,800,000    < - > 0901 899868 Giá: 6,700,000
0906 886979 Giá: 17,800,000    < - > 0902 588879 Giá: 6,700,000
0906 888179 Giá: 17,800,000    < - > 0906866881  Giá: 6,700,000
0907 000868 Giá: 17,800,000    < - > 0906866881  Giá: 6,700,000
0907 778688 Giá: 17,800,000    < - > 0908 691997 Giá: 6,700,000
0907 887939 Giá: 17,800,000    < - > 0908 691997 Giá: 6,700,000
0907 888168 Giá: 17,800,000    < - > 0909 005059 Giá: 6,700,000
0907 896979 Giá: 17,800,000    < - > 0909 005059 Giá: 6,700,000
0907 897939 Giá: 17,800,000    < - > 0931 214214 Giá: 6,700,000
0908 777939 Giá: 17,800,000    < - > 0931.0.44567 Giá: 6,700,000
0934 165678 Giá: 17,800,000    < - > 0933 191898 Giá: 6,700,000
0936 000368 Giá: 17,800,000    < - > 0933 191898 Giá: 6,700,000
0937 393868 Giá: 17,800,000    < - > 0933 381996 Giá: 6,700,000
0937 803979 Giá: 17,800,000    < - > 0933 381996 Giá: 6,700,000
0937 943979 Giá: 17,800,000    < - > 0933 647888 Giá: 6,700,000
0938 089888 Giá: 17,800,000    < - > 0933 851997 Giá: 6,700,000
0938 525678 Giá: 17,800,000    < - > 0933 851997 Giá: 6,700,000
0938 668877 Giá: 17,800,000    < - > 0933581858  Giá: 6,700,000
0938 677788 Giá: 17,800,000    < - > 0933581858  Giá: 6,700,000
0938 797938 Giá: 17,800,000    < - > 0937 699668 Giá: 6,700,000
0938 802802 Giá: 17,800,000    < - > 0937 706886 Giá: 6,700,000
0938 886777 Giá: 17,800,000    < - > 0937.00.77.00 Giá: 6,700,000
0938 888090 Giá: 17,800,000    < - > 0937.40.3456 Giá: 6,700,000
0938 888091 Giá: 17,800,000    < - > 0938261996  Giá: 6,700,000
0938 888894 Giá: 17,800,000    < - > 0938261996  Giá: 6,700,000
0898 009888 Giá: 18,000,000    < - > 0938616861  Giá: 6,700,000
0898 026868 Giá: 18,000,000    < - > 0938616861  Giá: 6,700,000
0898 090900 Giá: 18,000,000    < - > 0939 183919 Giá: 6,700,000
0898 098898 Giá: 18,000,000    < - > 0939 183919 Giá: 6,700,000
0898 098909 Giá: 18,000,000    < - > 0939179389  Giá: 6,700,000
0898 183183 Giá: 18,000,000    < - > 0939179389  Giá: 6,700,000

>>>Xem video nói về siêu thị sim thẻ đại lý phân phối sim số đẹp hàng đầu hiện nay:

Giới thiệu chi tiết về siêu thị sim thẻ thương hiệu được khẳng định

Còn ngần ngại chi nữa khi một chiếc sim có thể thay đổi tài mệnh của mình. Một chiếc sim số đẹp không chỉ thấy thích mắt ở vẻ bề ngoài trên chiếc smartphone cuả chúng ta mà nó còn mang sứ mệnh yểm trợ cho sự may mắn và suôn sẻ. 

Dù bạn ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào chỉ cần bạn muốn mua một chiếc sim cho phone cưng của mình. Thao tác rất đơn giản , tiện lợi và hiện đại. chỉ cần click và chuột laptop hay lướt tay trên website của chúng tôi simdienthoai.com bạn có thể đặt mua và rinh ngay một chiếc sim ưng ý, số đẹp, giá rẻ, hợp mệnh với tuổi của mình về ngay. Đừng chần chừ hay nghi ngờ đấy có phải sim rác hay sim ảo hay không. Chúng tôi cam đoan đại lý của chúng tôi uy tín, đảm bảo sự tin tưởng của khách hàng đã gắn bó với chúng tôi trong hơn 10 năm nay. Đảm bảo khi bạn có sim trên tay đó chính là sim của bạn, sim chính chủ với thông tin thuê bao là CMND của chính bạn. Dù có mất  sim thì vẫn có thể được cấp lại và sim của bạn vẫn an toàn và nguyên vẹn.

Các bạn có thể lựa chọn cho mình một số sim đẹp và hợp tài vận của mình. Chúng tôi có các loại sim như sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý, sim taxi, sim năm sinh phù hợp với các bạn trẻ sinh viên hiện nay. Hay sim lộc phát dành cho thương nhân, doanh nhân, hay các bà chủ ông chủ làm ăn buôn bán.
Còn e ngại gì nữa khi sắm cho em điện thoại đẹp kề vai sát cánh bên một chiếc sim số đẹp. đẳng cấp  và phong độ chính là ở đây. Nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và sở hữu một chiếc sim hoàn hảo Đại Lý Sim Số Đẹp Viettel, Vina, Mobi Lớn Tại Hà Nội và TPHCM.

Phục vụ quý khách 24/7 tất cả các ngày trong tuần

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/dia-chi-mua-sim-gia-re-ha-noi.html

>>>Xem thêm các bài viết khác: